why jelentése magyarul

Why jelentése példákkal az EnSzótárban. Why magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

why határozószó kiejtése 1. Why gyakorisága 1.
miért
mi okból
minek?
miért ne/nem (tagadó értelmű mondatban) (javaslat, egyetértés)
(az) amiért (utalás okra)
ezért, emiatt, ezokból
why főnév kiejtése 2. Why gyakorisága 2.
Többes szám: whys
a miértje vminek
why indulatszó kiejtése 3. Why gyakorisága 3.
no de, nahát (meglepetés, méltatlankodás kifejezése)
nocsak
nini, nézd csak
no, nos (válasz nyomatékosítása)
hát, jó

why jelentése példamondatokkal

There was another reason why finding books was difficult.

The next question is why those sizes are popular.

Characters are really why readers keep reading.

But why are consumers demanding bigger screens?

This is another big reason why second marriages fail.

Szócikk why. Why jelentése, why magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

why jelentése kifejezésekkel

I cannot conceive why
el sem tudom képzelni, hogy miért
I wonder why he doesn't come
mi lehet az oka, hogy nem jön, vajon miért nem jön
for why
miért
the how and why
a hogyanja és mikéntje vminek
why act as you do?
miért cselekedjünk úgy, ahogy te?
why are you drawn?
miért van kivonva kardotok?
why can't you let a fellow alone?
miért nem hagyják az embert békén?, hagyjon békén!
why do you drag up this old story?
miért hozod fel ezt a régi históriát?
why do you turn on me?
miért engem bántasz?
why on earth?
mi az ördögért?, mi a csudáért?
why so?
miért?
why the deuce?
hogy az ördögbe?