watch jelentése magyarul

Watch jelentése példákkal az EnSzótárban. Watch magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

watch ige kiejtése 1. Watch gyakorisága 1.
Ragozott alakok: watches, watching, watched
őrködik, virraszt
vigyáz, figyel, ügyel
megfigyel, szemmel tart
néz, szemlél
őriz
watch főnév kiejtése 2. Watch gyakorisága 2.
őr
őrség
őrködés, őrszolgálat
éberség (átv.), figyelem
karóra, zsebóra

watch jelentése példamondatokkal

Have your watch serviced every three years.

The watch house itself is now painted.

Every man wants to watch adult movies.

The watch tower is coming along nicely.

One tree is planted for each watch sold.

Szócikk watch. Watch jelentése, watch magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

watch jelentése kifejezésekkel

watch-house
őrbódé, őrház, rendőrőrszoba, őrszoba
watch over
ügyel vmire
I had my watch stolen
ellopták az órámat
I've been watching you these ten minutes
immár tíz perce figyellek
I've been watching you this ten minutes
immár tíz perce figyellek
be on the watch
lesben áll, leselkedik, vigyáz magára, résen van
be on the watch for sb
megles vkit, leskelődik vki után
be on the watch!
jól figyelj!, légy résen!
be on watch
őrségen van
black watch
skót ezred neve
calendar watch
naptár-karóra
captain of the watch
őrparancsnok, őrség parancsnoka
do the effects of watching
olyanokat tesz, mint ébrenlétben
harm watch harm catch
aki másnak vermet ás, maga esik bele
in the night watches
álmatlan éjszakán át, átvirrasztott éjszakán át
in the watches of the night
álmatlan éjszakán át, átvirrasztott éjszakán át
it is eight by my watch
az én órám szerint nyolc óra van
job watch
hajóóra, fedélzeti óra
keep a close watch on sb
éberen figyel vkit, jól szemmel tart vkit
keep a close watch over sb
éberen figyel vkit, jól szemmel tart vkit
keep a watch on one's tongue
vigyáz a nyelvére, vigyáz a szavára, megrágja a szót

További watch jelentések

keep watch
őrt áll, őrszolgálatot teljesít
middle watch
kutyaőrség (hajón)
my watch is five minutes out
az órám öt percet késik, az órám öt percet siet
my watch is wrong
rosszul jár az órám, az órám nem pontos
perpetual watch
önfelhúzó óra
pop one's watch
zaciba csapja az óráját, zálogba csapja az óráját
quartz watch
kvarcóra
repeater watch
ismétlőóra, ütőműves zsebóra
reset a watch
órát utánaigazít, órát beállít
second hand of a watch
másodpercmutató
self-winding watch
önműködően felhúzódó karóra
sergeant of the watch
éjjeli őr
set a watch on sb
megfigyeltet vkit
set the fox to watch the geese
kecskére bízza a káposztát
set the watch
beigazítja az órát
set the watches
őrszolgálatot beoszt
take over the watch
őrségre megy, őrszolgálatra megy, átveszi az őrséget
the watch was claimed by several persons
többen is jelentkeztek az óráért
ticking of a watch
óraketyegés
watch band
óraszíj
watch committee
közrendészeti bizottság
watch list
megfigyelési lista
watch officer
őrszolgálatos tiszt
watch that is a good time-keeper
pontos óra, jól járó óra
watch tv
tévét néz
wristlet watch
karóra