treat jelentése magyarul

Treat jelentése példákkal az EnSzótárban. Treat magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

treat ige kiejtése 1. Treat gyakorisága 1.
Ragozott alakok: treats, treating, treated
kezel
bánik vkivel
feldolgoz (témát)
treat főnév kiejtése 2. Treat gyakorisága 2.
élvezet
vendégség
mulatság
ritka élvezet

treat jelentése példamondatokkal

Do state hospitals treat cigarette smoking addiction?

They were treated and released several hours later.

The second man was treated and released.

Never feed too many treats too often.

Health officials never had to treat patients.

Szócikk treat. Treat jelentése, treat magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

treat jelentése kifejezésekkel

ill-treat
kegyetlenül/könyörtelenül bánik vkivel/vmivel
he treated her something shocking
egyenesen felháborítóan bánt vele
how is life treating you?
hogy s mint vagy?
is this the way to treat an old man?
hát így kell bánni egy öreg emberrel?
stand treat
befizet vkit vmire, megvendégel vkit vmire
treat sb according to his merits
érdeme szerint bánik kivel, érdeme szerint bánik el kivel, úgy bánik kivel, ahogy megérdemli, úgy kezel vkit, ahogy megérdemli
treat sb as a stranger
idegenként kezel vkit, idegenként bánik kivel
treat sb with disrespect
tiszteletlenül bánik kivel, tiszteletlenül kezel vkit