view jelentése magyarul

View jelentése példákkal az EnSzótárban. View magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

view főnév kiejtése 1. View gyakorisága 1.
látvány, kilátás
nézet, vélemény
látás, látótér
láthatóság
view ige kiejtése 2. View gyakorisága 2.
Ragozott alakok: views, viewing, viewed
néz, megnéz
tekint vminek/vmilyennek

view jelentése példamondatokkal

This view reduces marriage primarily to intense emotional bonds.

The dining room has wrap around view windows.

This classical view is sometimes too rigid.

It was a truly fantastic view indeed!

The long view is the important view.

Szócikk view. View jelentése, view magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

view jelentése kifejezésekkel

point of view
szempont, szemszög, nézőpont, álláspont
rear-view mirror
visszapillantó tükör
world view
világnézet
a ...'s-eye view
egy ... nézőpontjából
breadth of view
széles látókör, liberalizmus, nagyvonalúság
clash of views
nézeteltérés
cockeyed views
ferde nézetek
command a fine view
szép kilátást nyújt
cross-sectional view
keresztmetszet
cutaway view
metszetes ábrázolás, metszetrajz
direct viewing
elölnézet
exchange of views
eszmecsere
get a fine view of sth
szép kilátás nyílik vmire
get a nearer view of sth
közelebbről megszemlél vmit, közelebbről megvizsgál vmit
get an inside view of sth
betekintést nyer vmibe
he is extreme in his views
szélsőséges nézeteket vall
hold strange views
különös nézeteket vall, különös nézetei vannak
in my view
megítélésem szerint
large views
liberális felfogás
long views
előrelátás
obstruct the view
zavarja a kilátást, eltakarja a kilátást

További view jelentések

panoramic view
körkilátás, átfogó kép
perspective view
távlati kép
rear view mirror
belső visszapillantó-tükör
rise to view
feltűnik, láthatóvá válik
sympathize with sb in sb's point of view
megérti vkinek az álláspontját
sympathize with sb's point of view
megérti vkinek az álláspontját
take a poor view of sth
nem jó szemmel néz vmit, nem sokat vár vmitől
take the long view
hosszú távon nézi/gondolkodik
viewed in the large
egészében véve, nagyjából
viewing area
lelátó
widely held view
általánosan elterjedt nézet
with this end in view
mindezt szem előtt tartva, ezen célból, ezeket szem előtt tartva, különös tekintettel erre, evégből, e célból, ezért