with jelentése magyarul

With jelentése példákkal az EnSzótárban. With magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

with elöljárószó kiejtése. With gyakorisága.
-val, -vel (vkinek/vminek a társaságában)
-val, -vel (hozzá tartozik/tartalmaz)
-nál, -nél (visel/hordoz)
-val, -vel (vmilyen eszközzel)
-val, -vel (vmilyen anyaggal) (megtölt, beborít, stb.)
ellen, ellenére (szembenállás/küzdelem)
(vmilyen módon/hozzáállással)
(vkire tartózóan) (kötelesség/felelősség)
vkivel/vmivel kapcsolatban
vminek a hatása alatt
-tól, -től, vminek okán, vmitől
vkinél/vminél alkalmazásban
vminek a szolgáltatásait használva
vmivel egyező irányban
vmitől elválasztva/eltávolítva

with jelentése példamondatokkal

We are left with several significant challenges.

All patients were followed with daily dressing changes.

We are each very different with varying needs.

We both agree with something outside ourselves.

Video games combine physical action with expression.

Szócikk with. With jelentése, with magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

with jelentése kifejezésekkel

abound with sth
bővelkedik vmiben, hemzseg vmitől
agree with sb
egyetért vkivel, jót tesz vkinek
be taken up with sth/sb
teljesen elfoglalja vki/vmi
be taken with sb/sth
el van ragadtatva vkitől/vmitől
break with
szakít, felhagy
catch up with sb
utolér vkit
close with
nekitámad, összecsap, megállapodásra jut vkivel
come across with sth
nyújt vmit, ellát vmivel, kisegít vmivel
come away with sth
vmilyen benyomással távozik
come back (at sb) (with sth)
(vmivel) visszavág/visszafelel (vkinek)
come down with sth
ágynak esik vmivel
come out with sth
kijelent, bejelent, mond vmit, előhozakodik vmivel, előjön vmivel, kirukkol vmivel, kiad, publikál vmit, kijön vmivel
come through (with sth)
beváltja a hozzáfűzött reményeket, sikert ér el, teljesít (megígért dolgot)
come up with sth
előjön, előáll, előhozakodik (válasszal, tervvel, stb.), előteremt (pénzt, stb.)
confront sb with sth
elébe tár vkinek vmit
credit sb with sth
tulajdonít vmit vkinek
deal with
kereskedik vkivel, foglalkozik vmivel, bánik vkivel
deal with sth
foglalkozik vmivel
dispense with sth
nélkülöz vmit, mellőz vmit, eltekint vmitől
do away with sb/yourself
elintézi/megöli magát/vkit
do away with sth
megszűntet vmit, megszabadul vmitől, eltöröl vmit

További with jelentések

do sth with sb/sth
csinál vmit vkivel/vmivel
fall in with sb
véletlenül találkozik (vkivel), megegyezik (vkivel)
fit in with sth
összhangban van vmivel
fob sb off (with sth)
leráz vkit vkit, rásóz/rátukmál vkire vmit, bepaliz vkit vmivel
follow through (with sth) | follow sth through
végigcsinál vmit
get away with sth
meglép vmivel, megússza vmivel (kis büntetéssel), (büntetlenül) megúszik vmit
get behind (with sth)
lemarad, elmarad vmivel/vmiben, lemaradásban van vmivel, hátralékban van vmivel
get by | get by in sth | get by on sth | get by with sth
megél vhogy vmiből, kijön vmiből, elboldogul vhogy vmivel
get in with sb
jó viszonyba kerül vkivel, jóba kerül/lesz vkivel
get off (with sth)
megúszik vmit (komolyabb sérülés nélkül)
get off (with sth) | get sb off (with sth)
megúszik vmit (vmivel) (komolyabb büntetés nélkül), felmentik, hagy vkit megúszni (vmivel) (kis büntetéssel), felment vkit
get off with sb
lefekszik vkivel, szexuális kapcsolatba kerül/kezd vkivel, összejön vkivel, viszonyt kezd vkivel
get on with sth
boldogul/halad vhogy vmivel, tovább folytat vmit
get on/along with sb | get on/along (together)
jól megfér/kijön vkivel, jóban van vkivel
get sth over (with)
túlesik vmin, letud vmit
get through with sth
befejez, teljesít, elvégez vmit
get together (with sb)
összejön, találkozik vkivel (egy beszélgetésre), összegyűlik, összeáll
go ahead (with sth)
nekilát vminek, csináld csak! folytasd csak!
go along with sb/sth
egyetért vkivel/vmivel
go down with sth
megbetegszik (vmiben), megkap, elkap (betegséget)
go in with sb
beszáll/csatlakozik vkihez (egy vállalkozásba)
go off with sb
lelép vkivel (elhagy vkiért vkit)
go off with sth
lelép vmivel (ellop vmit)
go on (with sth)
folytat/továbbcsinál vmit
go out with sb | go out (together)
jár vkivel, együtt jár vkivel (partnerkapcsolatban)
go through with sth
végigcsinál, végigszenved vmit
go with sb
partnerkapcsolata van vkivel
go with sth
benne van, része vminek, egyetért vmivel, elfogad vmit, megy/illik vmihez, összeillik vmivel, együtt jár, vele jár, együtt fordul elő
grapple with sb
dulakodik vkivel, viaskodik vkivel
have sth out (with sb)
tisztáz vmit vkivel
help sb off/on with sth
lesegít/felsegít (ruhadarabot)
hold with sth
pártján áll, egyetért vkivel, helyesel vmit
hook up with sb
lóg vkivel, dolgozni kezd vkivel
keep in with sb
fenntartja a jó viszonyt vkivel, jóban marad vkivel
keep up (with sb/sth)
lépést tart (vkivel/vmivel) (haladásban, fejlődésben, stb.), felveszi a versenyt (vkivel/vmivel)
keep up with sb
kapcsolatban marad vkivel
keep up with sth
(rendszeresen) követ (átv.) (híreket, eseményeket, divatot, stb.), lépést tart vmivel (átv.), rendszeresen tovább folytat/csinál/fizet vmit
lead with sth
főhírként közöl (újság), támad (vmelyik kézzel/ököllel) (bokszban)
let sb off (with sth)
elenged (büntetés nélkül), futni hagy vkit
level with sb
őszinte, nyílt vkivel
line sth up (with sth)
beállít, beigazít, vmihez (megfelelő pozícióba)
link up (with sb/sth)
összekapcsol, összecsatol (vkivel/vmivel)