when jelentése magyarul

When jelentése példákkal az EnSzótárban. When magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

when kötőszó kiejtése 1. When gyakorisága 1.
amikor
mialatt, miközben
miután
valahányszor, mindig amikor
amikor (hirtelen)
amikor, figyelembe véve hogy
amikor, noha, bár, annak ellenére hogy
when határozószó kiejtése 2. When gyakorisága 2.
mikor?
milyen hamar?
milyen alkalommal/körülmények között?
amikor (időpont/körülmény)

when jelentése példamondatokkal

What happens when both answers are yes?

The game ends when everybody has been touched.

Water containing small iron particles when immediately drawn.

This treatment is very effective when done correctly.

This makes picture display considerably slower when used.

Szócikk when. When jelentése, when magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

when jelentése kifejezésekkel

I had just sat down when
alighogy leültem, éppen azután, hogy leültem, közvetlenül azután, hogy leültem
I had only just sat down when
alighogy leültem, éppen azután, hogy leültem, közvetlenül azután, hogy leültem
I'll do it if and when I like
majd megteszem ha és amikor kedvem tartja
as (or when or where) the fancy takes one
ahogy éppen rájön, ahogy éppen kedve tartja, pillanatnyi szeszélye szerint
as and when
amikor majd ..., majd ha ...
day stood distinct in the sky when he awoke
fényes nappal volt, amikor felébredt, világos nappal volt, amikor felébredt
except when
kivéve amikor, kivéve, ha
how great was his surprise when
mennyire meglepődött, mikor
if and when
majd ha (felmerül/bekövetkezik vmi)
know a good book when one sees one
meg tudja ítélni, melyik könyv a jó, el tudja bírálni, melyik könyv a jó
listen when a body speaks!
figyelj oda, ha hozzád szólnak!
needs must when the Devil drives
szükség törvényt bont
say when
szólj ha elég (étel/ital adásakor)
sore when touched
nyomásra érzékeny, tapintásra érzékeny
the how the when and the wherefore
a dolog mikéntje, a dolog nyitja
there comes a time when
eljön egyszer az idő, amikor
way back when
régen, hajdan, jó ideje
when ...'s at home
ki az a ... ?
when I called she was invisible
mikor meglátogattam nem mutatkozott, mikor meglátogattam nem fogadott
when I saw him last
mikor utoljára láttam
when I shall be no more
amikor én már nem leszek

További when jelentések

when I was born
születésemkor, amikor megszülettem
when all comes to all
összegzésül, végül is, végső következtetésképpen, mindent számba véve
when all is said and done
ha mindent összevetünk/figyelembe veszünk
when at Rome do as the Romans do
Rómában tégy úgy, mint a rómaiak
when candles are away all cats are grey
sötétben minden tehén fekete
when did you know of it?
mikor tudtad meg?
when his hackles are up
amikor elönti a pulykaméreg, amikor dühös, amikor haragszik
when it came to the point
a döntő pillanatban, a kritikus pillanatban, amikor rákerült a sor
when it comes to the pinch
ha minden kötél szakad, szükség esetén, végszükség esetén, legrosszabb esetben, ha arra kerül a sor, a döntő pillanatban
when it comes to the scratch
amikor majd helyt kell állni, amikor döntésre kerül a sor
when it suits me
amikor majd kedvem lesz hozzá
when jack is ashore
ha a tengerész partra száll, amikor a tengerész partra száll
when matters reached this stage
mikor a dolgok idáig fejlődtek
when my boat comes in
majd ha megütöm a főnyereményt
when occasion serves
amikor az alkalom kedvező, adandó alkalommal, ha alkalom adódik rá, ha alkalom nyílik rá, alkalomadtán, alkalomszerűen
when ready we will signal
jelezzük, ha készen leszünk, jelt adunk, ha készen leszünk
when the band begins to play
amikor a dolgok komolyra fordulnak
when the chips are down
mikor döntésre kerül a sor, amikor döntésre kerül a sor
when the pigs begin to fly
majd ha fagy, holnapután kiskedden
when the spirit moves me
amikor kedvem van hozzá
when the spirit moves sb
amikor kedve tartja, amikor kedve/hangulata van hozzá
will you still be here when I return?
itt leszel még, amikor visszajövök?