together jelentése magyarul

Together jelentése példákkal az EnSzótárban. Together magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

together határozószó kiejtése. Together gyakorisága.
együtt
közösen
egyidejűleg
egyszerre
egymás után
szakadatlanul
szüntelenül
megszakítás nélkül
összesen

together jelentése példamondatokkal

Our prayer times together were very special.

This movie stitches together five frames taken.

Red has pulled together yet another fantastic release.

Multiple inputs are blended together using shortest path rotation blending.

Numerous couples started living together without marriage.

Szócikk together. Together jelentése, together magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

together jelentése kifejezésekkel

get-together
összejövetel, találkozás, találkozó
band together
összeverődik, csoportosul (egy céllal)
bring sy and sy together
összehoz vkiket, összebékít vkiket
club together
egyesül, összeáll
come together
egyesül, összeáll, összejön
fit together
összeillik, beleillik, odaillik, hozzáillik, illeszkedik
get on/along with sb | get on/along (together)
jól megfér/kijön vkivel, jóban van vkivel
get sb/sth together
összegyűjt, összeszed vkiket/vmiket, összehív vkiket
get together (with sb)
összejön, találkozik vkivel (egy beszélgetésre), összegyűlik, összeáll
go out with sb | go out (together)
jár vkivel, együtt jár vkivel (partnerkapcsolatban)
go together
megy/illik vmihez, összeillik vmivel, együtt jár, együtt fordul elő
hang together
összefügg, egybevág, összhangban van
hold together | hold sth together
összetart, összefog, összeférő vmivel, következetes, logikus, egyben marad, nem esik szét, egyben tart
knock together
összeüt, egymáshoz üt, összecsap, összetákol, hevenyész, összeütődik, összeverődik
live together
együtt/egy házban lakik vkivel, együtt él vkivel
piece together
kiegészít, összeállít, összeilleszt, összerak, összetold, összetoldoz
pull together
együttműködik
pull yourself together!
szedd össze magad!
put sth together
összerak, összeállít vmit
run away/off with sb | run away/off (together)
lelép/meglép vkivel, vkivel együtt lép le (házastársat elhagy vkiért)
scrape together
összekuporgat, összekapar

További together jelentések

stick together
összetart, együtt marad, összeragaszt, összeragad, összesül
throw together
gyorsan összetákol, összepofoz
act together
együttesen jár el
add together
összead
all together
mind együtt (egy helyen/egy időben)
assemble together
összegyűlik
back together!
vitorlákat fordíts!
bang/knock people's heads together
kapnak a fejükre, leszidják/rendreutasítják őket
belong together
együvé tartozik
birds of a feather flock together
madarat tolláról, embert barátjáról
chime together
összhangban van, egyetért
cling together
ragaszkodnak egymáshoz, szeretik egymást, összeölelkeznek, egymáshoz simulnak
clog together
felgyülemlik, összecsomósodik, összeáll, tömörül
collect together
összegyűjt, összegyűlik
commune together sb
tanácskozik kivel
dovetail two schemes together
két tervet összekapcsol
drum together
összedobol, dobszóval összehív
fit parts together
összeilleszti a részeket, összeszereli a részeket
fitting together
szerkesztés, felszerelés, összeszerelés
flock together
összesereglik, összegyűlik
for hours together
órák hosszat
for months together
hónapokon keresztül
gather oneself together
összeszedi magát
gather together
összegyűlik, összegyűjt
get one's act together
összeszedi magát, hatékonyan szervezi a dolgait
getting together
összeszedés, összehívás, összejövés, összeülés, kiegyezés, kibékülés
glue together
összeragaszt
he doesn't know how to keep body and soul together
megélhetési gondjai vannak
hit it off together
jól megvannak egymással, jól megértik egymást
how about you and me hitching up together?
mi lenne, ha összeházasodnánk?, mi lenne, ha összeállnánk?
huddle things together
összehány, összezsúfol, összehalmoz, összehord, összezagyvál, egymásra dobál, összedobál, felületesen csinál, átabotában csinál, összecsap
huddle together
zsúfol, összezsúfol, zsúfolódik, összezsúfolódik, összeprésel, összepréselődik, összebújik, összehúzódik
huddle together sth
halomba hány vmit, összedobál vmit, összezsúfol vmit, összecsap vmit
join together
összerak, egyesít
keep body and soul together
éppen csak megél, tengődik, eltengődik
keep house together with sb
közös háztartást visz kivel, közös háztartást vezet kivel, közös háztartása van kivel, közös háztartásban él kivel
keep sth together
összetart vmit
keep together
együtt tart, együtt marad
lands lying together
egymás mellett fekvő földek
lay their heads together
összedugják a fejüket
mess together
együtt étkezik
mush together
összegyúr