we jelentése magyarul

We jelentése az EnSzótárban. We magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

we névmás kiejtése. We gyakorisága.
mi (többes szám 1. személyű névmás)
az emberek (általában)
királyi/írói többes

we jelentése kifejezésekkel

... as we know it
a mostanában ismert/szokásos ...
any one of us
bárki közülünk, bármelyikünk
as we say
mint mondják, mint mondani szokás, ahogy mondani szokták
as we will the end we must will the means
a cél akarása az eszközök akarását is jelenti
as you are not ready we cannot start
mivel nem vagy kész, nem indulhatunk
at that rate we shan't get any dinner today
a végén még ebédet sem kapunk, ha ez így megy tovább, még ebédet sem kapunk
come and show us a light!
jer és világosíts fel minket!, jer és világosítsd fel elménket!
darkness overtook us
hirtelen ránk esteledett, hirtelen ránk borult a sötétség
do come out to us
gyere ki hozzánk
do what we would
bármit próbáltunk is, minden erőfeszítésünk ellenére
don't call us, we'll call you
el van utasítva, nem felel meg (meghallgatáson)
don't let us start yet!
ne induljunk még!, várjunk még!
each and all of us
egytől egyig, mindegyikünk, mindahányan vagyunk, mindnyájan egy szálig
each of us
mindegyikünk
each one of us
mindegyikünk
for fear we should forget
nehogy elfelejtsük
forgive us our trespasses
bocsásd meg a mi vétkeinket
give us your fin!
pacsit!, csapj bele!, add ide a praclidat!
good gear gangs in wee bundles
kicsi a bors, de erős
good lord deliver us!
istenem szabadíts meg minket!, uram szabadíts meg minket!, ments meg uram minket!
hand us the dope!
mondd meg mi van!, tájékoztass bennünket!

További we jelentések

he comes to see us from time to time
időről-időre ellátogat hozzánk, időnként ellátogat hozzánk
he fled before us
menekült előlünk
he is one of us
ő közülünk való, ő a mi emberünk
he told us as how he had met her
elmondta, hogy miképp találkozott vele
here we are
itt vagyunk, megérkeztünk
here we are again!
megint csak itt volnánk!, itt vagyunk ismét!
here we go again
már megint ugyanaz van, már megint itt tartunk
idle talk gets us nowhere
üres szavakkal nem megyünk semmire
if we are spared
ha megérjük
it behoves us all to help them
mindannyiunk kötelessége hogy segítsünk rajtuk
it will be long before we see him again
sokáig nem fogjuk őt látni, sokáig nem fogjuk őt viszontlátni, sokára lesz, mikorra láthatjuk
it will be long before we see his like
egyhamar nem találunk hozzá hasonlót
let us assume that
tegyük fel, hogy, tételezzük fel, hogy
let us assume that such is the case
tegyük fel, hogy így van
let us do or die
cselekedjünk vagy meghalunk, válasszatok: tett, vagy halál
let us go!
menjünk!
let us have some beer
igyunk egy kis sört
let us leave it at that
ezt most ne firtassuk, hagyjuk ennyiben, maradjunk ennyiben, ne feszegessük a dolgot, ne feszegessük tovább a dolgot
let us pray!
imádkozzunk!
let us say
mondjuk, teszem azt, például
let us take a glass of wine
igyunk egy pohár bort, igyunk meg egy pohár bort
let us take it that it is so
tegyük fel, hogy így van
let us unto our ships
menjünk a hajóinkhoz
let's say | or let us say
mondjuk hogy, tegyük fel hogy
make one of us!
tarts velünk!
many of us
sokan közülünk
moneys owing to us
követeléseink, kintlevőségeink
now we are quits
kvittek vagyunk
now we can take it easy
most aztán nekünk áll a világ, most jól élhetünk, most könnyen élhetünk
now we must run for it!
most aztán uccu neki!, most aztán fussunk!
off we go!
na gyerünk!
one for us
egy pont a javunkra, egy null a javunkra
one of us
egyikünk, vki közülünk
one or other of us
egyikünk, valamelyikünk
one up for us
egy pont a javunkra, egy null a javunkra
shall we get there in time?
odaérünk időben?
shall we say one hundred forints?
hát akkor legyen száz forint
she has landed on us for a whole week
ránk telepedett egy teljes hétre, a nyakunkba ült egy teljes hétre
that is whereon we differ
ez az, amiben nem értünk egyet
that makes two of us
ebben egyek vagyunk (ugyanazon a véleményen/helyzetben vagyunk)
the car gave a cant as we crossed the ditch
az autó billent egyet, amikor átmentünk az árkon
the cost of transport is borne by us
a szállítási költségeket mi viseljük

Szócikk we. We jelentése, we magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.