write jelentése magyarul

Write jelentése példákkal az EnSzótárban. Write magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

write ige kiejtése. Write gyakorisága.
ps: wrote pp: written e3/-ing: writes, writing
ír
leír
megír (csekket, stb.)
folyóírással ír
megír, írásban közöl
(levelet) ír
beír (újságnak, stb.)
ír, alkot (írásművet, zeneművet)
szerez, komponál (zenét)
beleír/kiír (szereplőt történetből)
leír, lefest (írásban ábrázol)
ír (adathordozóra)
biztosítást köt

write jelentése példamondatokkal

Only three outstanding write addresses are issued.

Having someone else write down answers given verbally.

The data has been processed and several papers written.

I believe everything wrote was very reasonable.

Most job seekers write job description resumes.

Szócikk write. Write jelentése, write magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

write jelentése kifejezésekkel

write-down
leértékelés, értékleírás
write-off
leírás, amortizáció
write-up
sajtóbeszámoló, újságcikk, feldicsérő cikk
write back (to sb)
visszaír vkinek (levélre válaszol)
write in (to sb/sth) (for sth)
beír vhova, írásban fordul vhova
write off/away (to sb/sth) (for sth)
ír (vkinek) (vmiért) (írásban kér vmit)
write sb out (of sth)
kiír vkit (TV-sorozatból)
write sb/sth in
beír vkit/vmit (szavazólapra)
write sb/sth off (as sth)
leír vkit/vmit, lemond vkiről/vmiről (nem fontos/hasznos vki/vmi), storníroz
write sth down
leír, feljegyez, leír (veszteséget, stb.), elveszettnek tekint
write sth into sth
beleír, belevesz (szerződésbe, megállapodásba)
write sth off
leír (veszteséget, stb.), elveszettnek tekint, leír vmit (nem fontos/hasznos vki/vmi), storníroz, teljesen tönkretesz, totálkárosra tesz (járművet, stb.)
write sth out
részletesen leír
write sth up
letisztáz (írásos anyagot végleges formába önt), részletesen leír
(and) that's all she wrote
ennyi az egész, ennyit az egészről
(be/have sth) written all over sy | (be/have sth) written all over one's face
rá van írva (az arcára) (átv.), látszik rajta
I have long been meaning to write
már régóta akartam írni, már hosszú ideje akartam írni
I know that writing
ismerem azt az írást
I meant to write but forgot to
akartam írni, de elfelejtettem, szándékomban állt írni, de elfelejtettem
I'm very bad about writing
nagyon rossz levélíró vagyok
be nothing to write home about
középszerű, közepes, nem kiemelkedő

További write jelentések

be sure to write!
ne felejts el írni!, ne felejtsen el írni!, feltétlenül írj!, okvetlenül írj!
commit sth to writing
írásba foglal vmit, papírra vet vmit, leír vmit
commit the facts to writing
írásban lefekteti a tényeket, írásba foglalja a tényeket
commit to writing
írásba foglal
copperplate writing
szép gömbölyű írás, szép kalligrafikus írás
couch in writing
írásba foglal
cuneiform writing
ékírás
eleven is written with two ones
tizenegyet két egyessel írjuk
evidence in writing
írásbeli bizonyíték, bizonyítéki anyag, okmányszerű bizonyíték, okirati bizonyíték, okiratilag való bizonyíték
felicity in writing
könnyed írásmód, könnyed stílus, tetszetős írásmód, tetszetős stílus
fine piece of writing
szép írásmű, jól megírt írásmű
give me that in writing
add nekem azt írásban
have a letter to write
levelet kell írnia
he cannot either read or write
sem olvasni, sem írni nem tud
he cannot read or write
sem olvasni, sem írni nem tud
he writes a good hand
szép kézírása van
his writing is bad
rossz írása van
it is written all over him
ordít róla, hogy
it is written large all over him
ordít róla, hogy
it is written that
meg van írva hogy, írva vagyon hogy
plain writing
jól olvasható kézírás
put down in writing
leír, írásba foglal
put in writing
leír
scratchy writing
ákombákom írás, szálkás írás, szarkalábak, macskakaparás
script writing
kézírás
she can read and write
tud írni-olvasni
smoke writing
füstírás, füstbetűk
teach reading, writing, and arithmetic
olvasást, írást és számolást tanít, elemi fokú ismereteket tanít
the letter I wrote as president
a levél, amit elnöki minőségemben írtam
write a clear hand
jól olvashatóan ír
write a fair hand
szép írása van, jó írása van
write a line
vállalja a kockázat egy részét, elvállalja a kockázat egy részét
write at ease
kényelmesen ír, nyugodtan ír, ráérősen ír, kedvére kiírja magát
write in Greek letters
görög betűkkel ír
write in a hurry
nagy sietve ír, sebtében ír
write in ink
tintával ír
write nasty stuff
malacságokat ír, ronda dolgokat ír
write out oneself
kiírja magát
write sb a stinker
buta levelet ír vkinek, sértegető levelet ír vkinek
write the book
nagyon tapasztalt/hozzáértő/profi egy témában/területen, a nagymestere vminek
write without frills
egyszerűen ír, természetesen ír, közvetlenül ír
writing materials
írószerek