would jelentése magyarul

Would jelentése példákkal az EnSzótárban. Would magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

Lásd még: will

would módbeli segédige kiejtése. Would gyakorisága.
(a 'will' múlt ideje, múlt idejű függő beszédben a jövő idő kifejezése)
(a 'will' múlt ideje, mások múltbeli szándékának/hajlandóságának/képességének kifejezése)
-na, -ne, -ná, -né (segédige a feltételes mód képzéséhez)
(tanács adása)
(kívánság, kedv, hajlamosság kifejezése)
(udvarias kérés kifejezése)
(beleegyezés, hajlandóság kifejezése)
(feltevés, sejtés, vélemény, bizakodás kifejezése)
(tipikus viselkedésre tett megjegyzés)
(óhaj, megbánás kifejezése)

would jelentése példamondatokkal

I had hoped things would turn around.

A couple warmer days would sure help.

Weapon systems employment would determine force design.

I would prefer mastering off half inch tape.

The particular sole opposite burden yourself would include medical.

Szócikk would. Would jelentése, would magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

would jelentése kifejezésekkel

would-be
leendő (vmivé válni akaró/vmit tenni szándékozó)
would-be
leendő vki, várományos
I have something that would meet the case
van egy ötletem, ami alkalmazható erre az esetre, van egy ötletem, ami megoldja ezt a kérdést, van egy ötletem, ami megfelelne
I should esteem it a favour if you would kindly
nagyon megtisztelne, ha, nagyon lekötelezne, ha
I thought you would have known better
azt gondoltam, több eszed lesz
I would give a lot to
sokért nem adnám, ha
I would give anything to
sokért nem adnám, ha
I would give my ears for it
mindent megadnék érte, minden áldozatra képes volnék érte, a félkaromat odaadnám érte
I would give the world to know
sokért nem adnám, ha tudhatnám
I would have you know
vedd tudomásul, kívánom, hogy vedd tudomásul
I would have you know that
vegye tudomásul, hogy
I would not do it for all the world
a világ minden kincséért sem tenném meg, a világon semmiért sem tenném meg
I would not do it for the world
a világ minden kincséért sem tenném meg, a világon semmiért sem tenném meg
I would not do it for worlds
a világ minden kincséért sem tenném meg, a világon semmiért sem tenném meg
I would not do it to gain the whole world
a világ minden kincséért sem tenném meg
I would not do it to gain the whole world
a világon semmiért sem tenném meg
I would not have the conscience
nem vinne rá a lélek
I would not say that
nem állítom, hogy
I would rather drink tea than coffee
szívesebben innék kávét, mint teát
I would rather not
inkább nem, jobban szeretném, ha nem
I would take the stand on it
ezt akár írásba is adom, leteszem rá a főesküt

További would jelentések

anyone would say that
mindenki azt gondolhatta volna, hogy, mindenki azt mondhatta volna, hogy
as ill luck would have it
a balszerencse úgy akarta
as ill-luck would have it
a balszerencse úgy hozta magával, hogy
as luck would have it
a sors úgy akarta, a véletlen úgy akarta, szerencsére
do what we would
bármit próbáltunk is, minden erőfeszítésünk ellenére
for two pins I would do sth
nem kell hozzá sok, hogy megtegyek vmit
he vowed he would never return
kijelentette, hogy többet nem jön vissza
he was undetermined whether he would go or not
nem tudott dönteni, hogy menjen-e, vagy sem
he would do it if he knew how
megtenné, ha tudná
he would fain go
örömest menne
he would not so much as look at it
még csak rá sem akart nézni
if wishes were horses, beggars would ride
könnyű lenne az élet ha kívánságaink csak úgy teljesülnének
it would be a good thing to make sure of it
nem ártana megbizonyosodni felőle, jó volna megbizonyosodni felőle
it would be doing less than justice
nem lenne méltányos, méltánytalan volna
it would be just as well if he came
jobb lenne, ha jönne
it would be well advised to
ajánlatos lenne, ha, tanácsos lenne, ha
it would below him to answer
méltóságán alulinak tartja, hogy válaszoljon
it would ill become me to
nem illenék hozzám, hogy
it would ill beseem me to
nem volna illendő, ha én, nem volna illő, ha én, furcsa volna, ha én, rosszul venné ki magát, ha én
it would not be a bad plan to
nem lenne rossz ötlet
it would not be a bad thing to
nem lenne rossz dolog
it would seem
úgy tűnik, úgy látszik
look at her one would never imagine that
ha az ember csak látja, nem hinné el, hogy
short of murder he would do anything
gyilkosságon kívül mindenre kapható
talk with whom I would
akivel csak beszéltem
that would be telling
ezt nem mondhatom el, ez kibeszélés lenne
their failure would swamp me
csődjük engem is tönkretenne
what do you say | what would you say
mit szólnál vmihez (javaslat, ajánlat)
what would you have me do?
mit óhajtasz hogy csináljak?, mit szeretnél hogy csináljak?, mi a kívánságod?
would it be impertinent to ask you
nem veszi tolakodásnak, ha megkérdezem
would not touch sb/sth with a bargepole
hozzá nem nyúlna semmi pénzért
would to heaven
bár adná az ég
would you be so good as
lennél kedves
would you believe (it) ?
hinné (ezt)? (csodálkozás)
would you reach me the mustard please?
kérlek, add ide a mustárt!