through jelentése magyarul

Through jelentése példákkal az EnSzótárban. Through magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

through határozószó kiejtése 1. Through gyakorisága 1.
át, keresztül vmin (egyik oldaláról/végéről a másikra)
végig (időben az elejétől a végéig)
alatt, folyamán, át
végig (vminek az elejétől a végéig) (íráson, kollekción, stb.)
-ig (időpontig), bezárólag
vki/vmi miatt/következtében
vki/vmi segítségével/révén
(telefonos) kapcsolatban
through melléknév kiejtése 2. Through gyakorisága 2.
közvetlen (pl. vonatjárat)
átmenő (forgalom/út)
(épület hosszában) végigérő/végigmenő
továbbjutó (versenyben)
vége van (partner-/üzleti kapcsolatnak, szerencsének, stb.)

through jelentése példamondatokkal

A search through many alternative solutions is often required.

The application process guides candidates through several critical business issues.

Harry had never been through here before.

My family went through very rough times.

Successful interventions are subsequently promoted through training.

Szócikk through. Through jelentése, through magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

through jelentése kifejezésekkel

see-through
átlátszó
follow-through
lendületes ütés, lendületes ütés befejező szakasza, labda átkísérése, ütés átkísérése
run-through
(szính.) átfutás szerepen, olvasópróba
break through
áttör, áthatol
carry through
végigcsinál, befejez, baj nélkül kivezet
come through
eljut, jön vkihez (hír, üzenet telefonon, rádión, stb.)
come through (sth)
átesik/túljut (betegségen), túlél vmit, megúszik vmit
come through (with sth)
beváltja a hozzáfűzött reményeket, sikert ér el, teljesít (megígért dolgot)
fall through
kudarcba fúl, meghiúsul
follow through
(az ütővel) átkíséri az ütést (tenisz, stb.)
follow through (with sth) | follow sth through
végigcsinál vmit
get sb through sth
átsegít vkit vmin (vizsgán)
get through (sth)
sikeresen túljut vmin, átmegy (vizsgán), átvészel, túlél vmit
get through (sth) | get sth through (sth)
hivatalosan elfogad vmit, megszavaz vmit, hivatalosan elfogadtat vmit, megszavaztat vmit
get through (to sb)
elér vkit (vmi), eljut vkihez vmi, telefonon elér vkit
get through (to sth)
továbbjut (versenyben)
get through sth
nyakára hág vminek, sokat felhasznál vmiből, túljut vmin, elvégez vmit
get through to sb
megértet vkivel vmit, érthetővé/világossá tesz vkinek vmit, meggyőz vkit vmiről, elfogadtat vkivel vmit
get through with sth
befejez, teljesít, elvégez vmit
go through
keresztülmegy, hivatalosan elfogadják (törvényt, szerződést, stb.)
go through sth
átnéz, átvizsgál, átkutat, átvesz, átismétel, végigcsinál vmit (folyamatot, eljárást), keresztülmegy vmin, átél vmit, felél vmit, elfogyaszt/elhasznál vmit

További through jelentések

go through with sth
végigcsinál, végigszenved vmit
live through sth
túlél vmit, élve megúszik vmit, átél vmit
look through sb
keresztülnéz vkin
look through sth
(gyorsan) átnéz, átfut, átvizsgál
plough through
áthatol, erővel áthatol, átvergődik
pull through
átsegít, meggyógyít, talpra állít, meggyógyul, talpra áll, megállja a helyét, győz
push through
véghezvisz, sikeresen véghezvisz, áttolakszik, előbújik
put sb through sth
kitesz, alávet vkit vminek, iskoláztat, iskolába járat
put sb/sth through (to sb/...)
kapcsol vkit (telefonon)
put sth through
megvalósít, véghezvisz, befejez, végrehajt (tervet, programot, stb.)
read through
átolvas
rip into/through sb/sth
végigsöpör vhol, keresztülsöpör vmin/vkin, besöpör vhova
romp through (sth)
játszva/könnyedén csinál vmit
run sb through
leszúr, átdöf, keresztülszúr vkit
run through sth
keresztülszalad, átszalad, átfut, átsző vmit, mindenhol jelen van, átszalad, átfut, átnéz vmit, elvégez, tesz, gyakorol vmit, gyorsan elkölt/nyakára hág/elpazarol/elszór (pénzt)
rush through
keresztülhajszol, ledarál, elhadar
scrape through
átcsúszik (vizsgán)
see sb through | see sb through sth
(végig) segítséget/támogatás nyújt
see sth through
végigcsinál vmit
see through sb/sth
keresztüllát/átlát vkin/vmin
show through | show through sth
átlátszik, áttetszik
sit through
végigül, türelmesen végigül
sleep through
elalszik vmit
take sb through sth
átvesz vkivel vmit (segít vmit megismerni/megtanulni)
talk sth through
alaposan átbeszél vmit
think sth through
alaposan átgondol vmit, alaposan megfontol vmit
through cut
átmetszés, átvágás
wade through
átgázol, átvergődik
win through
diadalmaskodik, legyőz
I am through with it
elegem van belőle, torkig vagyok vele
I am through with you
végeztem veled, elegem van belőled, végeztünk egymással
I could not get through to him
nem kapcsolták, nem tudtam megkapni
I got through to the manager
az igazgatót kapcsolták
I heard of it through a newspaper
egy újság útján értesültem róla, egy újság útján hallottam róla
I'm half through this book
félig elolvastam ezt a könyvet, félig elolvastam már a könyvet
I've been through a lot
sokat éltem át, sok kellemetlent éltem át, sok mindenen kellett átesnem
Monday through Friday
hétfőtől péntekig bezárólag
Monday through Thursday
hétfőtől csütörtökig bezárólag
a shiver went through him
borzongás futott át rajta
a thrill of fear fluttered through her
megborzongott a félelemtől
absent through illness
betegség miatt távol, betegség miatt van távol
all through
mindvégig, egész idő alatt