true jelentése magyarul

True jelentése példákkal az EnSzótárban. True magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

true melléknév kiejtése 1. True gyakorisága 1.
Fokozás: truer, truest
igaz
igazságnak/valóságnak megfelelő
valódi, eredeti
igazi, valóságos
pontos, helyes
tiszta (énekhang)
jól beállított, szintben levő
hű, hűséges, állhatatos, lojális
hiteles, szabályos, szabályszerű
becsületes, őszinte
true ige kiejtése 2. True gyakorisága 2.
Ragozott alakok: trues, truing/trueing, trued
beállít, beszabályoz
true határozószó kiejtése 3. True gyakorisága 3.
igazán, valóban
őszintén
helyesen
szabályosan

true jelentése példamondatokkal

The same is true for defence policy.

This is the side where true power is obtained.

This is especially true of business owners.

This is especially true for screen shots.

The reverse is true during warm periods.

Szócikk true. True jelentése, true magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

true jelentése kifejezésekkel

true-blue
színtartó kék színű, igazi, tántoríthatatlan, hűséges, lojális, vmi mellett kitartó
I certify this a true copy
másolat hiteléül
allow sth to be true
igaznak ismer el vmit
as true as true!
igazán!
be true to one's promise
megtartja ígéretét, beváltja ígéretét
be true to one's salt
hűségesen szolgálja kenyéradóit, odaadóan szolgálja kenyéradóit
breed true
változatlan típust követve szaporodik
centre a wheel dead true
kereket pontosan középre beállít
come true
valóra válik, teljesül, testet ölt, megvalósul, bekövetkezik
dead true
feltétlenül igaz, feltétlen igaz, feltétlenül pontos, feltétlen pontos, halálosan pontos
find a true bill against sb
vádat megalapozottnak tekint
get out of true
elferdül, elgörbül, meggörbül, elhajlik, megvetemedik
good men and true
derék és igaz emberek, jó és igaz emberek
his true nature
igazi természete
hold good/true
továbbra is fennáll, változatlanul érvényes, érvényben van/marad, áll (vmire)
hold true
fennáll, továbbra is fennáll, érvényes, változatlanul érvényes, érvényben van, érvényben marad, áll
hold true in respect of sth
áll vmire vonatkozóan, érvényes vmire vonatkozóan
hold true of sth
áll vmire, érvényes vmire
if it be true that
ha igaz az, hogy
if this statement is assumed to be true
ha hitelt adunk ennek az állításnak
in true
egyenesen, nincs elferdülve, nincs megvetemedve, egyenes

További true jelentések

lie that is part true
féligazság, valótlanság némi igazsággal fűszerezve, hazugság némi igazsággal fűszerezve
make sth true
megigazít vmit
many a true word is spoken in jest
a tréfa olykor igazságot rejt
only part of his story is true
története csak részben igaz, történetének csak egy része igaz
out of true | out of the true
nincs jól beállítva
piece that fits dead true
tökéletesen illeszkedő darab
prove true
igaznak bizonyul, beigazolódik
put sth out of true
elferdít vmit, elgörbít vmit, elhajlít vmit
quite true!
igaz!, így van!
run out of true
elmozdul a tengelye, nem körben forog
run true
egyenletesen jár
see sth in its true aspect
igazi valójában lát vmit
show one's true character
megmutatja igazi arcát, megmutatja igazi jellemét, elárulja magát, leleplezi magát
sing true
tisztán énekel
speak true
igazat mond
speak true!
mondd meg az igazat!
tell me true!
mondd meg őszintén!
the course of true love never did run smooth
az igaz szerelem szenvedéssel jár
the rumour proves to be true
a hír igaznak bizonyul
true altitude
valódi magasság
true as Bob | true as God
teljesen igaz
true as steel
megbízható, mint az acél
true bill
megalapozottnak tekintett vád
true blue
igazi hazafi, konzervatív, jó ügy megbízható harcosa, jó ügy kitartó harcosa
true copy
hiteles másolat, másodlat
true course
valódi útvonal, valódi irány, kiigazított irány, helyesbített irány, korrigált irány
true enough!
igaz!, így van!
true equilibrium
tartós egyensúlyi állapot, stabil egyensúlyi állapot
true friend
hű barát, hűséges barát
true ground
egyenletes talaj, egyenletes pálya
true he only saw me once
az igaz, hogy csak egyszer látott
true heading
valóságos útirány, tényleges útirány, tényleges iránytartás, tényleges irányszög
true off
profilba simít, felületet készít
true repentance
őszinte megbánás
true skin
irha
true story
igaz történet
true stuff of poetry
költészet igazi tárgya, költészet igazi anyaga
true time
valóságos idő
true to form | true to type
a szokásos módon
true to life
élethű
true to one's principles
hű az elveihez, elvhű
true to one's promise
hű ígéretéhez