way jelentése magyarul

Way jelentése példákkal az EnSzótárban. Way magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

way főnév kiejtése 1. Way gyakorisága 1.
mód
út
... felé (oszt/oszlik)
mozgás, lendület (hajóé)
hajócsúszda (hajó vízre bocsátására)
way határozószó kiejtése 2. Way gyakorisága 2.
el, messze, távol
messze (hangsúlyozás)
sokkal
nagyon, igazán

way jelentése példamondatokkal

They are very much the old ways.

We provide services in several different ways.

There are various ways of explaining such results.

Many players are developing ways to process media content.

Higher education costs way too much nationwide.

Szócikk way. Way jelentése, way magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

way jelentése kifejezésekkel

two-way
kétirányú, kétágú, kétféle módon használható
one-way
egyirányú, egyszeri útra
three-way
háromirányú
right of way
elsőbbség (közl.)
way-out
furcsa, szokatlan, túl modern, extrém
American way of life
amerikai életforma
I am built that way
én már ilyen vagyok
I am going your way
arra megyek én is, amerre te, arrafelé megyek én is, amerre te
I don't like the way she carries on
nem tetszik nekem a viselkedése, nem tetszenek nekem a dolgai
I'm built that way
én már ilyen vagyok
a little short way off
nem messze, nem messzire
a short way off
nem messze, nem messzire, a közelben, itt a közelben, egy ugrásra
across the way
szemközt, az út másik oldalán
all (the way) down/along the line
minden ponton/szakaszban/stádiumban, végesvégig
all the way
fenntartás nélkül, az egész úton
all the way up the line
véges végig, elejétől végig, sorozatosan
amend one's way of life
megjavul, jó útra tér
analysis by the dry way
száraz analízis
articles that find their way to somewhere
vhova eljutó árucikkek
ask one's way
megkérdezi, merre kell menni
back a horse each way
helyre és tétre tesz meg egy lovat

További way jelentések

barge one's way through the crowd
keresztülfurakodik a tömegen
be a genius in one's way
lángelme a maga nemében, zseni a maga nemében
be a long way out
messze jár az igazságtól, nagyon téved, jó messze van
be by the way of being sth
vminek vallja magát, vminek mondja magát, úgy tesz, mint vmi
be by way of knowing everybody
saját állítása szerint mindenkit ismer
be happy in one's own way
boldog a maga módján
be in a bad way of business
rosszul állnak az ügyei, rosszul állnak az üzleti ügyei
be in a fair way to
komoly kilátása van rá, hogy, legjobb úton van, hogy, jó úton van ahhoz, hogy
be in a fair way to sth
legjobb úton van vmihez
be in a fine way about sth
nagyon mérges vmi miatt, dúl-fúl vmi miatt, nagyon szívére vett vmit
be in a great way
fel van izgatva
be in a large way of business
nagyszabású üzleteket bonyolít le, nagystílű üzletember
be in luck's way
kedvez neki a szerencse, szerencsés szériában van
be in sb's way
útjában van vkinek, útban van vkinek, alkalmatlankodik vkinek
be in the way of doing sth
szokása vmit megtenni
be in the way of sth
útjában áll vminek, gátol vmit, akadályoz vmit
be on one's way
útnak indult, menjen el
be out of harm's way
biztonságban van, nem érheti semmi baj, nem okozhat bajt, nem árthat
brush a hat the wrong way
szőr ellenében kefél egy kalapot, visszájára kefél egy kalapot
brush sth the wrong way
visszafelé kefél vmit, szőr ellenében kefél vmit, szál ellenében kefél vmit
by a long way
jóval, messze, sokkal
by the way
mellesleg, egyébként (új téma felvetése), erről jut eszembe
by the way of sth
vmin keresztül, vmin át, vmi útvonalon, vmi útvonalán, valamiként, valamiképpen, vmi gyanánt
by way of
vmin keresztül (haladva), vmiként, vmi képében/megtestesítőjeként, vmi által/révén, vmi segítségével
by way of eminence
kiváltképpen
by way of excuse
mentségül
by way of introduction
bevezetésként, bevezetőben, elöljáróban, bemutatás gyanánt, bemutatkozás gyanánt
by way of something
valamiként, valamiképpen
by way of warning
figyelmeztetésként, figyelmeztetésül
check the way
leállítja a gépeket
come a long way
hosszú utat tesz meg
come one's way
útjába akad/kerül, adódik
come round to sb's way of thinking
elfogadja vki nézetét, elfogadja vki gondolkodásmódját
companion way
kabinlépcső, kabinlejárat
covered way
fedett útvonal, fedett sétány
crush one's way through sth
átfurakodik vmin
cut one's way
utat tör magának
deaden a ship's way
hajó haladását ellenőrzi, hajó útját ellenőrzi
dedicate a way
magánutat közhasználatra átenged, magánutat közhasználatra átad
devour the way
falja a kilométereket
do anything that comes in one's way
mindent elvégez, ami csak adódik, mindent elvállal, ami csak adódik
do things in one's own way
maga módján cselekszik, maga feje szerint cselekszik