understand jelentése magyarul

Understand jelentése példákkal az EnSzótárban. Understand magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

understand ige kiejtése. Understand gyakorisága.
ps: understood pp: understood e3/-ing: understands, understanding
ért
megért
felfog
értesül
hozzáért
hozzágondol

understand jelentése példamondatokkal

I understand the principles behind class planning better.

Even a child should understand basic personal finance concepts.

I completely understand having mostly guy friends.

I certainly understand why environmentalists are outraged.

Reality is sometimes too complex to understand easily.

Szócikk understand. Understand jelentése, understand magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

understand jelentése kifejezésekkel

I am at a loss to understand
képtelen vagyok megérteni, nem tudom felfogni
I had not understood the bearing of his words
nem fogtam fel szavainak jelentőségét
am I to understand that...?
ez azt jelentse, hogy...?, ezt úgy vegyem, hogy...?
be at a loss to understand
képtelen megérteni
be past all understanding
teljesen érthetetlen, nem lehet ésszel felfogni
come to an understanding
megegyezik kivel, megállapodik kivel
give sb to understand/believe/know
értésére/tudomására adja (hogy), azt a hitet kelti (hogy )
hard to understand
nehéz megérteni
he only half understands
csak félig érti, csak nagyjából érti
it is an understood thing that
közismert dolog, hogy, tudott dolog, hogy
make sth understood
megértet vmit
man of understanding
értelmes ember, okos ember
quick of understanding
gyors felfogású, jó felfogású, könnyű felfogású, eleven eszű
thee does not understand
te ezt nem érted
understood thing
megállapított dolog, tudott dolog, köztudott dolog, közismert dolog, feltételezett dolog, magától értetődő dolog