walk jelentése magyarul

Walk jelentése példákkal az EnSzótárban. Walk magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

walk ige kiejtése 1. Walk gyakorisága 1.
Ragozott alakok: walks, walking, walked
jár, megy
gyalog megy, gyalogol
sétál
visszajár/hazajár (kísértet)
bejár (vmit)
sétáltat, járat, jártat
walk főnév kiejtése 2. Walk gyakorisága 2.
séta
járás, gyaloglás
járásmód
sétány

walk jelentése példamondatokkal

This little walk through history is amazing.

To walk through the bush is completely different.

The morning walk routine is going nuts.

Attractive sheltered picnic site adjoining planned walk through wildlife meadow.

Both are a five mile walk away.

Szócikk walk. Walk jelentése, walk magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

walk jelentése kifejezésekkel

walk-on
szöveg nélküli szerep
walk-up
(US) lift nélküli épület/lakás
walking stick
sétabot, sétapálca
walk-in
szobaméretű, könnyű, erőfeszítés nélküli
walk out
kivezet, sétálni visz, házon kívülre visz, kimegy, kisétál, sztrájkba lép, sztrájkolni kezd, kivonul, tüntetőleg kivonul
all walks of life
élet minden területe
are you good for a ten-mile walking?
tudsz tíz mérföldet gyalogolni?, van kedved tíz mérföldet járni?
at a walking pace
lépésben
choose the bar as one's walk in life
ügyvédi pályát választ élethivatásul
cock of the walk
főkolompos, vezérürü, vezér, helység legtekintélyesebb embere, vezető szellem, vezér szellem
constitutional walk
egészségügyi séta
dignified walk
méltóságteljes járás, méltóságteljes járásmód
do not walk on the grass!
fűre lépni tilos!
duck walk
totyogás, kacsázó járás, békaügetés
fall into a walk
lépésbe megy át
go at a walk
lassan megy, lassan halad, lassú léptekkel megy, lassú léptekkel halad
go for a walk
sétálni megy, sétál, sétát tesz
go on a walk
sétát tesz
go walking
sétálni megy
have a long walk
hosszú sétát tesz
have a tiring walk
fárasztó sétát tesz

További walk jelentések

have a walk
sétálni megy, sétál, sétát tesz, sétál egyet
have good walking legs
jó gyalogló, jó lábai vannak, bírja a gyaloglást, bírja a sétát
it is half an hour's walk from here
fél óra járásra van innen
know sb by sb's walk
megismer vkit a járásáról
move at a walk
lassan megy, lassan halad, lassú léptekkel megy, lassú léptekkel halad
one can often recognise a person by his walk
gyakran a járásáról lehet megismerni valakit
persons in the humbler walks of life
szerény társadalmi helyzetben levő emberek
random walk
rendszertelen mozgás, szabálytalan mozgás
run before one can walk
egyből nagyot akar, alapvető hozzáértés nélkül egyből a nehezével próbálkozik
stern walk
hátsó fedélzeti sétány
take a walk
sétát tesz, sétálni megy, sétál
take sb for a walk
sétálni visz vkit, sétáltat vkit, megsétáltat vkit
take the dog for a walk
sétálni viszi a kutyát
the bright weather put me in the mind of walking
a szép időtől kedvem támadt a sétálásra
the ghost walks
most fizetik a gázsit
walk all the way
gyalog teszi meg az egész utat, gyalog teszi meg az egész távolságot, végig gyalog megy
walk back and forth
fel s alá járkál
walk in life
társadalmi helyzet, társadalmi állás, életpálya, élethivatás, életkörülmények
walk in one's sleep
holdkóros
walk inside!
tessék besétálni!
walk lame
sántít, sántikál
walk one's chalk
meglóg, olajra lép, fizetés elől meglóg
walk out on sb
cserbenhagy vkit, otthagy vkit, faképnél hagy vkit, bolonddá tesz vkit
walk out sb
sétálni visz vkit, szórakozni visz vkit
walk out together
együtt járnak
walk out with sb
sétál kivel, jár kivel, udvaroltat magának
walk past
elsétál
walk past sb
elmegy vki mellett
walk sb off his legs
agyonfáraszt vkit járással
walk straight into the trap
kelepcébe fut
walk the boards
színi pályán működik
walk the crack
padlóhasíték mentén végigmegy
walk the quarter-deck
tiszti rangja van, tiszti rangban van
walk the streets
járja az utcákat, sétál
walk to settle one's dinner
lejárja az ebédjét, ebéd utáni sétát tesz
walk two and two
kettesével sétál, kettesével jár, kettesével megy, párban sétál, párban jár, párban megy
walk up and down
fel s alá járkál
walk with a drag
sántít, húzza a lábát
walk with a halt
sántikál, biceg, húzza a lábát
walk with a roll
ringó járással megy
walk with a shuffle
csoszogva jár
walk with a stoop
görnyedten jár, meggörbedve jár