without jelentése magyarul

Without jelentése példákkal az EnSzótárban. Without magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

without elöljárószó kiejtése 1. Without gyakorisága 1.
vmi/vki nélkül
vmi híján
anélkül hogy (vmit csinálna)
vmi használata/előnye nélkül
kívül
without határozószó kiejtése 2. Without gyakorisága 2.
kívül
kinn, kint
without kötőszó kiejtése 3. Without gyakorisága 3.
kivéve ha
ha nem
hacsak nem
hogyha nem

without jelentése példamondatokkal

We survived those problems without too much delay.

External movement without intention is empty movement.

The sun shines without rain once more.

A life without justice is simply unfair.

Government officials are making searches without warrants.

Szócikk without. Without jelentése, without magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

without jelentése kifejezésekkel

do without | do without sb/sth
megvan/elvan vmi/vki nélkül
go without (sth)
megvan vmi nélkül, lemond vmiről, nélkülöz vmit, meg van fosztva vmitől
absence without leave
önkényes távolmaradás, engedély nélküli távollét
accept sth without reservation
fenntartás nélkül elfogad vmit, kikötés nélkül elfogad vmit, feltétel nélkül elfogad vmit, feltétel nélkül magáévá tesz vmit
adjourn without date
bizonytalan időre elnapol, bizonytalan időre elhalaszt
be without a roof to one's head
hajléktalan
black costume without relief
dísz nélküli fekete ruha
character without spot or stain
makulátlan jellem, szeplőtlen jellem
get on without sb
megvan vki nélkül
get on without sth
megvan vmi nélkül
get out without loss
megússza veszteség nélkül
give without stinting
bőkezűen ad
go without saying
magától értetődik, nyilvánvaló
he gives twice who gives without delay
kétszer ad, aki gyorsan ad
he had come without ink and pens
sem tintát, sem tollat nem hozott magával
he saw the operation through without wincing
arcrándulás nélkül kibírta a műtétet
he went away without so much as saying good-bye
elment és még csak el sem búcsúzott, elment és még csak el sem köszönt
knight without fear and without reproach
félelem és gáncs nélküli lovag
make shift without sth
megvan vhogy vmi nélkül, boldogul vhogy vmi nélkül
man without family encumbrance
családi kötelezettségek nélküli férfi, családi kötelezettségekkel nem terhelt férfi
milk without any head
lefölözött tej

További without jelentések

minister without portfolio
tárca nélküli miniszter
name without blemish
makulátlan név, feddhetetlen név
no effect without a cause
mindennek megvan a maga oka
no gains without pain
mindenért meg kell szenvedni, nincsen rózsa tövis nélkül
no joy without alloy
nincsen öröm üröm nélkül
no smoke without fire
füst nem megy tűz nélkül, nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja
not without misgivings
nem minden habozás nélkül
paper without sufficient body
kellő anyaggal nem rendelkező papír
reckon without one's host
gazda nélkül csinálja meg a számítását
song without words
dal szöveg nélkül
speak without a break
szünet nélkül beszél, megállás nélkül beszél
speak without bias
tárgyilagosan beszél, elfogulatlanul beszél
speak without book
felhatalmazás nélkül beszél, könyv nélkül beszél, emlékezetből beszél, szabadon beszél
that goes without saying
magától értetődik
there is no fire without smoke
nincsen tűz füst nélkül, mindennek megvan az árnyoldala
there is no smoke without fire
nincsen füst tűz nélkül, nem zörög a haraszt, ha a szél nem fúj
times without number
számtalanszor, igen gyakran, igen sokszor
travel without check
akadálytalanul utazik, balesetmentesen utazik, baleset nélkül utazik
without (a) doubt
kétségtelenül, egyértelműen
without a division
szavazás nélkül
without a grain of common sense
egy csepp józan ész nélkül, egy hajszálnyi józan ész nélkül
without a grain of malice
minden rosszakarat nélkül
without a hitch
nehézség nélkül, simán, minden akadály nélkül, minden nehézség nélkül, zökkenőmentesen, a legnagyobb rendben, hiba nélkül
without a stick of furniture
egy szál bútor nélkül, egy darab bútor nélkül
without a wink of the eyelid
szemrebbenés nélkül
without appeal
megfellebbezhetetlenül, fellebbezés kizárásával, legfelső fokon
without asking sb
vkinek tudomása nélkül
without avail
eredménytelenül, hiába
without batting an eyelid
szemrebbenés nélkül
without bias
tárgyilagosan, elfogulatlanul
without blemish
feddhetetlen
without blenching
szemrebbenés nélkül
without break
megszakítás nélkül
without by-your-leave
kopogtatás nélkül, csak úgy ukmukfukk
without ceremony
teketória nélkül
without committing oneself
minden kötelezettség nélkül, fenntartással
without compunction
lelkiismeret-furdalás nélkül
without counting
nem is számítva, nem számítva, nem is szólva
without counting sb
nem számítva vkit, nem is szólva vkiről
without deferring any longer
minden további késlekedés nélkül, rögtön
without detriment to sb
anélkül, hogy sérelmes lenne vkire nézve
without detriment to sth
anélkül, hogy ártana vminek, anélkül, hogy káros lenne vmire nézve