who jelentése magyarul

Who jelentése példákkal az EnSzótárban. Who magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

who névmás kiejtése. Who gyakorisága.
ki? kik? kit? kiket?
aki, akik (kiegészítés)
akit, akiket (utalás)

who jelentése példamondatokkal

There are those who are simply playing church.

It is usually volunteers who help university students.

They are who determine presidential election outcomes.

An individual who commits suicide is committing sin.

Charter schools are public schools who deserve funding.

Szócikk who. Who jelentése, who magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

who jelentése kifejezésekkel

all should have a say who
mindenkinek legyen beleszólása, aki
all those who
mindazok akik
as who should say
mintha azt mondanák; mint aki azt mondja
evil be to him who evil thinks
huncut aki rosszra gondol
girl who is out
társaságba járó fiatal lány, bálozó lány
he gives twice who gives without delay
kétszer ad, aki gyorsan ad
he who
aki, az aki
he who gains time gains everything
aki időt nyer, mindent nyer, aki időt nyer, életet nyer
he who hesitates is lost
elvész aki habozik
he who pays the piper calls the tune
pénz beszél kutya ugat, aki fizet az diktál
he who sleeps forgets his hunger
a szegény étel helyett is alszik, az álom elveri az éhséget
he who sups with the devil should have a long spoon
ki kutyával játszik bot legyen a kezében
know who's who
tudja ki kicsoda
man who has got plenty of grit
szilárd jellemű ember, bátor ember, határozott ember, energikus ember, karakán legény
man who has got plenty of sand
karakán ember, karakán legény, keménykötésű fickó, keménykötésű ember, legény a talpán
she is the one who
ő az, aki
the one who
az, aki
the one who left
az, aki elment
there are people who
van olyan, aki
though I say it who should not
bár nekem ezt nem szabadna mondanom
who am I (or are you, is he, etc.) to do sth
ki vagyok én hogy ... (milyen jogom/joga van vmire)

További who jelentések

who are you getting at?
kire haragszol?, kivel van bajod?
who can tell?
ki tudja?, ki a megmondhatója?
who comes next?
ki következik?
who did you have for dinner?
kit hívtál meg ebédre?, ki volt nálad ebéden?
who did you have to dinner?
kit hívtál meg ebédre?, ki volt nálad ebéden?
who goes there?
állj! ki vagy?
who has the say in this matter?
ki dönt ebben az ügyben?
who is he?
ki a soros?, ki a fogó?
who is it?
ki az?
who is pulling the strings?
ki áll a háttérben?, ki mozgatja a dolgot?
who is pulling the wires?
ki áll a háttérben?, ki mozgatja a dolgot?
who is robbing this coach?
mi közöd hozzá?, ne üsd bele az orrodat!
who is the boss here?
ki parancsol itt?
who is this?
ki ez?
who is to blame?
ki a hibás?
who is to speak tonight?
ki beszél ma este?
who knows what the future may hold for us?
ki tudja mit tartogat számunkra a jövő?
who knows what the future may hold in store?
ki tudja mit hoz a jövő?, ki tudja mit tartogat a jövő?, ki tudja mit rejteget a jövő?
who knows what tomorrow holds?
ki tudja mit hoz a holnap?
who plays first?
ki kezd?
who said so?
ki mondta?
who shall I say?
kit szabad bejelentenem?, kit jelenthetek be?
who the dash has done that?
ki az ördög csinálta ezt?, ki az ördög tette ezt?
who the deuce is that?
hát ez meg ki az ördög?, hát ez meg ki a fene?
who told you that?
kitől hallottad?
ye who list to hear
ti, akik meg akarjátok hallgatni