trade jelentése magyarul

Trade jelentése példákkal az EnSzótárban. Trade magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

trade főnév kiejtése 1. Trade gyakorisága 1.
mesterség
kereskedelem
ipar
foglalkozás
szakma
forgalom
trade ige kiejtése 2. Trade gyakorisága 2.
Ragozott alakok: trades, trading, traded
kereskedik
üzletet köt
rendszeresen vásárol

trade jelentése példamondatokkal

Each village had clearly defined trade routes.

Two views concerning international trade present different perspectives.

Why did trade unions oppose scientific management?

A large trade deficit seemed almost inevitable.

The kingdoms eventually reached several trade agreements.

Szócikk trade. Trade jelentése, trade magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

trade jelentése kifejezésekkel

trade-off
kompromisszum
building-trade
építőipar
fair trade
kölcsönösségen alapuló szabad kereskedelem, méltányosságon alapuló szabad kereskedelem
stock-in-trade
raktári készlet, készlet, repertoár
trade secret
gyártási titok
trade union
szakszervezet
trade-in
becserélés (vásárláskor a régi beszámítása)
trading post
kereskedelmi ügynökség
trade on
tisztességtelenül felhasznál, tisztességtelenül kihasznál
a jack of all trades is master of none
aki mindenhez ért, semmihez sem ért jól
baker's trade
pékmesterség, kenyérsütés, kenyérdagasztás
be in trade
kereskedő, boltos
board of trade
kereskedelemügyi minisztérium
building trade
építőipar
bustling trade
élénk forgalom
by trade
foglalkozására nézve
carrying trade
fuvarozás, fuvarozási vállalat
centre of trade
kereskedelmi gócpont
cheap bazaar trade
olcsó bazáráru
do a big trade
nagy üzletet bonyolít le, élénk üzleti tevékenységet folytat, élénk üzleti tevékenységet fejt ki
drive a roaring trade
virágzik az üzlete, kitűnően megy az üzlete

További trade jelentések

external trade
külkereskedelem
follow a trade
működik vmilyen pályán, működik vmilyen szakmában, vmi pályán működik, vmi szakmában működik
foreign trade
külkereskedelem
free trade
szabad kereskedelem
he tops at his trade
elsőrendű szakember
home trade
belkereskedelem, part menti hajózás, parthajózás
hotel trade
szállodaipar, vendéglátóipar
inland trade
belkereskedelem
interior trade
belkereskedelem
internal trade
belkereskedelem
jack of all trades
ezermester, tótumfaktum, minden lében kanál
ply a trade
hivatást folytat, ipart űz, mesterséget gyakorol
put sb to a trade
szakmára kitanít, szakmára kitaníttat
retail trade
kiskereskedelem
small trade
kiskereskedelem
tally trade
részletüzlet, folyószámlára történő eladás
trade bill
áruváltó
trade card
névkártya, cégkártya
trade creditor
kereskedelmi szállító
trade debtor
kereskedelmi vevő
trade is slack
az üzlet pang, a kereskedelem pang
trade on sb's ignorance
kihasználja vkinek a tudatlanságát
trade register
cégjegyzék
trade sb down the river
csőbe húz vkit, átejt vkit
trade sb down the rivet
átejt vkit
trade sth for sth
becserél vmit vmire
trade upon sb's ignorance
kihasználja vkinek a tudatlanságát
trade with sb
érintkezik kivel
trades union
szakszervezet
trading capital
üzemi tőke, forgótőke
trading consul
tiszteletbeli konzul
wholesale trade
nagykereskedelem