they jelentése magyarul

They jelentése az EnSzótárban. They magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

they névmás kiejtése. They gyakorisága.
ők, azok (többes szám 3. személyű névmás)
az emberek (általában véve)
helyettesítés ('he' és 'she') (pl. a főnév neme nem ismert)

they jelentése kifejezésekkel

I am interested in them and in theirs
engem érdekelnek ők és az övéik
I could have wept to see them
láttukra majdnem elfogott a sírás, a sírás fojtogatott, amikor megláttam őket
I have any quantity of them
nekem rengeteg van belőle, nekem töméntelenül sok van belőle, nekem korlátlan mennyiség van belőle
I'll give them what for!
majd adok én nekik!
as ... as they come
olyan ... amennyire csak lehet/elképzelhető
be as cute as they made 'em
roppant agyafúrt kópé
divers of them
többen közülük
don't count your chickens before they are hatched
ne igyál előre a medve bőrére, nyugtával dicsérd a napot
either of them
egyik, egyiket, valamelyik, valamelyiket, egyik a kettő közül, egyiket a kettő közül, valamelyik a kettő közül, valamelyiket a kettő közül
given that they have a common object
feltéve, hogy van közös céljuk
he paid pro rata to the debts owing to them
tartozásainak arányában fizetett, követeléseiknek arányában fizetett
it behoves us all to help them
mindannyiunk kötelessége hogy segítsünk rajtuk
it is difficult to tell them apart
nehéz megkülönböztetni őket
it shall go hard but I will find them
bármi legyen is, megkeresem őket, nem sajnálok semmi fáradságot, de megkeresem őket
just how many are they?
hányan is vannak tulajdonképpen?
much as I like them
bármennyire szeretem is őket, bármennyire kedvelem is őket
neither of them knows
egyikük sem tudja
none of them
egyikük sem
one of them
egyikük, közülük az egyik
set them all working
mindenkit befog a munkába
some of them
némelyikük

További they jelentések

stick them up!
fel a kezekkel!
such as it is | such as they are
ha kicsit/vmit is ér/számít
that much I will say for them
azt mégis meg kell hagyni
the goods can be supplied as they are wanted
az áruk a szükséglet szerint szállíthatók
the news got through to them
eljutott hozzájuk a hír
there is a sort of family likeness between them
van köztük valami családi hasonlatosság, van köztük bizonyos családi hasonlatosság
there is not a shadow of difference between them
az egyik éppen olyan, mint a másik, az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz
there isn't a pin to choose between them
egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz, eben-guba, egyik kutya, másik eb, egykutya
they agree together
kijönnek egymással
they are
ők vannak
they are afraid of each other
félnek egymástól
they are as common as black berries
annyi van, mint a szemét
they are as common as black dirt
annyi van, mint a szemét
they are completely attuned to one another
ők ketten egy test egy lélek
they are cup and can
elválaszthatatlan jó barátok
they are finger and thumb
egy húron pendülnek
they are much the same age
körülbelül egyidősek, nagyjából egyidősek, megközelítőleg egyidősek
they are no ordinary houses these
ezek itt nem közönséges házak
they are people for my money
ezek a nekem való emberek
they are pulling different ways
széjjelhúznak, nem árulnak egy gyékényen
they are quite decided about it
eltökélt szándékuk hogy
they are still in the green
még nagyon fiatalok
they are thick as thieves
egy húron pendülnek
they are through
végeztek egymással
they are very thick
igen bizalmas barátok
they are well matched
méltó ellenfelek, jól összeillenek, egymáshoz valók
they begrudge him his food
sajnálják tőle az ételt
they cost a forint each
egy forint darabja
they did not know how to kill the time
nem tudták, hogyan üssék agyon az időt
they do you very well at this hotel
igen jól ellátják az ember ebben a szállodában
they exchanged their hats
elcserélték a kalapjukat
they forced my hand
kényszerítettek, kényszerhelyzetben voltam
they fought to the bitter end
a végsőkig harcoltak, az utolsó csepp vérükig harcoltak
they found everything unmoved
mindent a helyén találtak
they go to school
iskolába mennek
they got beaten good and proper
alaposan helybenhagyták őket
they got beaten proper
alaposan helybenhagyták őket
they got nothing on him
nincs semmi kifogásuk ellene, semmit sem tudtak rábizonyítani
they have nothing in common
mindenben eltérnek egymástól
they have seem better days
jobb napokat láttak
they jar
nem illenek össze
they join in the chorus
karban éneklik a refrént, együtt éneklik a refrént, kórusban éneklik a refrént

Szócikk they. They jelentése, they magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.