to jelentése magyarul

To jelentése példákkal az EnSzótárban. To magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

to főnévi igenév kiejtése 1. To gyakorisága 1.
-ni (az igével együtt főnévi igenevet képez)
-ni (ok, rendeltetés kifejezése)
vmit tenni (egy tagmondat ismétlése helyett)
to elöljárószó kiejtése 2. To gyakorisága 2.
-ba, -be, -hoz, -hez, -höz, -ra, -re (egy helyre/eseményre)
-hoz, -hez, -höz (relatív helyzet megadása)
-ig (időpontig, állapotig, szintig)
-ig (intervallum megadása)
múlva (óra kifejezésekor)
-nak, -nek, vki számára
valakinek a valakije (kapcsolat kifejezése)
-hoz, -hez (vmihez rögzített, kapcsolt)
-val, -vel, -nak, -nek (vkire/vmire vonatkozóan/hatóan)
vmihez képest (összehasonlítva vmivel)
to határozószó kiejtése 3. To gyakorisága 3.
be (csukóra)

to jelentése példamondatokkal

There are several things to notice here.

This is largely due to social pressures.

We play to win every football game.

These are fair questions to ask ourselves.

The human body was designed to move.

Szócikk to. To jelentése, to magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

to jelentése kifejezésekkel

according to
vki/vmi szerint, vmi értelmében, alapján, vminek megfelelően, vminek megfelelő módon, vmivel összhangban, vmivel arányosan
day-to-day
napi (rendszerességű), mindennapos, mindennapi, szokványos, napról napra való (rövid távú); egyik napról a másikra történő (a jövővel nem foglalkozó)
up to date
korszerű, modern, naprakész, ismeri a legfrissebb információkat
face-to-face
szemtől-szembe történő, személyes (pl. találkozó), farkasszemet nézve
one-to-one
egymás közti, egymás között
hand-to-hand
közel- (-harc), kézi- (-tusa)
well-to-do
jómódú, gazdag, tehetős
ought to
kellene, illene (kötelesség, illendőség kifejezése) (pl. kritizáláskor), kell, muszáj, kellene (elvárható/kívánatos), kellene (tanács adása/kérése), kell (valószínű, várható)
used to
régebben szokott csinálni vmit; volt vmi (múltbeli szokás/állapot kifejezése)
back-to-back
egymásnak háttal, egymást követve, szorosan egymás után
day-to-day
a mindennapok, a mindennapi/szokásos teendők
heart-to-heart
bizalmas beszélgetés
lean-to
fészer, szín, toldaléképület, féltető, félnyeregtető
set-to
támadás, harc, ökölharc, csata, verekedés, összecsapás, összeveszés, összekapás, hajtépázás
talking-to
megfeddés, leszidás
to-do
zűrzavar, felfordulás, felbolydulás, sürgölődés, zsivaj
air-to-air
levegő-levegő (rakéta), repülőgépről légi célra kilőtt
air-to-ground
levegő-föld, repülőgépről földi célra kilőtt
honest-to-goodness
őszinte, jóhiszemű, igaz, igazi, való, valódi, hamisítatlan
house-to-house
háztól házig
person-to-person
(US) meghívásos (telefonbeszélgetés), közvetlen/direkt személyes (kapcsolat)

További to jelentések

point-to-point
direkt, átszállás nélküli (út, útvonal), pont-pont (kommunikációs kapcsolat)
ready-to-wear
kész- (ruha)
surface-to-air
föld-levegő
surface-to-surface
hajóról/földfelszínről hajóra/földfelszínre kilőtt (rakéta)
day-to-day
naponta, naponként
add up to sth
világosan mutat vmit, nyilvánvalóan mutat vmit, világosan eredményez vmit, kitesz (összeget)
allude to sth
hivatkozik vmire, utal vmire, céloz vmire, említ vmit
appertain to sth
tartozik vmihez, hozzátartozik vmihez, vonatkozik vmire
ascribe to sth
tulajdonít vminek
aspire to sth
vágyakozik vmi után, törekszik vmire, vágyik vmire
attend to sb
hallgat vkit, meghallgat vkit, figyel vkire, foglalkozik vkivel, foglalatoskodik vkivel, őriz vkit, vigyáz vkire, felügyel vkire
attend to sth
vigyáz vmire, figyel vmire, ügyel vmire, figyelmet fordít vmire, figyelembe vesz vmit, figyelmet szentel vminek, utánanéz vminek, utánajár vminek, foglalatoskodik vmivel, törődik vmivel, foglalkozik vmivel, ellát vmit, gondoskodik vmiről, elintéz vmit
attribute to sth
tulajdonít vminek, vminek tulajdonít
awake to
ráébred, tudatára ébred, felismer
awaken sb to sth
vminek a tudatára ébreszt vkit
belong to sth
hozzátartozik vmihez, tartozik vmihez
bow to sb
odaköszön vkinek
bow to sth
megadja magát vminek, beletörődik vmibe
bring sb around (to ...)
valakihez visz vkit, vki házába/otthonába visz vkit
bring sb around (to sth)
meggyőz vkit vmiről, megnyer, megtérít vkit
bring sb round (to ...)
valakihez visz vkit, vki házába/otthonába visz vkit
bring sb round (to sth)
meggyőz vkit vmiről, megnyer, megtérít vkit
bring sb to
magához térít, eszméletre hoz, feléleszt
bring sth around to sth
ráterel (egy témára)
bring sth round to sth
ráterel (egy témára)
change over (from sth) (to sth)
áttér, átvált
cling to sth
belekapaszkodik vmibe, megkapaszkodik vmiben, hozzátapad vmihez
come around/round (to ...)
benéz/betér/beugrik (látogatóba)
come around/round (to sth)
véleményt változtat, meggondolja magát, jobb belátásra jut
come back (to sb)
felidéződik, visszatér az emlékezetébe, visszaemlékszik vmire
come down (from ...) (to ...)
lejön (északról délre/egy kisebb helységbe)
come down (to sb)
öröklődik, rászáll az utókorra
come down to sth
múlik vmin (helyzet, kimenetel)
come on to sb
(szexuálisan) közeledik vkihez
come on to sth
rátér (témára)
come over (to ...)
átmegy vkihez (rövid látogatásra)
come over (to ...) (from ...)
átmegy, átutazik (vhova messzire)
come over (to sth)
átáll, átpártol
come to
magához tér, megáll (hajó)
come to sb
eszébe jut, felmerül vkiben (ötlet, gondolat)
come to sth
kitesz vmennyit (összeg), jut/eljut vmeddig (helyzet, állapot)
come up (to ...)
egyetemre megy (tanulmányait kezdi/szünet után)