work jelentése magyarul

Work jelentése példákkal az EnSzótárban. Work magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

work főnév kiejtése 1. Work gyakorisága 1.
munka
(elvégzendő) munka, dolog, feladat, teendő
mű, alkotás
üzem, művek
szerkezet, óraszerkezet
védőmű, erődítmény
munka
minden (szükséges/kívánt/várt) dolog
work ige kiejtése 2. Work gyakorisága 2.
dolgozik
működik, dolgozik, jár (gép)
működik, hat, beválik
megmunkál, formál, feldolgoz
megmozgat, meglazít
beleloval vmibe

work jelentése példamondatokkal

Others are works extending through several volumes.

Faith without such works is dead faith.

They had often worked effectively together before.

This works both ways here tough guy.

No working product has yet been developed.

Szócikk work. Work jelentése, work magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

work jelentése kifejezésekkel

donkey work
kulimunka, megszokott gépies munka
social work
szociális munka, szociális teendők
work of art
műalkotás, műremek
work-shy
munkakerülő, lusta, lógós
work around/round
lassan rátér (egy témára)
work out
edz, gyúr, jól alakul (dolog, helyzet), beválik
work out (at sth)
kiszámol, kiszámít, kikalkulál vmit
work sb out
kiismer vkit
work sb over
megdolgoz, megver vkit
work sb up (into sth) | work oneself up (into sth)
felizgat, izgalomba hoz vkit, felingerel, felhergel vkit, felbuzdul, fellelkesedik, indulatba jön, belelovalja magát vmibe
work sth in | work sth into sth
belevesz/belefoglal vmit (szövegbe), hozzákever/hozzáad vmihez, bedolgoz/beledolgoz vmibe
work sth off
megszabadul vmitől, kiad magából, levezet (indulatot), ledolgoz (törlesztésre pénzt keres)
work sth out
kiszámít, kikalkulál vmit, megfejt vmit, megold vmit, kigondol, kitervel, kidolgoz, kimerít (bányát, témát)
work sth up
kialakít, fejleszt, kifejleszt, javít, jobbá tesz
work sth up into sth
feljavít vmit, teljesebbé/jobbá/megfelelőbbé tesz vmit
work to sth
(tervet/ütemezést, stb.) követ, vmi szerint halad
work towards sth
azon dolgozik/van hogy ...
work up to sth
fejlődik vmivé, (fokozatosan) halad/közeledik vmi felé (átv.)
a fellow must work!
dolgozni kell!
all in a day's work
hozzátartozik a dologhoz, mindennapos/megszokott dolog
art work
illusztrációs anyag, grafika

További work jelentések

ashlar work
terméskő építkezés
at work
működésben, akcióban
be a beggar for work
nincsen párja a munkában
be a whale for work
kitűnő munkás, remek munkás
be behindhand with one's work
le van maradva a munkájával
be engrossed in one's work
belemerül a munkájába, belemélyed a munkájába, munkája teljesen leköti
be in for a long spell of hard work
hosszú ideig nehéz munkát végez
be negligent in one's work
hanyagul végzi munkáját
be not up to work
nincs kedve a munkához
be out of work
munka nélkül van, nem működik
be overwhelmed with work
nyakig van a munkában, ki se látszik a munkából
be past one's work
túl öreg a munkához
be pegged down to one's work
erősen be van fogva
be short of work
munka nélkül van
be slack at one's work
hanyagul végzi a munkáját, hanyagul végzi a dolgát, lélektelenül végzi a dolgát
be up to one's ears in work
nem látszik ki a munkából, feje búbjáig tele van munkával
be wrapped up in his work
belemerül munkájába
bent iron work
kovácsoltvas munka
black work
kovácsmunka
bolt for clamping work
szorítócsavar
bolting work
szitaszerkezet
bonus for dangerous work
veszélyességi pótlék
bonus for work harmful to health
veszélyességi pótlék
break from work
félbeszakítja a munkát
class work
gyakorlat, szeminárium
communal work
közmunka
degree work
diplomamunka, diplomaterv
diploma work
diplomamunka, diplomaterv
dirty work
piszkos munka
do a spot of work
dolgozik egy cseppet, dolgozik egy kicsikét
do fine work
jó munkát végez
do one's work
elvégzi a munkáját, megcsinálja a munkáját
do pioneer work in a subject
úttörő munkát végez vmilyen tárgykörben
do shift work
váltott műszakban dolgozik
drawn work
szálhúzásos kézimunka, azsúrozott kézimunka
drift work
hajtás
excessive work is trying to the health
a túlzott munka ártalmas az egészségre
fancy work
házimunka, hímzés
fine work
gondos munka, aprólékos munka, precíziós munka
foundry work
olvasztás, öntés
get down to one's work
munkához lát, komolyan munkához lát
get down to work
munkához lát, komolyan munkához lát