yourself jelentése magyarul

Yourself jelentése példákkal az EnSzótárban. Yourself magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

yourself névmás kiejtése. Yourself gyakorisága.
maga, saját maga
magát, saját magát
maga (hangsúlyozás)
az ember (az emberek általában) (amikor az alany és a tárgy is általános értelmű 'you')

yourself jelentése példamondatokkal

You may represent yourself throughout the application process.

You may find yourself finding more groups and more respect!

Prepare yourself carefully when going onto water.

Not taking yourself too seriously it key!

This leads to damage yourself too much.

Szócikk yourself. Yourself jelentése, yourself magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

yourself jelentése kifejezésekkel

do-it-yourself
csináld magad (mozgalom)
bring sth on yourself | bring sth on sb
magára hoz vmit; vkire hoz vmit (szégyent, stb.) (felelős vmiért)
do away with sb/yourself
elintézi/megöli magát/vkit
do sb/yourself in
megöl, meggyilkol, elintéz vkit, kimerít, kicsinál, elfáraszt
do yourself up
kicsinosítja magát
get above yourself
elbizakodik, felül a magas lóra, nagyra van magával
get into sth | get sb into sth | get yourself into sth
vmilyen állapotba/helyzetbe kerül/jut, vmilyen állapotba/helyzetbe hoz/juttat vkit
get sb up as sth | get yourself up as sth
vki/vmi másnak öltözik/öltöztet
give yourself up to sth
átadja magát vminek, alárendeli magát vminek
give yourself/sb up (to sb)
felad vkit, feladja magát (vkinek)
keep from sth | keep yourself from sth
megáll vmit (nem tesz meg vmit), tartózkodik vmitől
keep sb in sth | keep yourself in sth
(rendszeresen) ellát vkit vmivel, ellátja magát vmivel
keep sth to yourself
megtart magának vmit (pl. véleményt), nem beszél vmiről
keep yourself to yourself
magának való, nem érintkezik senkivel, nem ereszt senkit sem közel magához
let sb/yourself in for sth
beugratják, belerántják vmibe (átv.), beleugrik vmibe (átv.)
look after yourself | look after sb/sth
gondoz vkit/vmit, gondoskodik vmiről/vkiről, törődik vkivel/vmivel, a saját érdekeivel törődik
look out for yourself/sb
a saját/vki érdekeivel törődik
make up | make yourself up| make sb up
kifesti/kisminkeli magát/vkit
play with yourself
önkielégít, maszturbál
play yourself out | play itself out
erőtlenné/hatástalanná válik, érdektelenné/feleslegessé/túlhaladottá válik
pull yourself together!
szedd össze magad!

További yourself jelentések

put sb/sth forward | put yourself forward
előterjeszt, javasol vkit/jelentkezik, kínálkozik (állásra, jelöltnek, stb.)
put sb/sth in for sth | put yourself in for sth
benevez vkit/benevezi magát (versenyre)
put up for sth | put yourself up for sth
jelölteti magát (egy pozícióra)
put yourself across/over (to sb) | put sth across/over (to sb)
meggyőzően kifejt/előad vmit vkinek, eredményesen kommunikál vkivel
set (yourself) up (as sb)
vmilyen vállalkozást indít
turn in on yourself
magába fordul, csak magával foglalkozik
any person other than yourself
bárki más, bárki rajtad kívül, bárki a te helyedben
ask yourself!
legyen eszed!, gondolkodj csak a magad fejével!
behave yourself!
viselkedj rendesen!
chase yourself!
ne add az ostobát!
do not alarm yourself!
nem kell megijedni!
don't upset yourself!
ne izgasd magad!
go and make yourself smart!
menj és csinosítsd ki magad!, menj és csípd ki magad!
hide yourself!
bújj el!
how will you dispose of yourself?
mihez akar kezdeni?
keep it to yourself!
makacs, köztünk maradjon!
keep yourself easy!
maradj nyugodtan!
make yourself easy about it!
ne csinálj gondot belőle!, légy nyugodt!
other people beside yourselves
rajtatok kívül mások is
please yourself
tégy ahogy tetszik! tégy ahogy jónak látod! (közöny, közömbösség kifejezése)
put yourself in his place
képzeld magad az ő helyébe
put yourself in my place
képzeld magadat a helyembe, vedd át a szerepemet
see for yourself!
nézd meg magad!
settle it among yourselves
intézzétek el egymás közt
take a pull on yourself!
ez így nem mehet tovább!, ne hagyd el magad!, szedd össze magad!
what have you to say for yourself?
mit tudsz mentségedre felhozni?, mi van veled?, beszélj magadról!
you have brought it on yourself
magadnak köszönheted
you'll get yourself disliked
mindenkit magadra fogsz haragítani, mindenki meg fog utálni
you'll get yourself disliked!
elég volt!, untatsz!, hagyd abba!, szűnj meg!