thing jelentése magyarul

Thing jelentése példákkal az EnSzótárban. Thing magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

thing főnév kiejtése. Thing gyakorisága.
dolog
holmi
tárgy
teremtés, lény
dolog, ügy
párkapcsolat
(szükséges/kellő) dolog
(bevett) szokás, illő dolog
érdeklődési terület
a lényeg

thing jelentése példamondatokkal

The whole thing has gotten very bizarre.

Good thing those baked beans were packed.

How many things are possible purely through friendship?

To call those things causes is too absurd.

The next thing is minimizing exposed skin.

Szócikk thing. Thing jelentése, thing magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

thing jelentése kifejezésekkel

(now) there's a thing
micsoda egy dolog (meglepetés kifejezése)
... is one thing, ... is another
a ... egy dolog, a ... egészen más (sokkal fontosabb az előzőnél)
I do not know the least thing about it
sejtelmem sincs róla, mit sem tudok róla
I don't know the first thing about it
nem értek hozzá, egyáltalán nem értek hozzá, fogalmam sincs róla, dunsztom sincs róla
I haven't a thing to wear
nincs mit felvegyek, nincs mit felvennem
I say old thing!
nézd öreg fiú!, na öreg fiú!
I'll do it first thing tomorrow
első dolgom lesz holnap reggel
a close/near thing
épphogy elkerült/megúszott dolog/helyzet
a fine thing indeed!
szép kis dolog!
a little thing of my own
egy kis apróság, amit magam készítettem, egy kis apróság, amit magam írtam
a thing of the past
a ... már a múlté
a thing or two
egy-két (hasznos) dolog (hasznos információ)
and all that sort of thing
és más egyéb hasonló
any mortal thing
akármi az égvilágon
be on to a good thing
jó dologra talált/lelt vmiben
chuck the whole thing
otthagyja az egészet
confess to a thing
hitet tesz vmi mellett, bevall vmit, beismer vmit
dear old thing
drága apukám, drága anyukám
did you ever hear of such a thing?
hallottál valaha ilyesmit?, hallottál valaha ilyesmiről?
do one's own thing
csak a saját dolgával törődik
do the ... thing
(tipikusan) ...-ként viselkedik, játssza a ...-ot

További thing jelentések

do the proper thing by sb
becsületesen jár el kivel szemben, korrektül jár el kivel szemben
do the right thing
helyesen jár el, becsületesen jár el
do the right thing by sb
korrektül jár el kivel szemben
first thing
korán reggel, mindenekelőtt, először is
first thing in the morning
első teendő aznap
for another thing
másrészt, egyébként
for one thing
először is
giddy young thing
könnyelmű fiatal teremtés
half one thing and half another
félig ez, félig az, ez is, meg az is, vegyes felvágott
have a thing about
nagyon kedvel/elutasít vmit
have a thing for
nagyon kedvel vmit
he always says and does the wrong thing
mindig azt mondja és azt teszi, amit nem kell, mindig helytelenül beszél és cselekszik
he is not feeling quite the thing
nincs a legjobb formában, nem érzi magát a legjobban
he is not the sort of man to do a mean thing
nem olyan ember, aki hitvány dolgot tesz, nem az a fajta ember, aki hitvány dolgot tesz
how can you say such a silly thing?
hogy mondhatsz ilyen ostobaságot?, hogy mondhatsz ilyen csacsiságot?
how could you do such a thing!
hogy tehettél ilyet?
it doesn't mean a thing
mit sem tesz, nincs semmi értelme, értelmetlen
it is a thing of the past
ez már a múlté, nincs többé, ez már elavult
it is an understood thing that
közismert dolog, hogy, tudott dolog, hogy
it is not at all the proper thing
ez nem illik
it is pretty much the same thing
tulajdonképpen mindegy, nagyjából mindegy, tulajdonképpen egyre megy
it is the correct thing
így helyes, így illik
it is unlike him to do such a thing
az ilyen cselekedet nem vall rá
it was a near thing
hajszálon múlt, hogy megmenekült
it would be a good thing to make sure of it
nem ártana megbizonyosodni felőle, jó volna megbizonyosodni felőle
it would not be a bad thing to
nem lenne rossz dolog
it's not the thing
nem szokás, nem divat
it's quite the thing
ez tökéletesen helyes eljárás, ez így szokás, ez a divat, ez megy
it's the last thing
ez a legújabb divat
know a thing or two
őt sem a gólya költötte, ő sem esett a feje lágyára, tudja, hányadán áll, tudja, mitől döglik a légy, tud egyet és mást, minden hájjal megkent, kitanult
last thing
utolsónak, lefekvés előtt
last thing in ties
legújabb divat nyakkendőben, legutolsó divat nyakkendőben
latest thing in ties
legújabb divat nyakkendőben, legutolsó divat nyakkendőben
let sb in on a good thing
bizalmas tippeket ad vkinek
little slip of a thing
csitri
main thing
lényeg, fődolog
make a (big) thing of/about
nagy dolgot csinál vmiből
make a good thing out of sth
hasznot húz vmiből, hasznot kovácsol vmiből, hasznára fordít vmit, előnyére fordít vmit, szépen keres vmin
next best thing
második legjobb dolog
no such thing
egyáltalán nem, semmi efféle
not know the first thing about
halvány fogalma sincs vmiről
not quite the thing
nem valami jó/egészséges/normális, kissé fura, nem egészen helyénvaló