very jelentése magyarul

Very jelentése példákkal az EnSzótárban. Very magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

very határozószó kiejtése 1. Very gyakorisága 1.
nagyon
igen
egyértelműen, feltétel nélkül (felsőfokkal/own-al)
very melléknév kiejtése 2. Very gyakorisága 2.
(pontosan/éppen) ugyanaz, ugyanez
igazi, valódi, valóságos
teljes(en), egész(en) (hangsúlyozás)
maga a
maguk a

very jelentése példamondatokkal

I really found those points very interesting.

The very oldest seeds were falling off.

The flame was turned down very low.

In very cold weather much larger flocks appear.

I believe everything published was very logical.

Szócikk very. Very jelentése, very magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

very jelentése kifejezésekkel

I hate the very sight of her
még látni sem bírom, még látni sem szeretem
I rank his abilities very high
igen sokra becsülöm képességeit
I was very near dead
majdnem meghaltam, a halál torkában voltam, a halál árnyékában voltam, a sír szélén voltam
I'm very bad about writing
nagyon rossz levélíró vagyok
all by one's very self
teljesen egyedül, minden segítség nélkül
at that very moment
ugyanabban a pillanatban
at the very beginning
legelején
at the very start
kezdet kezdetén, mindjárt kezdetben
be all very well
ez mind nagyon jó (,de ...)
be doing very well at school
igen jól halad az iskolában, igen szépen halad az iskolában, jól megy neki a tanulás
be in a very good temper
jókedvű
be on the very edge of
már éppen készült, már éppen azon volt, hogy
be on the very edge of crying
sírás határán van
be very apologetic for sth
mély sajnálkozását fejezi ki vmi miatt
be very attentive to sb
figyelmével halmoz el vkit
be very glad of sth
nagyon örül vminek
be very hot
nagyon forró, nagyon meleg, nagyon melege van, nagyon meleg idő van
be very intriguing
nagyon érdekes, sok fejtörést okoz, kíváncsivá tesz
be very much in the public eye
sokat szerepel a nyilvánosság előtt
be very much on the map
szőnyegen van
before my very eyes
saját szemem előtt, tulajdon szemem előtt, tulajdon szemem láttára

További very jelentések

before one's very eyes
szeme láttára vkinek
before/under one's (very) eyes | in front of one's (very) eyes
a saját szemei előtt (hangsúlyozás)
feel very queer
nagyon furcsán érzi magát, betegnek érzi magát, nyavalyásnak érzi magát, nyavalyásan érzi magát, vacakul érzi magát
feel very small
legszívesebben elsüllyedne szégyenében, ugyancsak restelkedik, komiszul érzi magát, kutyául érzi magát
from the (very) first
(teljesen) a kezdetektől fogva
get to look very slack
nagyon szétmegy, nagyon elformátlanodik, nagyon elterül, kimegy a formájából
give sb a very cool reception
igen hűvösen fogad vkit, fagyos fogadtatásban részesít vkit
have a very good business
nagy jól menő üzlete van
have a very good conceit of oneself
el van ragadtatva saját magától
he has been very near to death's door
a halál torkában volt, a sír szélén volt
he is not very gifted but he is ready
nem nagyon tehetséges, de igen szolgálatkész, nem nagyon tehetséges, de igen készséges
he is the very man
ő az igazi ember, pont ő az, pontosan ő az
he speaks French and that very well
beszél franciául, méghozzá nagyon jól, beszél franciául, mégpedig nagyon jól
his illness assumed a very grave character
betegsége súlyosra fordult
his memoirs have been very ably ghosted
nagyon ügyesen írta meg vki az emlékiratait
his reading is of very wide range
olvasottsága nagyon széleskörű
in this very place
pontosan azon a helyen, pontosan ezen a helyen
in very deed
valóságban, valóságos tényállás szerint, ami a tényeket illeti
it came very near to
kevésen múlt, hajszálon múlt
it is a very big if
ez még nagyon is bizonytalan
it is a very near concern of ours
ez bennünket igen közelről érintő dolog, ez a dolog igen közelről érint bennünket
it is very good of you
nagyon kedves öntől, nagyon kedves tőled
it is very sporting of him
ez nagyon rendes tőle, ez nagyon derék tőle
it's not very hard to get on to
nem nagyon nehéz megérteni
it's under your very nose
orr van az orrod előtt
just the very opposite
ellenkezője vminek
not very
nem nagyon, nem valami ..., messziről sem, egyáltalán nem
not very estimable person
nem valami tiszteletre méltó személy, nem sokra értékelhető személy
play the very devil with sth
tönkretesz vmit, összezavar vmit, keveredést csinál vmiben
prices are cut very fine
az árak igen alacsonyak, az árak igen le vannak szállítva
see very little company
keveset jár társaságba
sell very well
jól fogy
she was very much upset
nagyon felizgatta a dolog, igen izgatott volt
show very little interest
nagyon kis érdeklődést mutat, rendkívül csekély érdeklődést mutat, egyáltalán nem érdeklődik, igen kevéssé érdeklődik
thank you very much
nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm, hálásan köszönöm
that was very wrong of you
az nagy hiba volt részedről, az nagyon helytelen volt részedről
that's a very different pair of shoes
ez már más káposzta, az más lapra tartozik
that's all very fine but
ez mind nagyon szép, de
that's the very thing
ez az, ami éppen szükséges, ez az, ami éppen alkalomszerű, ez az, ami éppen illő
that's very bad of you
ez igazán nem szép tőled
that's very good of you
ez nagyon kedves tőled, ez nagyon kedves a maga részéről
that's very small of him
ez nagy kicsinyességre vall a részéről, ez igazán nem szép tőle