value jelentése magyarul

Value jelentése példákkal az EnSzótárban. Value magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

value főnév kiejtése 1. Value gyakorisága 1.
érték
value ige kiejtése 2. Value gyakorisága 2.
Ragozott alakok: values, valuing, valued
értékel, becsül, felbecsül vmit (az árát megállapítja)
értékel, megbecsül, tisztel

value jelentése példamondatokkal

Many businesses change value without changing price.

Another controversial investment is cash value life insurance.

The value was subsequently confirmed numerous times independently.

It has been valued since ancient times.

This property is listed below tax assessment value!

Szócikk value. Value jelentése, value magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

value jelentése kifejezésekkel

book value
leltári érték, könyv szerinti érték
value added tax
értéknövekedési adó, hozzáadott érték adó
actual value
tényleges érték
be of value
értékes
capital value
tőkeérték
current value
napi ár, piaci ár
end values
szélső értékek, határértékek
expectation value
várakozási érték, várt érték
goodwill value of a business
üzletkör eszmei értéke, cég eszmei értéke
intrinsic value
belső érték, belbecs
its value is vitiated by the many errors
lerontja értékét a sok hiba
letting value
bérérték
limit value
határérték
limiting value
határérték
measure of value
értékmérő
nominal value
névérték
numerical value
számszerű érték, számérték
nutritional value
tápérték
of great value
értékes, nagy értékű
of high value
értékes
of no value
értéktelen

További value jelentések

pay double the value
érték kétszeresét fizeti, érték kétszeresét fizeti meg
place value
helyérték
real value
tényleges érték
sale value
forgalmi érték, kereskedelmi érték
set a high value on sth
sokra becsül vmit, nagyra értékel vmit
set a low value on sth
leértékel vmit, kevésre becsül vmit
set great value by sth
nagyra értékel vmit, nagyon értékesnek tart vmit
sold at under its value
árun alul eladott
sold under its value
áron alul eladott
survival value
szervek értéke a létért való küzdelemben
total value
összérték
value for money
megéri az árát
value in exchange
csereérték
value sth at a low rate
kevésre becsül vmit