want jelentése magyarul

Want jelentése példákkal az EnSzótárban. Want magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

want ige kiejtése 1. Want gyakorisága 1.
akar, kíván, óhajt vmit
beszélni akar vkivel
keresik, körözik
akar, kíván vkit (szexuálisan)
bele/ki akar kerülni (helyről/helyzetből)
kell/szükséges vmit megtenni
igényel (vmit), szüksége van (vmire)
hiányzik (neki vmi)
nélkülöz (vmit)
want főnév kiejtése 2. Want gyakorisága 2.
a hiánya/híja vminek
nélkülözés, szűkölködés, ínség, nyomor
szükséglet, igény

want jelentése példamondatokkal

They wanted more – a lot more.

This is very different from wanting attention.

Not everyone wants to buy more books though.

I still wanted to play something more serious.

Do luxury goods customers want house brands?

Szócikk want. Want jelentése, want magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

want jelentése kifejezésekkel

want ad
apróhirdetés
want for sth
nélkülöz vmit, híján van vminek
want in | want in/into sth
benne akar lenni vmiben, részese akar lenni vminek
want in/out
ki/be akar menni (egy helyre/helyről)
want out | want out of sth
ki akar kerülni vmiből
want sth from/out of sth/sb
akar/vár vmit vkitől/vmitől
I didn't want to look but I had to
nem akartam, de oda kellett néznem
I don't want it known
nem akarom, hogy megtudják, nem akarom, hogy tudják, nem akarom, hogy kitudódjék
I don't want it to get about
nem akarom, hogy híre fusson, nem akarom, hogy mindenki beszéljen róla
I don't want to rush you
nem akarlak hajszolni, nem akarlak siettetni, nem akarlak sürgetni
I don't want you meddling me
ne avatkozz bele, ez nem tartozik rád
I don't want you to be hurt
nem szeretnélek megbántani, nem akarlak megbántani, nem akarlak megsérteni, nem akarom, hogy sértve érezd magad
I want a word with you
volna hozzád néhány szavam, kérlek egy szóra
I want to have a word with you
volna hozzád néhány szavam, kérlek egy szóra
I want to talk things out with you
szeretném az ügyeket alaposan megbeszélni veled
be in dire want
végszükségben van, nagy nyomorban van, végső nyomorban van
does not want to be served with the same sauce
nem akar ugyanúgy járni
he doesn't want to go
nem akar menni
if you want to be kept in the good books
ha azt akarod, hogy jó véleménnyel legyenek rólad
if you want to keep in the good books
ha azt akarod, hogy jó véleménnyel legyenek rólad
life's prime want
legfőbb létszükséglet

További want jelentések

make up for the want of sth
pótolja vminek a hiányát
not want to know
nem akar tudomást venni vmiről
that's just what I want
éppen erre van szükségem
that's what I want to get at
éppen erre akarok kilyukadni
the flowers want watering
meg kell öntözni a virágokat
want a lot of patience
sok türelmet igényel
want a situation
állást keres, alkalmazást keres
want but little
kevésre van szüksége
want for nothing
semmiben sem szenved hiányt
want intelligence
nincs elég esze, nem intelligens
want more than one's share
többet akar, mint ami megilleti
want of care
gondatlanság
want one arm
hiányzik az egyik karja
want one's dinner
ebédelni akar
want one's money's worth
nem akar ráfizetni, nem akar rosszul járni
want patience
nincs türelme, türelmetlen
want plenty of sleep
sok alvásra van szüksége
want reforming
meg kell újítani, reformálni kell
want rest
pihenés kell neki, pihenésre van szüksége
want sb to do sth
azt akarja, hogy vki megtegyen vmit
want sb's help
szüksége van vki segítségére
want some doing
némi munkát igényel, nem olyan könnyű megtenni, nem olyan könnyű elvégezni
want sth badly
nagyon hiányzik neki vmi, nagyon kell neki vmi, nagyon ráférne már vmi
want sth from sb
akar vmit vkitől, kíván vmit vkitől
want sth off sb
akar vmit vkitől, kíván vmit vkitől
want sth to go on record
szeretné, ha nyoma maradna vminek, szeretne vmit a jegyzőkönyvben megörökítve tudni
want taking in hand
ráfér egy kis fegyelmezés, kézbe kell venni
want to be very careful in doing sth
nagyon óvatosnak kell lenni vmi megtételekor
want to have sth on record
szeretné, ha nyoma maradna vminek, szeretne vmit a jegyzőkönyvben megörökítve tudni
what does he want with me?
mit akar velem?, mit akar tőlem?
what more do you want?
mit akarsz még?, mit óhajtasz még?
what you want is a good thrashing
téged jól meg kellene verni
whether you want it or no
akár akarod, akár nem
wilful waste makes woeful want
máma hopp, holnap kopp
you want to eat more than you do
többet kell enned, mint amennyit eszel