whole jelentése magyarul

Whole jelentése példákkal az EnSzótárban. Whole magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

whole melléknév kiejtése 1. Whole gyakorisága 1.
egész, teljes
ép, sértetlen
egészséges
whole főnév kiejtése 2. Whole gyakorisága 2.
az egész
vminek az egésze
egység
whole határozószó kiejtése 3. Whole gyakorisága 3.
egészben, egyben

whole jelentése példamondatokkal

His whole effort is towards nothing being changed.

The whole procedure takes around eight minutes.

The whole affair had taken nine minutes.

The whole shoot was five weeks long.

The whole situation has become rather threatening.

Szócikk whole. Whole jelentése, whole magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

whole jelentése kifejezésekkel

whole note
egész hang
whole number
egész szám
I would not do it to gain the whole world
a világ minden kincséért sem tenném meg
I would not do it to gain the whole world
a világon semmiért sem tenném meg
I'm sick of the whole shebang
unom a banánt
a whole lot of sth
jó sok vmi
along the whole line
az egész vonalon, az egész fronton
as a whole
teljes egészében, egészben, egyben, teljes egészben
be sick of the whole business
elege van az egész dologból, torkig van az egész üggyel, undorodik az egész ügytől
be well out of the whole business
könnyűszerrel otthagyta az egész dolgot, könnyűszerrel túladott az egész dolgon
chuck the whole thing
otthagyja az egészet
come back whole
sértetlenül visszajön, épségben visszajön
come off with a whole skin
ép bőrrel megússza, ép bőrrel megmenekül
come out whole
sértetlenül kerül ki
cough that seemed to rack his whole body
egész testét csak úgy rázta a köhögés, egész testét valósággal rázta a köhögés, alaposan elővette a köhögés
cut the whole business
faképnél hagyja az egészet, egyszer s mindenkorra végez az egésszel, többet tudni sem akar a dologról, többet hallani sem akar a dologról
do sth with one's whole heart
szívvel-lélekkel csinál vmit, száz százalékosan csinál vmit, teljes mértékben és fenntartás nélkül csinál vmit, apait-anyait belead vmibe, egészen beleadja magát vmibe
feel a whole lot better
sokkal jobban érzi magát
for the whole year
az egész évi
form a rounded whole
kerek egészet alkot, összetartozó egységet alkot
get off with a whole skin
ép bőrrel megússza

További whole jelentések

give one's whole time to sth
minden idejét vminek szenteli
give the (whole) show away
kifecsegi a titkot, felfedi a csalást
go all the way | go the whole way
végigcsinál vmit, a végére jut vminek, végigcsinálja a teljes aktust (közösül)
go the whole hog
szívvel-lélekkel csinál vmit, száz százalékosan csinál vmit, teljes mértékben és fenntartás nélkül csinál vmit, apait-anyait belead vmibe, egészen beleadja magát vmibe
he remained speechless the whole evening
egész este hallgatott, egész este nem szólt egy szót sem
her whole life
egész életében
his whole life
egész életében
keep the whole table amused
szórakoztatja az egész asztaltársaságot
lucky to get off with a whole skin
szerencsés, hogy ép bőrrel megúszta
made out of whole cloth
szemenszedett hazugság, kitaláció
make the whole distance
az egész távolságot megteszi
on the whole
mindent figyelembe véve, összességében, egészében, egészben véve, egészében véve, nagyjából, mindent egybevetve, mindent egybevéve, mindent összevéve, alapjában véve, általában
one's whole energies
az ember egész ereje, az ember teljes energiája
roast an ox whole
egészben megsüt egy ökröt
she has landed on us for a whole week
ránk telepedett egy teljes hétre, a nyakunkba ült egy teljes hétre
sleep the whole winter through
átalussza az egész telet
swallow it whole
készpénznek vesz vmit, mindenestől bevesz vmit
swallow sth whole
egyben lenyel vmit, egészben lenyel vmit, egy darabban lenyel vmit
taken as a whole
egészben véve, egészében véve
talk a whole lot of nonsense
hetet-havat összehord
the whole bag of tricks
az egész, az egész mindenség, az egész cucc
the whole bang lot
az egész bagázs, az egész vacakság
the whole blessed lot
az egész rakás, az egész csomó, az egész vacak rakás, az egész vacak csomó
the whole caboodle
az egész pereputty
the whole country was seething with discontent
az egész ország forrongott az elégedetlenségtől
the whole gang
az egész banda
the whole house was down with flue
az egész ház influenzás volt, az egész család influenzás volt, az egész család megbetegedett influenzában
the whole hypothec
az egész pereputty, az egész história, az egész miskulancia
the whole is greater than its parts
az egész nagyobb, mint a részei
the whole kit and boiling
az egész cókmók
the whole lot
az egész pereputty
the whole of Hungary
egész Magyarország
the whole of one's family
egész családja, az egész családja
the whole of the year
egész év, egész évben, egész évet
the whole shebang
az egész mindenség
the whole week
az egész héten
the whole winter through
egész télen át
the whole world
az egész világ, az egész földkerekség, minden teremtett lélek, boldog-boldogtalan
the whole world and his wife
az egész világ, boldog-boldogtalan
the whole year's
az egész évi
through the whole house
az egész házban
two whole hours
két óra hosszáig