whom jelentése magyarul

Whom jelentése példákkal az EnSzótárban. Whom magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

whom névmás kiejtése. Whom gyakorisága.
akit
akiket
akinek
akiknek

whom jelentése példamondatokkal

With whom may the information may be shared?

By whom was this living being created?

To whom else should she turn for help?

Against whom did you raise your voice?

The person against whom an action is brought.

Szócikk whom. Whom jelentése, whom magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

whom jelentése kifejezésekkel

I don't know whom to turn to
nem tudom, kihez forduljak
I don't know whom you mean
nem tudom, kire gondolsz
I wonder whom it is she reminds me of
azon tűnődöm, kire emlékeztet
all whom I saw
akit láttam, mindenki, akit láttam, mindenki, akit csak láttam
both of whom
akik mindketten
failing whom
akinek távollétében
honour to whom honour is due
tisztesség adassék mindenkinek, akit illet
talk with whom I would
akivel csak beszéltem
those to whom I owe my being
szüleim, azok, akiknek az életemet köszönhetem
to whom have I the honour of speaking?
kihez van szerencsém?
to whom is it due?
ennek ki az oka?
to whom?
kinek?
whom are you referring to?
kire célzol?
whom did you give the money to?
kinek adtad a pénzt?
whom did you give the money?
kinek adtad a pénzt?
whom did you have for dinner?
kit hívtál meg ebédre?
whom did you have to dinner?
ki volt nálad ebéden?
whom failing
akinek távollétében
whom is he like?
kihez hasonlít?
whom?
kit?, kicsodát?, kiket?, kinek?, kicsodának?, kiknek?