towards jelentése magyarul

Towards jelentése példákkal az EnSzótárban. Towards magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

towards elöljárószó kiejtése. Towards gyakorisága.
felé
irányában
közel
körül
tájban
tájt
vminek érdekében

towards jelentése példamondatokkal

The workers were tending towards social democracy.

Gender disadvantage is often expressed through domestic violence towards women.

Our duties towards animals are merely indirect duties towards humanity.

This series is geared towards muscle imbalances.

The tribal society was slowly moving towards civilization.

Szócikk towards. Towards jelentése, towards magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

towards jelentése kifejezésekkel

go towards sth
megy vmire, költik vmire
make towards sth
vhova megy/tart/igyekszik, vhova veszi az irányt
put sth towards sth
vmennyi pénzt ad vmihez, vmennyi pénzzel hozzájárul vmihez
work towards sth
azon dolgozik/van hogy ...
affability towards sb
előzékenység kivel szemben
be cool towards sb
hideg kivel szemben, közömbös kivel szemben, kimért kivel szemben
be favourably inclined towards sth
szívesen fogad vmit, tetszéssel fogad vmit, jóindulattal tekint vmire
be gracious towards sb
kedves vkihez, szívélyes vkihez, udvarias vkihez, nagyon kedvesen bánik kivel, kegyeivel kitüntet vkit, kedvességével elhalmoz vkit, szívesen fogad vkit
be tolerant towards sb
türelmes kivel szemben
bias towards sb
előítélet kivel szemben, elfogultság vki irányában
bias towards sth
hajlam vmi iránt, hajlam vmire
front towards sth
néz vmire
go a long way towards sth
jelentékenyen megközelít vmit
grow cold towards sb
elhidegül vki iránt, elidegenedik vkitől
have a bias towards sth
hajlik vmi felé
have a leaning towards sb
vonzódik vkihez, vonzalmat érez vki iránt
have a leaning towards sth
hajlama van vmire, vonzódik vmihez, vmilyen beállítottságú
have an inclination towards sb
vonzalmat érez vki iránt
look towards
néz vmi felé, egészségére iszik vkinek, vmi felé néz
make one's way towards sb
tart vki felé
make towards a place
megy vhova, tart vhova, igyekszik vhova

További towards jelentések

running towards the goal
lefutás (futballban)
stampede towards sth
rohan vmi felé, tolong vmi felé, lökdösődik vmi felé, tülekedik vmi felé
the lorry came end on towards us
a teherautó nekünk farolt
trend towards sth
irányul vmi felé, tart vmi felé
yearn towards sb
szán vkit