voice jelentése magyarul

Voice jelentése példákkal az EnSzótárban. Voice magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

voice főnév kiejtése 1. Voice gyakorisága 1.
hang
zönge
vélemény
szavazat
igealak
voice ige kiejtése 2. Voice gyakorisága 2.
Ragozott alakok: voices, voicing, voiced
kifejez
kimond
zöngésít
zöngésen ejt

voice jelentése példamondatokkal

Her voice seemed to grow small suddenly.

Possible side effects include changes in voice frequency.

Ever consider entering the voice actor industry?

A voice echoes through a hidden sound system.

My office telephone has no voice mail.

Szócikk voice. Voice jelentése, voice magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

voice jelentése kifejezésekkel

passive voice
szenvedő igealak, szenvedő alak
low-voiced
mély hangú, halk hangú, halk szavú
I wondered to hear your voice
a hangodat véltem hallani
active voice
cselekvő igealak, cselekvő alak
asperity of voice
rekedtség, reszelős hang
at the top of one's voice
torka szakadtából
break in the voice
hangváltozás, elcsuklás, mutálás, hang elváltozása, hang elcsuklása, kamaszkori hangváltozás
break of the voice
hang elváltozása, hang elcsuklása, kamaszkori hangváltozás, mutálás
cadence of voice
hang leengedése, hang leeresztése
change of voice
mutálás
clear voice
tiszta hang
cracked voice
repedt hang
cry out with one voice
kórusban kiált
deep voice
mély hang
full voice
erőteljes hang, telt hang, öblös hang, zengő hang
hard voice
kemény hang, érdes hang
have a negative voice
vétójoga van
have no voice in sth
nincs beleszólása vmibe
hear the voice of the special pleader
hazabeszél
high voice
magas hang, magas fekvésű hang, vékony hang, cérnahang, cérnahangocska
his voice rose high
hangja magasan szárnyalt

További voice jelentések

his voice sank to a whisper
suttogássá halkult a hangja
in a deep voice
mély hangon, mély zengésű hangon
in a hollow voice
tompa hangon, fakó hangon, kongó hangon, üres hangon, élettelen hangon
in a staccato voice
szaggatott hangon, szaggatottan, pattogva, pattogó hangon
in a subdued voice
szelíd hangon, félhangon
lift up one's voice
felemeli hangját, szót emel
metallic voice
érces hang
one can tell him by his voice
meg lehet ismerni a hangjáról
raised voice
emelt hang
range of the voice
hangterjedelem, hangtartomány, hangregiszter
range of voice
hangterjedelem, hangtartomány
rasping voice
érdes hang, recsegő hang
rich voice
telt hang, öblös hang, zengő hang
sepulchral voice
síri hang
slushy voice
zsíros hang
small voice
vékony hang, alig hallható hang, gyenge hang, gyenge énekhang, nem erős énekhang, nem nagy terjedelmű énekhang, alázatos hang
still small voice
a lelkiismeret hangja/szava
tenuous voice
cérnahang
the voice of the people
a nép hangja, a nép szava
thin voice
vékony hang, törékeny hang
too much smoking tends to injure the voice
a túlzott dohányzás árthat a hangnak
tremulous voice
reszkető hang
unfaltering voice
határozott hang, nem remegő hang
veiled voice
fátyolos hang
voice touched with emotion
megindultságtól remegő hang
with a shade of regret in his voice
egy kis sajnálkozással a hangjában
with one voice
egyhangúlag
with stifled voice
fojtott hangon
with upraised voice
emelt hangon
wobbly voice
reszkető hang, mekegő hang, tremolózó hang