will jelentése magyarul

Will jelentése példákkal az EnSzótárban. Will magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

will 1 módbeli segédige kiejtése 1. Will gyakorisága 1.
fog (segédige a jövő idő képzéséhez)
fog (szándék, elhatározás kifejezése)
(elkerülhetetlen dolgok kifejezése)
lesz szíves ...? (kérés kifejezése)
óhajt, kíván (kívánság, beleegyezés, hajlandóság kifejezése)
(képesség, kapacitás kifejezése)
(tagadó alakban nem akarás/vmire képtelenség kifejezése)
(szokásos viselkedés kifejezése)
(hangsúlyosan egy szokáson bosszankodás kifejezése)
(jelenre vonatkozó valószínűség/várakozás kifejezése)
will 2 főnév kiejtése 2. Will gyakorisága 2.
akarat
akaraterő, tetterő
akarás
szándék, kívánság
végrendelet
will 2 ige kiejtése 3. Will gyakorisága 3.
Ragozott alakok: wills, willing, willed
akar, kíván óhajt vmit
akar vmit vkitől
örökül hagy vmit vkire
végrendelkezik vhogy

will jelentése példamondatokkal

That means certain causes will bring specific results.

The big clubs will eventually eat themselves.

It will thus find many applications where video output is needed.

It will never output broken images again.

The national assessment system will serve several purposes.

Szócikk will. Will jelentése, will magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

will jelentése kifejezésekkel

would-be
leendő (vmivé válni akaró/vmit tenni szándékozó)
free will
szabad akarat
ill will
rosszakarat, rosszindulat, rossz szándék
will-o'-the-wisp
lidércfény, bolygótűz
would-be
leendő vki, várományos
self-willed
önfejű, konok, makacs, akaratos
strong-willed
határozott, erős akaratú
weak-willed
gyenge akaratú
(only) time will tell
az idő majd eldönti, csak az idő döntheti el
Balaton will set her up
a Balaton majd helyrehozza egészségét
God willing
ha az Isten (is) úgy akarja (vágy, remény kifejezése)
I am willing that you should come
beleegyezem, hogy eljöjj, szeretném, ha eljönnél
I have something that would meet the case
van egy ötletem, ami alkalmazható erre az esetre, van egy ötletem, ami megoldja ezt a kérdést, van egy ötletem, ami megfelelne
I hope others will not follow his lead!
remélem, mások nem fogják követni!, remélem, példája nem fog iskolát csinálni!
I should esteem it a favour if you would kindly
nagyon megtisztelne, ha, nagyon lekötelezne, ha
I thought you would have known better
azt gondoltam, több eszed lesz
I will answer for that
ezért kezeskedem
I will die before I yield
inkább meghalok, mintsem hogy engedjek
I will do my all
minden lehetőt megteszek, minden tőlem telhetőt megteszek
I will do you next sir
ön következik, ön van soron, uram
I will have none of it!
nem kérek belőle!, nem tűröm!, erről ne halljak többé!, ebből nem kérek!

További will jelentések

I will just pop in
csak beugrom, épp csak beugrom hozzájuk
I will let him know
értesíteni fogom
I will not have such conduct
nem tűröm az ilyen viselkedést
I will take it with me
magammal fogom vinni
I will wait for you at the gate
várok rád a kapunál, a kapunál várlak
I would give a lot to
sokért nem adnám, ha
I would give anything to
sokért nem adnám, ha
I would give my ears for it
mindent megadnék érte, minden áldozatra képes volnék érte, a félkaromat odaadnám érte
I would give the world to know
sokért nem adnám, ha tudhatnám
I would have you know
vedd tudomásul, kívánom, hogy vedd tudomásul
I would have you know that
vegye tudomásul, hogy
I would not do it for all the world
a világ minden kincséért sem tenném meg, a világon semmiért sem tenném meg
I would not do it for the world
a világ minden kincséért sem tenném meg, a világon semmiért sem tenném meg
I would not do it for worlds
a világ minden kincséért sem tenném meg, a világon semmiért sem tenném meg
I would not do it to gain the whole world
a világ minden kincséért sem tenném meg
I would not do it to gain the whole world
a világon semmiért sem tenném meg
I would not have the conscience
nem vinne rá a lélek
I would not say that
nem állítom, hogy
I would rather drink tea than coffee
szívesebben innék kávét, mint teát
I would rather not
inkább nem, jobban szeretném, ha nem
I would take the stand on it
ezt akár írásba is adom, leteszem rá a főesküt
I'm willing to give it a whirl
megpróbálom, hajlandó vagyok megpróbálni
a fat lot of good that will do you!
na ezzel aztán sokra mégy!
a lot of good it will do me!
sok hasznom lesz belőle!
a lot of good that will do you!
na ezzel aztán sokra mégy!
accusation that will no bear investigation
fenn nem tartható vád
all truth will not bear telling
nem minden igazság bírja el a napfényt, mondj igazat, betörik a fejed
an answer will oblige
választ kérek, választ kérünk
an old dog will learn no tricks
késő az agg ebet táncra oktatni
any reasonable person will admit this
minden értelmes ember elismeri ezt
anyone would say that
mindenki azt gondolhatta volna, hogy, mindenki azt mondhatta volna, hogy
as ill luck would have it
a balszerencse úgy akarta
as ill-luck would have it
a balszerencse úgy hozta magával, hogy
as luck would have it
a sors úgy akarta, a véletlen úgy akarta, szerencsére
as we will the end we must will the means
a cél akarása az eszközök akarását is jelenti
at what time will the meeting take place?
hány órakor lesz a gyűlés?
at will
tetszés szerint
be willing to do sth
hajlandó megtenni valamit, hajlandó vmire, kész vmire, szívesen megcsinál vmit, készségesen megcsinál vmit, szívesen megtesz vmit, készségesen megtesz vmit
blood will tell
a vér nem válik vízzé
breed will tell
vér nem válik vízzé
defer to sb's will
meghajol vki akarata előtt, aláveti magát vki akaratának
dispose of sth by will
végrendeletileg rendelkezik vmiről