well jelentése magyarul

Well jelentése példákkal az EnSzótárban. Well magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

well 1 határozószó kiejtése 1. Well gyakorisága 1.
Fokozás: better, best
jól
jól, alaposan
valószínűleg
well 1 melléknév kiejtése 2. Well gyakorisága 2.
Fokozás: better, best
egészséges, jó egészségben levő
rendben levő
megfelelő, kielégítő
jó, előnyös
kedvező, szerencsés
jó, helyes, kívánatos, tanácsos
well 1 indulatszó kiejtése 3. Well gyakorisága 3.
hát (ellentmondás/kétely kifejezése)
nahát! nocsak! (meglepődés)
sajnos ez van (sajnálkozás)
nos (kis szünet)
szóval ... (válasz várása)
hadd halljam
well 2 főnév kiejtése 4. Well gyakorisága 4.
kút
forrás
forráshely (hely nevében)
mélyedés, gödör (folyadéknak)
(gazdag) forrása vminek
áradása vminek
akna (szellőző-, lépcső-, lift-, stb.)
(bíráknak) elkerített hely
italos polc, bárpolc
bár- (-italok)
potenciálgödör
well 2 ige kiejtése 5. Well gyakorisága 5.
Ragozott alakok: wells, welling, welled
feltör, kicsordul, kiárad
ömlik, bugyog
feltör, elárad (átv.) (érzés)

well jelentése példamondatokkal

More wells are planned near where developers are pursuing housing.

The caves feature five chambers having several blind wells.

We foresee occupying those wells very quickly.

Window wells help keep sufficient grade separation around foundation windows.

Szócikk well. Well jelentése, well magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

well jelentése kifejezésekkel

well-being
jólét, kényelem, jó egészség
well-wisher
jóakaró, támogató, pártfogó
well-to-do
jómódú, gazdag, tehetős
well-trained
jól képzett
artesian well
artézi kút
best man
vőlegény tanúja, vőfély
better half
házastárs, feleség, oldalborda
well advised
ésszerű, bölcs
well appointed
jól felszerelt/berendezett (épület/lakás)
well attended
látogatott
well balanced
kiegyensúlyozott (étkezés/ember)
well behaved
jó modorú, illedelmes, jó magaviseletű
well bred
jól nevelt, jó családból való, pedigrés
well built
jól megtermett/erős testalkatú (ember), jól megépített (ház, gépezet)
well connected
jó összeköttetésekkel/kapcsolatokkal rendelkező
well cut
jól szabott, jó szabású, szépen csiszolt
well defined
jól meghatározott, jól definiált, jól értelmezett
well disposed
pozitív hozzáállású, rokonszenvező, megértő (vmivel)
well done
jól elvégzett/megcsinált, jól átsütött (hússzelet)
well dressed
jól öltözött, elegáns
well earned
jól megérdemelt

További well jelentések

well endowed
anyagiakkal/erőforrásokkal jól ellátott, pénzes, vagyonos, nagy farkú (férfi) (humorosan), nagymellű (nő) (humorosan)
well established
jól megalapozott, jól berendezett
well fed
jól táplált
well founded
jól megalapozott, indokolt, jogos
well grounded
jól megalapozott
well heeled
jómódú, vagyonos
well informed
jól informált/értesült
well intentioned
jó szándékú, jó indulatú
well kept
jól ápolt, jól gondozott, szépen gondozott, jól tartott, helyesen gondozott, jól karban tartott, jól őrzött, gondosan titkolt, gondosan eltitkolt
well known
jól ismert, köztudott
well mannered
udvarias, jól nevelt, illemtudó
well matched
jól összeillő, nagyon hasonlító
well meaning
jó szándékú, jóhiszemű
well oiled
jól olajozott, simán működő (pl. szervezet), részeg
well preserved
jó állapotban levő, jól konzervált, magát jól tartó (idősebb személy)
well read
olvasott, művelt
well rounded
dundi, gömbölyded (vki), kerek (személyiség), kerek, jól kerekített (mondat)
well spoken
művelt, kifinomult beszédű
well thought of
megbecsült, elismert
well thumbed
összefogdosott, sokat forgatott, kopott
well timed
jól időzített, kellő időben történő
well tried
jól bevált, megbízható
well trodden
gyakran járt/használt (út, ösvény)
well turned
szépen kifejezett, jó alakú (láb, boka)
well worn
használt, viseltes, kopott, elcsépelt, untig hallott
well-aimed
jól célzott
well-paying
jól fizető
well-poised
szép tartású
well-nigh
majdnem
(all) well and good
ez mind nagyon jó és szép (de ...)
I am doin well!
köszönöm, jóllaktam!
I don't set myself up to be better than you
nem állítom, hogy nálad különb vagyok, nem állítom, hogy nálad jobb vagyok
I feel rather better today
ma valamivel jobban érzem magam, ma egy kissé jobban érzem magam
I had better say nothing
jobb, ha nem mondok semmit, jobb, ha nem szólok semmit
I have done well!
köszönöm, jóllaktam!
I know it right well
nagyon jól tudom, nagyon is jól tudom
I thought you would have known better
azt gondoltam, több eszed lesz
I'll give you best
elismerem, hogy erősebb vagy nálam, győztél, nyertél
a live dog is better than a dead lion
jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok
a lots better
sokkal jobban
a thought better
valamicskével jobb, egy gondolatnyival több
acquit oneself well
derekasan viselkedik, kitesz magáért