touch jelentése magyarul

Touch jelentése példákkal az EnSzótárban. Touch magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

touch ige kiejtése 1. Touch gyakorisága 1.
Ragozott alakok: touches, touching, touched
érint
megérint
tapint
hozzányúl
megtapint
felvázol
előrajzol
vonatkozik
meghat
megindít
érintkezik
ér vmihez
touch főnév kiejtése 2. Touch gyakorisága 2.
érintés
tapintás
tapintóérzék
megtapintás
jellemző vonás
jellemző eljárásmód
ecsetkezelés
ecsetvonás
zongorabillentés
próbakő
egy csöppnyi
egy kevés
partvonal (fociban)

touch jelentése példamondatokkal

The touch screen features were very odd.

A touch more expensive is sterling silver.

The merger may touch off huge gravity waves.

The responsive touch screen is bright and clear.

After screens are attached touch panels are attached.

Szócikk touch. Touch jelentése, touch magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

touch jelentése kifejezésekkel

touch-type
tíz ujjal gépel, vakon gépel
personal touch
egyéni vonás
touch-up
kijavítás, retus, retusálás
touch-and-go
kockázatos
touch down
leszáll, földet ér, gólt szerez rögbiben
touch off
gyorsan lerajzol, leskiccel, elsüt (fegyvert), felrobbant, kirobbant
touch on
érint, kitér
touch up
retusál (rajzot), kiszínez (elbeszélést), sarkall, ösztönöz
touch upon
érint, kitér
Do not touch!
Ne érintsd meg!
I'll touch him up about it
lesz ezzel kapcsolatban pár közvetlen szavam hozzá
a touch
egy pici (mennyiség)
as touching the defence of the town
ami a város védelmét illeti
at a touch
érintésre
be in touch with sb
összeköttetésben van kivel, érintkezésben van kivel, kapcsolatban van kivel
be out of touch with sb
nincs kapcsolatban kivel, nem érintkezik kivel
easy touch
segítőkész/adakozó ember
feather touch
leheletfinom érintés, leheletfinomságú érintés
finishing touches
utolsó simítások
get a touch of sunstroke
napszúrást kap
get a touch of the sun
napszúrást kap

További touch jelentések

get in touch with
kapcsolatba kerül, érintkezésbe lép, kapcsolatban van
have a delicate touch
könnyed az ecsetvezetése, finoman kezeli az ecsetet, finoman kezeli a vésőt, könnyedén vezeti a vésőt
keep in touch
kapcsolatban marad, tartja a kapcsolatot
lose touch
elveszíti a kapcsolatot vkivel/vmivel
nobody can touch him in sth
utolérhetetlen vmiben
put sb in touch with sb
összeismertet vkit kivel, összehoz vkit kivel
put sth to the touch
kipróbál vmit, próbára tesz vmit
soft touch | easy touch
szolgálatkész/minden kérést azonnal teljesítő ember
sore when touched
nyomásra érzékeny, tapintásra érzékeny
touch a sore point
elevenére tapint
touch a string on sb's heart
szívére hat vkinek, megrezegtet egy húrt vki szívében
touch at a port
kikötőt érint
touch bottom
feneket ér, mélypontot ér el
touch land
partot ér
touch line
partvonal (fociban)
touch needle
próbatű
touch of indigestion
enyhe gyomorrontás
touch off a mine
aknát felrobbant
touch oneself up
kicsinosítja magát
touch sb for ten dollars
tíz dollárra megvág vkit
touch sb on the raw
elevenjére tapint vkinek
touch the fringe of the question
felületesen érinti a kérdést
touch the right key
helyes hangot üt meg
touch the sore point
elevenére tapint, kényes pontjára tapint
touch the spot
rátapint a lényegre, rátapint a baj gyökerére
touch the strings
hárfázik, lanton játszik
touch wood
lekopog (balszerencse ellen)
touch/hit a (row) nerve
felborzolja az idegeket, az elevenjére tapint
unerring touch
csalhatatlan pontosság, biztos kéz
voice touched with emotion
megindultságtól remegő hang
would not touch sb/sth with a bargepole
hozzá nem nyúlna semmi pénzért