under jelentése magyarul

Under jelentése példákkal az EnSzótárban. Under magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

under elöljárószó kiejtése 1. Under gyakorisága 1.
alatt, alá (hely)
(szintben) alatta, alá
alatt (mennyiségben, fokban, korban, stb.)
(irányítás, ellenőrzés, stb.) alatt
(egy folyamat) alatt, közben
under határozószó kiejtése 2. Under gyakorisága 2.
alatt, alá vminek
a víz alatt/alá
altatásban
öntudatlan állapotban

under jelentése példamondatokkal

She was living under heavy police protection.

These health benefits are currently under study.

The little family lived under extremely difficult conditions.

The area is under intense development pressure.

Three additional houses are currently under construction.

Szócikk under. Under jelentése, under magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

under jelentése kifejezésekkel

come under sth
be van sorolva vhova, tartozik vhova, vmi alá kerül, vminek ki van téve (kritikának, támadásnak), befolyás/irányítás alá kerül
go under
alámerül, tönkremegy, becsődöl, meghal, érzelmileg összeomlik
keep sb under
elnyom vkit, elnyomás alatt tart vkit
knuckle under (to sb/sth)
beadja a derekát, megadja magát (vkinek)
put sb under
elkábít vkit (altatóval, kábítószerrel)
act under pressure
kényszerből cselekszik
alcohol that is under proof
előírtnál alacsonyabb szeszfokú alkohol
area under irrigation
öntözött terület
as under
mint lent, mint lejjebb, mint alul, amint alább következik, amint alább olvasható
bags under the eyes
táskák a szem alatt
be hove to under bare poles
időváltozást csupasz árbocokkal bevár
be impatient under the yoke
nem tűri az igát
be under a promise to do sth
ígérete köti vmi megtételére
be under a violent emotion
erős felindulás vett rajra erőt
be under a vow to do sth
fogadalma van vminek a megtételére
be under age
kiskorú
be under an obligation
le van kötelezve, elkötelezte magát
be under arms
tényleges szolgálatban van
be under consideration
még megfontolás tárgya, megfontolás tárgya
be under cover
biztonságban van, védett helyen van
be under examination
vizsgálat tárgyát képezi

További under jelentések

be under fire
tűz alatt áll, ágyútűz alatt áll
be under one's hand
kéznél van, könnyen elérhető
be under repair
javítás alatt van, javításban van
be under sb
alacsonyabb rangú vkinél, alacsonyabb beosztású vkinél, be van osztva vki szolgálatára, be van osztva vki rendelkezésére, alá van rendelve vkinek, alárendeltje vkinek
be under suspicion
gyanúsítják
be under the authority of sth
vmi hatáskörébe tartozik, vmi alá tartozik
be under the authority of the home office
belügyminisztérium hatáskörébe tartozik, belügyminisztérium alá tartozik
be under the charm
varázslat alatt áll, varázslat hatása alatt áll
be under the delusion
abban a tévhitben van, abban a tévhitben él
be under the doctor
orvosi kezelés alatt áll
be under the harrow
rájár a rúd
be under the heels of the invader
megszállók csizmája alatt nyög
be under the necessity of
kénytelen, kényszerítve van, hogy
be under water
víz alatt van, víz alatt áll, vízben van, víz alá van merülve
be under weigh
úton van, tengeren jár
before/under one's (very) eyes | in front of one's (very) eyes
a saját szemei előtt (hangsúlyozás)
books for the under tens
könyvek tíz éven aluli gyermekek részére
boys under fifteen
tizenöt éven aluli fiúk
bring sb under one's sway
uralma alá hajt vkit
bring under
alávet, leigáz, csoportba beoszt
bring under regulation
szabályoz, szabályoknak vet alá
car under tow
vontatott autó
carry sth under one's arms
hóna alatt visz vmit
children of five years and under
ötéves és fiatalabb gyermekek, ötéves és annál fiatalabb gyermekek
come under sb's influence
befolyása alá kerül vkinek, vki befolyása alá kerül
come under the heading of sth
vmilyen kategóriába tartozik
come under the stroke of justice
igazságszolgáltatás kezébe jut
cut the grass under sb's feet
megelőz vkit, elébe vág vkinek
drift under bare poles
alig tengődik
drink sb under the table
asztal alá iszik vkit
end an army under the yoke
jelképesen leigáz egy legyőzött hadsereget, igába hajt egy legyőzött hadsereget, iga alatt elvonultat egy legyőzött hadsereget
engine under steam
működő gőzgép
fall under
tartozik vmilyen csoportba, vmilyen csoportba tartozik
fall under suspicion
gyanúba kerül
field under grass
fűvel bevetett terület, fűvel bevetett föld
from under
alól, alulról
get hot under the collar
indulatba jön
get under control
ellenőrzés alá kerül, megfékezik
get under headway
útnak indul, útra kel
get under one's skin
irritál, zavar, behatol, mélyen érint
get under sb's skin
idegeire megy vkinek, bőszít vkit
get under way
mozgásba jön, lendületbe jön, indul, megindul, gyorsul, felgyorsul