try jelentése magyarul

Try jelentése példákkal az EnSzótárban. Try magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

try ige kiejtése 1. Try gyakorisága 1.
Ragozott alakok: tries, trying, tried
megpróbál
kipróbál
próbálkozik vmivel, megkísérel vmit, kísérletet tesz vmire
versenyez vmiért/bekerülésért (pl. csapatba)
próbára tesz (türelmet, stb.)
bíróság elé állít
kihallgat
bűnvádi eljárást lefolytat
simára gyalul
rektifikál (zsírt, olajat, stb.)
try főnév kiejtése 2. Try gyakorisága 2.
Többes szám: tries
próba, próbálkozás
kísérlet
kipróbálás
hárompontos gól/kísérlet (rögbiben)

try jelentése példamondatokkal

And try is such an expression block.

The church does try to keep everyone informed!

Fans of soup may try chilled soups.

Real attackers are going to try more intelligent strategies.

Her father was ready to try anything.

Szócikk try. Try jelentése, try magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

try jelentése kifejezésekkel

well tried
jól bevált, megbízható
try for sth
megpróbál megkapni/elnyerni/megszerezni vmt
try out for sth
pályázik (állásra, stb.), megpróbál bekerülni (csapatba, stb.)
try sb/sth out (on sb)
kipróbál vmit/vkit
try sth on
felpróbál (ruhát)
I tried and tried but
bárhogy próbáltam is, nem
I tried to get in a word
megpróbáltam szóhoz jutni
I tried to put in a word
megpróbáltam szóhoz jutni
be tried by court-martial
haditörvényszék elé állítják, hadbíróság elé állítják
be trying
idegeire megy vkinek, nehezen lehet vele kijönni
don't try to fool me!
nekem senki se mondjon ilyent!
excessive work is trying to the health
a túlzott munka ártalmas az egészségre
have a try at sth
megkísérel vmit, megpróbál vmit
he tried to get his hand loose
megpróbálta kiszabadítani a kezét
he was tried and found wanting
nem állta ki a próbát, vétkesnek nyilvánították
let me try now!
hadd próbáljam most én meg!
shit oneself trying to do sth
igyekszik, összeszarja magát igyekezetében, tépi magát, güzül
sorely tried
sok megpróbáltatást átélt
sy will try anything once
vmi újat szeretne kipróbálni, nyitott az újdonságokra
the end tries all
végén csattan az ostor
the point I am trying to make is that
arra akarok kilyukadni, hogy, a lényegnek azt tartom, hogy

További try jelentések

try a fall with sb
összeméri erejét kivel, megküzd kivel, szembeszáll kivel, lándzsát tör kivel
try a horse's mettle
próbára teszi vki bátorságát, próbára tesz vkit
try after
igyekszik elnyerni vmit, igyekszik elérni vmit, törekszik vmire
try another tack
más módszert próbál, más taktikát próbál, más módszert kísérel meg, taktikát változtat, másképpen próbálkozik
try hard
minden módon próbálkozik, minden erejét összeszedve próbál vmit
try it on
megpróbál elcsábítani vkit, próbálkozik vkinél, próbára teszi vki türelmét
try me
csak próbálkozz velem!
try one's hand at
megpróbálkozik vmivel
try one's hand at sth
megpróbálkozik mivel
try one's hardest
megtesz minden tőle telhetőt, megkísérel minden tőle telhetőt, mindent elkövet, amit csak tud
try one's luck
szerencsét próbál
try one's wings
szárnyait próbálgatja, próbálkozik, első próbálgatásait végzi, első kísérleteit végzi
try sth (on) for size
vminek az alkalmasságát/helyességét megállapítja
try the depths
mélységet mér
try the weight of sth
megemel vmit, megállapítja a súlyát vmit, mérlegel vmit, latolgat vmit
try to make the best of both worlds
lelki dolgok mellett a világi örömöknek is hódol
trying experience
keserves tapasztalat, kellemetlen tapasztalat
trying journey
fárasztó utazás, hosszadalmas utazás
trying light
szemet fárasztó fény