trouble jelentése magyarul

Trouble jelentése példákkal az EnSzótárban. Trouble magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

trouble főnév kiejtése 1. Trouble gyakorisága 1.
baj
gond
aggodalom
zavar
nehézség
fáradság
fáradozás
betegség
hiba
üzemzavar
ne nevess korán
trouble ige kiejtése 2. Trouble gyakorisága 2.
Ragozott alakok: troubles, troubling, troubled
aggaszt
nyugtalanít
zaklat
fáraszt
zavar
aggódik
nyugtalankodik
bánkódik
szomorkodik
zavartatja magát
veszi a fáradságot
fárad
vesződik

trouble jelentése példamondatokkal

He was having trouble finding the car.

Having trouble finding the right production source?

You are having trouble making a choice.

The trouble is figuring out exactly where.

I lost weight and had trouble sleeping.

Szócikk trouble. Trouble jelentése, trouble magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

trouble jelentése kifejezésekkel

trouble-free
biztonságos
I expect no more trouble from that quarter
onnan már nem várok több bajt, innen már nem várok több bajt, erről az oldalról már nem várok több bajt, arról az oldalról már nem várok több bajt
I had the same trouble as you
ugyanaz a bajom volt, mint neked
ask for trouble
keresi a bajt
be asking for trouble/it
keresi magának a bajt
deuced lot of trouble
fene sok baj
don't trouble about it!
ne aggódj miatta!, ne nyugtalankodj miatta!
everybody has his share of troubles
mindenkinek megvan a maga keresztje
get a girl into trouble
felcsinál egy lányt
get at the roof of the trouble
megtalálja a baj okát
get into trouble
bajba kerül
give oneself a world of trouble
nagy gondot csinál magának, temérdek gondot csinál magának
he that has land has trouble at hand
a vagyon bajjal jár
involve oneself in trouble
bajba keveredik, kutyaszorítóba kerül, csávába kerül
it is no trouble
szóra sem érdemes
it isn't worth the trouble
nem éri meg a fáradságot
it will more than pay the trouble
bőségesen megéri a fáradságot
labour troubles
munkáltatók és munkavállalók közötti konfliktus, munkásmegmozdulások, munkászavargások
look for trouble
keresi a bajt, bajt kever
lung trouble
tüdőbaj, tüdővész
mint of trouble
bajok özöne

További trouble jelentések

not take the trouble to learn English
nem veszi a fáradságot, hogy megtanuljon angolul
pour oil on troubled waters
lecsillapítja a kedélyeket, lecsendesíti a kedélyeket
put sb to a lot of trouble
sok alkalmatlanságot okoz vkinek
run into trouble
bajba jut
save trouble
fáradságot takarít meg
sea of trouble
tengernyi baj
seas of troubles
tengernyi baj
shoot your troubles
mondd el, mi bánt, mondd ki, mi bánt
source of all our troubles
minden bajunk eredete, minden bajunk forrása
spot of trouble
egy kis baj
take the trouble to do sth
veszi a fáradságot vmihez
take trouble over sth
veszi a fáradtságot vmihez
thank you for all your trouble
köszönöm szíves fáradozását
trouble about sth
aggódik vmi miatt
trouble free
problémamentes
unfold one's troubles to sb
feltárja bajait vkinek, feltárja gondjait vkinek, elmondja bajait vkinek, elmondja gondjait vkinek
youth has its puppy troubles
fiatalnak sem könnyű lenni, a fiatalságnak is megvannak a maga gondjai