wait jelentése magyarul

Wait jelentése példákkal az EnSzótárban. Wait magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

wait ige kiejtése 1. Wait gyakorisága 1.
Ragozott alakok: waits, waiting, waited
vár
várakozik
felszolgál
wait főnév kiejtése 2. Wait gyakorisága 2.
várakozás
felvonásköz

wait jelentése példamondatokkal

Now those same friends wait and hope.

You are probably thinking – wait a minute.

You should wait until the right opportunity comes along.

The wait staff and kitchen staff are very professional.

Our community is made to wait again.

Szócikk wait. Wait jelentése, wait magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

wait jelentése kifejezésekkel

lady-in-waiting
udvarhölgy, szolgálattevő udvarhölgy
waiting list
várakozólista
waiting room
váróterem
wait for
készenlétben áll, vár
wait for sb
vár vkire
wait for sth
vár vmire
wait on sb
kiszolgál vkit, felszolgál vkinek, rendelkezésére áll vkinek, kísér vkit
I will wait for you at the gate
várok rád a kapunál, a kapunál várlak
be waiting for dead man's shoes
várja vkinek a halálát
desire him to wait
mondd meg neki, hogy várjon
groom in waiting
szolgálattevő kamarás
he always has to be waited for
mindig várni kell rá, mindig várat magára
just wait and see!
majd meglátod!
lie in wait for sth
les vmire, lesben áll vmire
time and tide wait for no man
élni kell az alkalommal, az idő senkire nem vár
wait a bit!
várj egy percig!, várj egy kicsit!, várj egy pillanatig!, várj egy keveset!
wait a little!
várj egy kicsit!
wait a second for me!
várj rám egy percig!, várj rám egy pillanatig!
wait and see
türelmesen vár, kivárja a végét (majd kiderül vmi)
wait at table
asztalnál felszolgál
wait copy
áll (nyomda)

További wait jelentések

wait for a chance
alkalomra vár
wait for a signal
jelre vár, jeladásra vár
wait for an opening
bebocsátást kér (mozdonyvezető), alkalomra vár, kedvező alkalomra vár, üresedésre vár
wait for orders
parancsra vár
wait for the other shoe to drop
készül a következő eseményre/bonyodalomra
wait on sb hand and foot
nagyon sürög-forog vki körül, nagyon figyelmes vkivel, teljesen/cselédként kiszolgál vkit
wait on tables
felszolgál
wait till the cows come home
várhatsz rá ítéletnapig, várhatsz rá soha napjáig, majd ha fagy
wait two full hours
két teljes órát vár
wait up for sb
ébren vár vkit
wait upon sb
kiszolgál vkit, felszolgál vkinek, rendelkezésére áll vkinek, kísér vkit
waiting hall
váróterem, várócsarnok
you need not wait long
nem kell sokáig várnod
you needn't wait long
nem kell sokáig várnod