upon jelentése magyarul

Upon jelentése példákkal az EnSzótárban. Upon magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

upon elöljárószó kiejtése. Upon gyakorisága.
-on, -en, -ön
-ra, -re
-nál, -nél
-ról, -ről
-hoz, -hez, -höz (ld. 'on')

upon jelentése példamondatokkal

Tropical disturbances were named upon reaching moderate tropical storm strength.

It is marathon upon marathon upon marathon.

These descriptions rely upon numerous questionable assumptions.

To comment upon such reckless management is needless.

Bell service luggage assistance is available upon request.

Szócikk upon. Upon jelentése, upon magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

upon jelentése kifejezésekkel

act on/upon sth
vmi alapján/szerint cselekszik (tanács, ismeret, stb.), eljár vmi szerint
call on/upon sb
felkér vkit vmire, fordul/folyamodik vkihez, felszólít vkit vmire
chance upon
belebotlik, ráakad
come on/upon sb/sth
(véletlenül) találkozik vkivel, (véletlenül) ráakad vmire
count upon
számít vkire, számít vmire
depend upon sth
számít vmire, támaszkodik vmire, bízik vmiben, megbízik vmiben, hisz vmiben
descend upon
kiszáll vhova
descend upon sb
megrohan vkit, rajtaüt vkin, sújt vkit (harag), elfog vkit (érzelem)
dilate upon sth
hosszú lére ereszt vmit
draw on/upon sth
igénybe vesz, merít vmiből
fall upon
ráesik, nekitámad, rátámad, nekiesik, véletlenül rátalál, esik, háramlik, száll
fasten upon
megragad
force oneself on/upon
(nőt) megerőszakol
force sb/sth on/upon sb
rákényszerít vmit vkire, ráerőltet vmit vkire
happen upon sth
véletlenül rábukkan vmire, véletlenül rátalál vkire, véletlenül ráakad vkire
impinge upon sth
hirtelen érintkezésbe jön vmivel, összeütközik vmivel, nekicsapódik vminek, nekiütközik vminek, ráesik vmire, bitorol vmit
impress sth upon sb
jól megértet vmit vkivel, elméjébe vés vkinek vmit
light upon sth
rábukkan vmire, rálel vkire
play on/upon sth
vmire játszik (érzésekre, stb.), kihasznál vmit
set on/upon sb
rátámad vkire
stumble upon sth
rábukkan vmire

További upon jelentések

touch upon
érint, kitér
venture upon sth
megkísérel vmit
(on/upon) my word
ejha! nahát! no de ilyet! (meglepetés kifejezése), szavamra (mondom)! (nyomatékosítás kifejezése)
I cannot think what has come upon you
nem tudom elgondolni, mi ütött beléd
allot upon sth
számol mivel, szándékozik vmit
as agreed upon
megállapodás szerint
attend upon sb
szolgálatára áll vkinek, segédkezik vkinek
attendant upon sb
vkit kísérő, vkit követő, vkinek kíséretében levő, vkinek társaságában levő, vkit kiszolgáló, vkire váró
attendant upon sth
vmit kísérő, vmit követő, vmire váró, mivel járó
avenge oneself upon sb by sth
jogos bosszút áll vkin mivel
avenge upon sb
bosszút áll vkin, megfizet vkinek
bank upon sth
biztosan számít vmire, épít vmire
be based upon sth
alapul
be centred upon sth
összpontosul vmire, vmire összpontosul
be contingent upon sth
függ vmilyen eseménytől, vmi eseménytől függ
be enlightened upon sth
tisztában van mivel, tisztán lát vmit
be forced upon sth
kényszerítve van valamire
be hard upon sb
megszorít vkit, szorongat vkit
be hard upon sixty
nagyon közel jár a hatvanhoz
be in attendance upon a king
király mellett teljesít szolgálatot
be in attendance upon sb
szolgálatot teljesít vkinek, vkinek a kíséretében van
be lost upon sb
nincs hatással vkire
be thoroughly enlightened upon sth
teljesen tisztában van mivel, tisztán lát vmit, tisztán lát vmiben
be upon the lookout
őrségen van, megfigyelő szolgálatot teljesít, felderítő szolgálatot teljesít, vigyáz magára, ügyel magára, résen áll
be upon the tiptoe of expectation
lázas izgalomban vár vmit
bear down upon sth
úton van vmi felé
bestow one's favour upon sb
kegyeivel tüntet ki vkit
bestow sth upon sb
adományoz vmit vkinek, juttat vmit vkinek, ráruház vkire vmit, felruház mivel vkit
blow upon sb's reputation
foltot ejt vki hírnevén
break in upon sb
rátör vkire, ráront vkire, félbeszakít vkit
build upon
épít vmire, alapoz vmire, bízik vmiben, bízik vkiben
cast aspersion upon sb
rágalmakat szór vkire, befeketít vkit, kígyót-békát kiált vkire
cast one's bread upon the waters
önzetlenül jót cselekszik
cast reproaches upon sb
szemrehányással illet vkit
chew upon sth
töpreng vmin, rágódik vmin, morfondíroz vmin, meghány-vet vmit
clog upon sb
nyűg vki számára
close the door upon any discussion
megakadályoz bármely vitát, megakadályoz mindenféle vitát, lehetetlenné tesz bármely vitát, lehetetlenné tesz mindenféle vitát
close the door upon sb
beteszi vki mögött az ajtót
come upon a mare's nest
eltalálja szarva közt a tőgyét
come upon sb for a sum
pénzösszeget kér vkitől, pénzösszeget követel vkitől
come upon the parish
szegényházi ellátásra szorul
come upon the rates
közsegélyből él