word jelentése magyarul

Word jelentése példákkal az EnSzótárban. Word magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

word főnév kiejtése 1. Word gyakorisága 1.
szó
öszeszólalkozás, szóváltás
parancs, utasítás, jel
üzenet, hír
a szava vkinek (átv.)
ígéret, adott szó
szöveg (dalé, szerepé, stb.)
szó (adategység) (számítástechnika)
word ige kiejtése 2. Word gyakorisága 2.
Ragozott alakok: words, wording, worded
megfogalmaz
megszövegez
szavakba foglal, kifejez, kifejt
word indulatszó kiejtése 3. Word gyakorisága 3.
szó szerint! (egyetértés, helyeslés kifejezése)

word jelentése példamondatokkal

The word culture has many different meanings.

The word rocket itself means firing arrow.

The words themselves often offer little help.

He spoke those words three years ago.

This may involve deleting word problems completely.

Szócikk word. Word jelentése, word magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

word jelentése kifejezésekkel

last word
utolsó szó, legutolsó szó, végső szó, legújabb divat
nonce word
alkalmi szó, alkalmi kifejezés, alkalmilag alkotott szó
swear word
káromkodás, szitok
word processing
szövegszerkesztés
word processor
szövegszerkesztő
word-perfect
betéve/szó szerint tudó
(on/upon) my word
ejha! nahát! no de ilyet! (meglepetés kifejezése), szavamra (mondom)! (nyomatékosítás kifejezése)
I beg you to put in a good word for my son
kérem szóljon egy jó szót a fiam érdekében
I can't get a word out of him
egyetlen szót sem tudok kihúzni belőle, nem tudom szóra bírni
I had not understood the bearing of his words
nem fogtam fel szavainak jelentőségét
I tried to get in a word
megpróbáltam szóhoz jutni
I tried to put in a word
megpróbáltam szóhoz jutni
I want a word with you
volna hozzád néhány szavam, kérlek egy szóra
I want to have a word with you
volna hozzád néhány szavam, kérlek egy szóra
a good word
egy jó szó (a javára/ajánlásként)
a man/woman of his/her word
szavát tartó/megbízható ember
a play on words
szójáték
a word to the reader
az olvasóhoz, néhány szó az olvasóhoz
a word to the wise
kevés/egy szóból is ért az okos, rövid/velős útmutatás/magyarázat
a word to the wise is enough
az okos kevés szóból is ért
a word to the wise is sufficient
egy szóból is ért az okos, kevés szóból is ért az okos, kevésből is sokat ért az okos

További word jelentések

accommodate one's words to one's audience
hallgatóság nyelvén beszél, hallgatóság szája íze szerint beszél
all that can be said is a couple of words
mindezt néhány szóval el lehet mondani, mindezt néhány szóval is el lehet mondani
as good as one's word
állja a szavát, szavát tartja, megbízható
at a word
egyetlen szóra, az első szóra (mihelyt kérik)
at these words
ezekkel a szavakkal, így szólva, ezt mondva
bandy words with sb
gyors szócsatát folytat kivel
battle of words
szócsata, vita
be as good as one's word
megbízható, tartja a szavát
be at a loss for a word
keresi a szót
be at a loss for words to express sth
nem talál szavakat vmi kifejezésére
be lost for words
nem talál szavakat (meglepetéstől, meghatottságtól, stb.)
be so good as one's word
állja a szavát, megtartja a szavát, állja is amit megígért
be too silly for words
kimondhatatlanul ostoba, nincs rá szó, hogy milyen ostoba
better than one's word
túlmegy az ígéretein, többet tesz, mint amennyit ígér
beyond words
eléggé el nem ítélhető
bold in word and deed
merész szóban és tettben
book of words
szövegkönyv, szerepkönyv, használati utasítás
borrowing of words
szókölcsönzés
break one's word
megszegi a szavát
bring word of sth to sb
hírt hoz vkinek vmiről, hírül hoz vkinek vmit
carry on a word
átvisz egy szót
clip one's words
elharapja a szóvégeket
come to high words
éles szóváltásba keveredik, heves szóváltásba keveredik
compound word
összetett szó
couch in words
szavakba foglal
cruelty beyond words
elmondhatatlan kegyetlenség, kimondhatatlan kegyetlenség, szavakkal leírhatatlan kegyetlenség
cut a word
szót elválaszt, szót megszakít
don't breathe a word about it!
szót se róla!, egy szót se róla!
don't breathe a word of it!
szót se róla!, egy szót se róla!
eat one's word
visszaszívja ígéretét, nem tartja meg, amit ígért, nem tartja meg, amit mondott
eat one's words
visszaszívja amit mondott
every word tells
minden szónak súlya van, minden szó fontos
fair words
szép szavak, ékes szavak
fair words butter no parsnips
ígéretekből nem lehet megélni, szavakkal nem lehet jóllakni
fine words
szép szavak, ékes szavak
fine words butter no parsnips
ígéretekből nem lehet megélni, szavakkal nem lehet jóllakni
flow of words
szóáradat
flux of words
szóáradat, szóözön
from the word go
kezdettől fogva
get out a word
kinyög egy szót
give sb but fair words
szép szavakkal hiteget vkit
give sb one's good word
szót emel vki mellett, szól egy jó szót vki érdekében