use jelentése magyarul

Use jelentése példákkal az EnSzótárban. Use magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

use ige kiejtése 1. Use gyakorisága 1.
Ragozott alakok: uses, using, used
használ
igénybe vesz
alkalmaz
bánik vkivel vhogy
kihasznál vkit
felhasznál vkit vmire
nevet használ
használ, felhasznál/elhasznál vmennyit vmiből
használ, fogyaszt (kábítószert)
szokott csinálni vmit, szokott lenni vmi
hozzászokott/hozzászokik vmihez
szeretne vmit, hasznát látná vminek
use főnév kiejtése 2. Use gyakorisága 2.
használat
használás
felhasználás, alkalmazás
használati képesség (testrészeké/értelemé)
használhatóság
haszon
hasznosság
haszonélvezet (földé)
kábítószer-fogyasztás
egyházi szertartásrend, rítus

use jelentése példamondatokkal

These forward traffic among themselves using interfaces.

So steel needles were often used instead.

Various art forms were used during religious ceremonies.

The biggest mistake is using too much rice.

The same building has been used ever since.

Szócikk use. Use jelentése, use magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

use jelentése kifejezésekkel

used to
régebben szokott csinálni vmit; volt vmi (múltbeli szokás/állapot kifejezése)
use sth up
(mindet) felhasznál, elhasznál, elfogyaszt
I used to like it
azelőtt szerettem
any use
hasznavehető
area in which sth is used
fogyasztási terület
articles for personal use
személyes használati tárgyak
as was his use
ahogy szokta volt
be of (any) use | be any use
hasznos
be of use for sth
hasznos vmire, jó vmire
be used to doing sth
hozzá van szokva ahhoz, hogy megtegyen vmit, hozzászokott vminek a megtételéhez, megszokta, hogy megtegyen vmit
be used to sth
hozzászokott vmihez, szokva van vmihez, megszokott vmit, már megszokott vmit, már hozzászokott vmihez
be widely used
széles körben alkalmazott
bring into use
befog vmit használatba
come into general use
elterjed, közhasználatúvá válik
come into use | go out of use
használatba jön/kimegy a használatból
directions for use
használati utasítás
end use
végső felhasználás, végső alkalmazás
fall out of use
kimegy a használatból, kimegy a divatból
feel used up
nagyon kimerült, nagyon kimerültnek érzi magát, elcsigázott, holtfáradt, kivan
for external use
külsőleg
for oral use
belsőleg

További use jelentések

for public use
közhasználatra
get used to sth
hozzászokik vmihez, megszokik vmit
hardly used
alig használt
have its uses | have one's uses
megvan a maga haszna, bizonyos szempontból hasznos
have no use for
nem tudja mit kezdjen/tegyen vmivel, semmire nem megy vmivel
he didn't used to do sth
azelőtt nem csinált vmit, régebben nem csinált vmit
he used not to do sth
azelőtt nem csinált vmit, régebben nem csinált vmit
he used to race me off my feet
mindig olyan iramot diktált, amit nem bírtam
how is the world using you?
hogy megy a sorod?
improve with use
egyre javul a használat során, egyre jobb lesz a használat során
in common use
közhasználatú, közhasználatban
in use
használatos
jet for summer use
nyári fúvóka
make extensive use of sth
széleskörűen hasznosít vmit
make the best use of one's time
jól kihasználja az idejét
make unsparing use of sth
bőségesen él mivel, nem takarékoskodik mivel
make use of
használ, felhasznál vmit, hasznát veszi vminek, hasznosít vmit
make use of sb's service
kihasznál vkit
make use of the occasion
kihasználja az alkalmat
making use of
értékesítés
not a bit of use
semmire sem használható, teljesen hasznavehetetlen, semmi értelme sincs, semmi értelme sincsen, nem ér semmit, teljesen céltalan
not in use
nem használatos, nem szokásos
nothing is any use
semmi sem használ
phrase in current use
bevett kifejezés, közhasználatú kifejezés, divatos kifejezés
put in use
befog vmit használatba
put sth to a good use
jó célra használ fel vmit
put sth to its proper use
célszerűen használ vmit, célszerűen használ fel vmit
sparing use of sth
takarékos használata vminek, mértékletes használata vminek, korlátolt használata vminek
there used to be a house here
itt valaha egy ház állt
train sb in the use of a weapon
fegyverforgatásra tanít vkit
use abusive language
gorombáskodik
use and wont
általános/bevett/bevezetett szokás
use every endeavour to
mindent megpróbál, hogy, minden megkísérel, hogy, minden erejéből azon van, hogy, minden tőle telhetőt megtesz, hogy, a lehetetlent is megkísérli, hogy, minden követ megmozgat, hogy
use every means
minden eszközt felhasznál
use force
erőszakot alkalmaz
use insulting language to sb
gorombáskodik kivel, sérteget vkit
use is a second nature
az ember a szokások rabja
use of the bathroom
fürdőszoba-használat
use one's influence
protekcióval él
use one's opportunities
kihasználja az alkalmat
use plain language
nyíltan beszél, nem kertel, nem kertelget
use sb well
jól bánik kivel