where jelentése magyarul

Where jelentése példákkal az EnSzótárban. Where magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

where határozószó kiejtése. Where gyakorisága.
hol?
hová? merre?
honnan? merről?
ahol
ahova, amerre
ahonnan, amerről

where jelentése példamondatokkal

And here is where things got exciting.

This is where things really break loose.

This is where powerful lobbying interests intervene.

This is where commercial aviation took flight.

It introduces hope where hope seemed absent.

Szócikk where. Where jelentése, where magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

where jelentése kifejezésekkel

I don't know where I stand
nem tudom, hogy is állok, nem tudom, hogyan is állok
as (or when or where) the fancy takes one
ahogy éppen rájön, ahogy éppen kedve tartja, pillanatnyi szeszélye szerint
before sb knows where one is | before sb knows it
mielőtt ráeszmélne vki
before you know where you are
mielőtt észbe kaphatnál, mielőtt észbe kapnál
death, where is thy sting?
ó halál, hol a te fullánkod?
discover where the hitch is
rájön, hogy hol van a bökkenő
fools rush in where angels fear to tread
a bolondok minden rossz helyzetbe kétkedés nélkül belemennek
from where
ahonnan
home is where the heart is
az otthon ott van ahova a szívünk húz
honour where honour is due
tisztesség adassék mindenkinek, akit illet
know where the shoe pinches
tudja, hol szorít a csizma
not know where to look | not know which way to look
azt sem tudja hova nézzen (zavarában)
not know where to put oneself
(zavarában) nem tudja mit kezdjen magával
not know which way to turn | not know where to turn
nem tudja mit tegyen/mihez kezdjen/hova forduljon
put it back where you found it
tedd vissza ahonnan vetted
put one's money where one's mouth is
a kijelentéseinek/véleményének megfelelően cselekszik, tesz is azért amiről beszél
rush in where angels fear to tread
meggondolatlanul fog kényes ügy elintézésébe, vigyázatlanul fog kényes ügy elintézésébe
tell sb where to get off
jól elküld vkit valahova
tell sb where to put sth | tell sb what to do with sth
jól megmondja vkinek hova tegye/mit csináljon vele
the wind bloweth where it listeth
a szél fú, ahová akar
where are you bound for?
hova mész?, hova tartasz?

További where jelentések

where did you spring from?
honnan pottyantál ide?, honnan cseppentél ide?, hogy kerülsz ide?, mi szél hozott erre?
where do I come in?
mi a hasznom ebből?, mi az én szerepem?
where do these plans tend?
mire irányulnak ezek a tervek?
where do we go from here?
na és most mi lesz?
where do you bank?
melyik bankban tartod a pénzedet?, hol van a folyószámlád?, melyik bank intézi a pénzügyeidet?
where do you come from?
honnan jössz?, hová valósi vagy?
where do you hail from?
hova valósi vagy?
where from
ahonnan
where has that book got to?
hová lett az a könyv?
where have you got up to?
hol tartasz?
where have you got with your work?
hol tartasz a munkádban?
where is the pair of this?
hol van ennek a párja?
where is the ship bound for?
mi a hajó rendeltetési helye?
where is your manners?
hogy viselkedsz?
where it's at
a trendi, a divat/stílus fókusza
where on earth have you beem?
hol a csudában voltál?, hol az ördögben voltál?, hol maradtál ilyen soká?
where one lives
ami a legjobban fáj, ahol a legérzékenyebb (átv.)
where sb is at
milyen vki valójában, milyen az alapvető/igazi természete/jelleme
where sb is coming from
milyen valaki, a szándéka/indíttatása vkinek
where the mischief have you been?
hol az ördögben voltál?, hol a csodában voltál?
where there's a will there's a way
mindent lehet csak akarni kell
you bide where you be
maradj ott, ahol vagy, maradj a fenekeden
you'll be ruined before you know where you are
mielőtt észbe kapnál, már tönkrementél