this jelentése magyarul

This jelentése az EnSzótárban. This magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

this névelő kiejtése 1. This gyakorisága 1.
ez a ... (azonosítás)
ez a ... (kettő közül a közelebbi)
ez a ... (az előbb említett ...)
ez a ... (a jelenhez kötődő időszakok megjelölése)
ez a ... (figyelem ráirányítása vmire)
this határozószó kiejtése 2. This gyakorisága 2.
ennyire, ilyen (nagyságú, mennyiségű, állapotú, stb.)
this névmás kiejtése 3. This gyakorisága 3.
ez (mutató névmás)
(vki bemutatáskor használva)
ez (közelre mutatás)
ez (hivatkozás említett dologra)

this jelentése kifejezésekkel

(on) this side of the grave
életben
I can make neither head nor tail of this
ennek se füle se farka, nem tudok rajta eligazodni, ebből nem tudok kiokosodni
I can't fit this part in
ezt a darabot nem tudom a helyére illeszteni
I can't make head or tail of this
ennek se füle se farka, nem tudok rajta eligazodni, ebből nem tudok kiokosodni
I certify this a true copy
másolat hiteléül
I felt that this was the end of all things
úgy éreztem, hogy most itt a vég, úgy éreztem, hogy ott helyben végem lesz
I had heard of it before this
már hallottam róla, már hallottam erről, már rég hallottam róla, már korábban hallottam róla
I knew this
ezt tudtam, ennyit tudtam
I know this town inside out
minden zugát ismerem ennek a városnak
I remember it to this day
még ma is emlékszem, máig is emlékszem
I take this opportunity of thanking
megragadom ezt az alkalmat, hogy megköszönjem
I'll take this book
ezt a könyvet választom
I'm half through this book
félig elolvastam ezt a könyvet, félig elolvastam már a könyvet
I've been watching you these ten minutes
immár tíz perce figyellek
I've been watching you this ten minutes
immár tíz perce figyellek
Mr this and Mr that
x úr és y úr
after this
ezután
all these geese are swans
túlozza rokonai érdemeit, túlozza barátai érdemeit
all this is owing to your carelessness
mindez a hanyagságodnak köszönhető
all this pother about nothing
mindez a nagy hűhó semmiért, mindez a nagy felhajtás semmiért
an explanation like this is beyond my reach
effajta magyarázat felfoghatatlan számomra

További this jelentések

any reasonable person will admit this
minden értelmes ember elismeri ezt
at one time professor of this university
ennek az egyetemnek egykori professzora
at these words
ezekkel a szavakkal, így szólva, ezt mondva
at this distance of time
ennyi idő távlatából, ennyi idő múltán
at this juncture
ebben a helyzetben, ebben a kritikus helyzetben
at this moment
pillanatnyilag, akkor
at this stage
ezen a ponton
at this time of day
ebben a napszakban, ebben a viszonylag késői időben
at this unreasonable hour
ebben a lehetetlen órában, ebben a szokatlan órában, ebben a szokatlan időben
be not a man of this stamp
nem olyan fából faragták
be not long for this world
nem hosszú életű
before this
ezelőtt, ezt megelőzően
beyond this country
országon kívül, határon túl, ország határain túl
by these presents
ezennel, ezen okmánnyal
by this
ezáltal
by this token
ennek jeléül, tehát
can you match me this silk?
tudna ehhez a selyemhez illőt találni?, tudna ehhez a selyemhez passzolót találni?
come this instant!
azonnal gyere ide!
depart this life
meghal, eltávozik az élők sorából
do it more like this!
inkább így csináld!, inkább ilyenformán csináld!
fine doings these!
szép kis ügy!
for this
ennek, ezért
for this end
ebből a célból, e célból, evégből, ezért
for this express purpose
kifejezetten ezért, határozottan ezért, eme különleges cél érdekében, kifejezett ugyanezért, határozottan ugyanezért
from this day forth
mától kezdve
from this time forth
mostantól kezdve, ezután
give it to this boy
ennek a fiúnak add oda
he can bear this secret no longer
nem tudja tovább magába fojtani ezt a titkot
he got you this time
most megfogott, most jól kifogott rajtad
he's one of these artist chaps
egyike ezeknek a művészifjoncoknak
how do you find this wine?
hogy ízlik ez a bor?, mit szólsz ehhez a borhoz?
how do you like this wine?
hogy ízlik ez a bor?, mit szólsz ehhez a borhoz?
how does this word spell?
hogy írják ezt a szót?, mi ennek a szónak a helyes írása?
how long have you been staying in these parts?
mióta tartózkodik ezen a vidéken?, mióta van ezen a vidéken?
if things go on like this
ha ez így megy tovább
if this statement is assumed to be true
ha hitelt adunk ennek az állításnak
in maintenance of this opinion
ennek a véleménynek a védelmében, ennek a nézetnek a védelmében, ennek az álláspontnak a védelmében, ennek a véleménynek az alátámasztására, ennek az álláspontnak az alátámasztására
in these days
manapság, napjainkban, mostanság, a mi időnkben
in these enlightened days
felvilágosult századunkban, felvilágosult korunkban
in these terms
következő szöveggel
in this
ebben
in this cold weather
ilyen hidegben, ilyen hideg időben

Szócikk this. This jelentése, this magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.