think jelentése magyarul

Think jelentése példákkal az EnSzótárban. Think magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

think ige kiejtése 1. Think gyakorisága 1.
ps: thought pp: thought e3/-ing: thinks, thinking
gondol
vél, képzel
úgy gondolom
gondolkozik vmin
elgondolkozik, töpreng
gondol, vél vmit vhogy
gondol vkire, tekintetbe vesz vkit
gondol vkire/vmire, eszébe jut vki/vmi
töpreng vmin, fontolgat vmit
gondol vmire, figyel vmire
gondol vmit, elképzel vmit
beleképzeli magát vmibe
gondol vmit vkiről/vmiről, vmilyen véleménye van vkiről/vmiről
think főnév kiejtése 2. Think gyakorisága 2.
gondolkodás
megfontolás

think jelentése példamondatokkal

I think social movements are still necessary.

I thought those days were long gone.

Moving forward means leaving old ways of thinking behind.

I really enjoy thinking about such events.

We think economic factors are more important.

Szócikk think. Think jelentése, think magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

think jelentése kifejezésekkel

thought-provoking
elgondolkoztató, gondolatébresztő
think tank
kutatóközpont
thought-reader
gondolatolvasó
thought-reading
gondolatolvasás
thought-out
átgondolt, körültekintéssel kimunkált
well thought of
megbecsült, elismert
think about/of sb/sth
gondol vkire/vmire, tekintetbe vesz vkit/vmit, gondolkozik vmin, fontolgat vmit
think ahead (to sth)
előre gondol vmire
think back (to sth)
visszagondol vmire
think of sb/sth as sb/sth
vhogy gondol vmire
think of sth
gondol vmire, elképzel vmit
think of sth/sb
gondol vkire/vmire, elképzelése/ötlete van vmire, emlékszik vkire/vmire (with can)
think sth out
kigondol, kieszel, kitervel vmit
think sth over
átgondol vmit, megfontol vmit
think sth through
alaposan átgondol vmit, alaposan megfontol vmit
think sth up
kigondol, kisüt vmit, kieszel, kifundál vmit
I am inclined to think that
azt kell hinnem, hogy
I cannot think what has come upon you
nem tudom elgondolni, mi ütött beléd
I dread to think of it
még a gondolatától is borsózik a hátam
I rather think you know him
azt hiszem, hogy ismered őt, az az érzésem, hogy ismered őt
I should rather think so!
meghiszem azt!

További think jelentések

I think a great deal of you
sokat gondolok rád, igen nagyra értékellek, igen nagyra becsüllek
I think so
azt hiszem, azt hiszem, igen, valószínűnek tartom
I think sort of that
valahogy az az érzésem, hogy, úgy érzem, hogy, úgy gondolom, hogy
I thought good to do so
helyesnek láttam úgy tenni, helyesnek gondoltam úgy cselekedni, helyesnek láttam úgy cselekedni, így tartottam helyesnek eljárni
I thought you would have known better
azt gondoltam, több eszed lesz
a thought better
valamicskével jobb, egy gondolatnyival több
after much thought
hosszas megfontolás után
as quick as thought
villámgyorsan, egy szempillantás alatt
be unable to hear oneself think
a saját gondolatait sem hallja (a zajtól)
cast of thought
gondolkodásmód, észjárás
churn a thought in one's mind
gondolatot forgat a fejében, kérődzik egy gondolaton
come round to sb's way of thinking
elfogadja vki nézetét, elfogadja vki gondolkodásmódját
come to think of it
most jut eszembe (hogy ...)
do as you think proper
tégy ahogy helyesnek tartod
do you think I was born yesterday?
azt hiszed, nekem mindent be lehet mesélni?
don't you think you may get it!
azt ugyan lesheted!, bottal ütheted már a nyomát!
evil be to him who evil thinks
huncut aki rosszra gondol
food for thought
komoly elgondolkozásra/megfontolásra késztető dolog
give sb the shivers to think of sth
végigfut a hideg a hátán a gondolatára vminek
great minds think alike
a nagy szellemek találkoznak
hard thinking
megfeszített gondolkodás, kemény fejtörés
have (got) another think coming
máshogy gondol vmit (mint vki)
have another think
alszik rá egyet, gondolkozik rajta, még egyszer átgondolja
he thinks everything becomes him
azt hiszi, hogy neki mindent szabad, azt hiszi, hogy minden jól áll neki
he thinks himself somebody
valakinek tartja magát, fontos személyiségnek tartja magát
his one thought is
egyetlen célja, hogy, másra nem gondol, mint
in word or in thought
szóban vagy gondolatban, szóval vagy gondolattal, kimondva vagy ki nem mondva
let me see | let me think
lássuk csak, várjunk csak, hogy is volt csak
little did he think
távolról sem gondolt rá
lost in thought
gondolataiban elmerülve
lurking thought
hátsó gondolat
no one ever thought of poor little me
énrám soha senki nem gondolt
now that I come to think of it
jobban meggondolva a dolgot, erről jut eszembe
on second thought
jobban meggondolva
only to think of it
csak erre gondolni is
poetry tenuous in thought
gondolatszegény költészet
quick as thought
gyors, mint a gondolat
readiness of thought
gyors észjárás
school of thought
gondolkodásmód, irányzat
set sb thinking
gondolkodóba ejt
she is always thinking about he
mindig a férfiakon jár az esze
the mere thought
már maga a gondolat