within jelentése magyarul

Within jelentése példákkal az EnSzótárban. Within magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

within elöljárószó kiejtése 1. Within gyakorisága 1.
belül (vhol)
belsejében (vminek)
(távolságon) belül
(egy határon/limiten) belül
(időn) belül
within határozószó kiejtése 2. Within gyakorisága 2.
benn, bent, belül
házon belül
belülről
befelé

within jelentése példamondatokkal

School districts must fall within each state.

Many popular sights are within walking distance.

The fourth level includes text links within page content.

And somehow put myself within those pictures.

Most cultures are passed down within families.

Szócikk within. Within jelentése, within magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

within jelentése kifejezésekkel

as far as lies within one's power
amennyiben módjában van, amennyiben módjában áll, tőle telhetőleg
be within an ace of
kis híja, hogy
be within an ace of sth
hajszálon múlik, hogy
be within sight
látó távolban van, láthatáron belül van, látóhatáron belül van, látható
be within the odds
lehetséges, nem egészen lehetetlen
beat sb within an inch of sb's life
félholtra ver vkit, kis híján agyonver vkit, hajszál híján agyonver vkit
beyond/within one's means
a jövedelmén/költségvetésén túl/belül
confine a river within its bed
folyót medrébe szorít, folyót medrébe visszaszorít
confined within four walls
négy fal közé zárva
fall within sb's cognizance
hatáskörébe tartozik vkinek, vkinek a hatáskörébe tartozik
go within
bemegy
house within easy distance
könnyen elérhető ház, könnyen megközelíthető ház
keep sb within bounds
visszatart vkit, féken tart vkit
keep within bounds
megtartja a mértéket
keep within doors
otthon marad, otthon tartózkodik, házon belül marad, házon belül tartózkodik
nobody comes within miles of him
kutya sem néz feléje, mindenki nagy ívben elkerüli, senki sem ér fel hozzá, nyomába sem léphet senki, nyomába sem hághat senki
nobody is within miles of him
kutya sem néz feléje, mindenki nagy ívben elkerüli, senki sem ér fel hozzá, nyomába sem léphet senki, nyomába sem hághat senki
peep within sth
belekukucskál
piece that is not within one's range
vki tudását meghaladó zenedarab
place within definite bounds
meghatározott keretek közé szorít
rift within the lute
zavaró mozzanat, törés, elidegenedés kezdete

További within jelentések

that does not come within my sphere
ez nem tartozik az én területemre
the goal is within my reach
közeledem a célhoz, nem vagyok messze a céltól, már nem vagyok messze a céltól
well within reach of sth
egészen közel vmihez, könnyen elérhető vhonnan
within a radius of
vmilyen körzeten belül
within a radius of three miles
három mérföldes körzeten belül
within a short time
rövid idő alatt
within a stone's cast
kőhajításnyira
within a stone's throw
kődobásnyira
within an ace of death
halálos veszélyben
within an inch of death
egy hajszálnyira a haláltól
within bounds
mértékkel, mértéktartással, mérséklettel
within call
hallótávolságon belül
within closed doors
zárt ajtók mögött, nyilvánosság kizárásával
within cooee
elérhető távolságon belül; a közelben, hallótávolságon belül
within doors
házon belül, bent, bent a házban, otthon
within easy reach
könnyen hozzáférhető
within easy reach of sth
egészen közel vmihez, könnyen elérhető vhonnan
within hearing
hallótávolságon belül
within limits
bizonyos fokig, bizonyos határok között
within named
itt megnevezett, alábbiakban megnevezett
within range
hallótávolságon belül, lőtávon belül
within reach of everyone
mindenki számára elérhető
within reasonable time
belátható időn belül
within rifle range
lőtávolságon belül
within rifle-range
lőtávolságban
within sb's reach
hozzáférhető vki számára, megközelíthető vki számára, vkinek a keze ügyében lévő
within shot
lövésnyire
within the bounds of possibility
a lehetőség határian belül
within the bounds of probability
a valószínűség határain belül
within the city precincts
város határain belül, város falain belül
within the cognizance of a court
bíróság illetékességébe tartozó, bíróság hatáskörébe tartozó
within the confines of sth
vminek a keretein belül, vminek a határain belül, vminek a határai között, vminek a korlátai között
within the law
törvény szabta határokon belül
within the pale of reason
ésszerűség határain belül
within the sweep of sth
vmi karéjában