there jelentése magyarul

There jelentése az EnSzótárban. There magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

there határozószó kiejtése 1. There gyakorisága 1.
ott, itt
amott, emitt
oda, amoda
azon a ponton (beszédben, írásban, stb.)
azt illetően, ebben (a tárgyban)
(figyelem felhívása)
van
there indulatszó kiejtése 2. There gyakorisága 2.
na! tessék! íme! lám! (figyelemráirányítás)
ugyan-ugyan (megnyugtatás)

there jelentése kifejezésekkel

(there is) no time like the present
most van/ez a legjobb alkalom (nem kell várni)
I am with you there
ebben egyetértek veled
I have been there before
már voltam ott, már volt dolgom vele
I hope there is nothing wrong
remélem, nem történt semmi baj
I told him how there had been a great festival
elmondtam neki, hogy milyen nagy ünnepély volt
all there
teljesen magánál van
be all there
ébren van, figyel, ott van az esze a dolgon
be there for
ott van vkinek (hogy segítsen/támaszt nyújtson)
been there, done that
ezt már tapasztaltam, ezt már ismerem
belay there!
elég!, állj!
below there!
vigyázat odalent!, őrség a fedélzetre!, mindenki a fedélzetre!
doom from which there is no escape
elkerülhetetlen végzet, megmásíthatatlan végzet
get in there
nekilát, nekifog
get there with both feet
sikert ér el, beérkezik
have been there before
vmit már tapasztalt/átélt
he is all there
ravasz ember, agyafúrt ember
he is not at all there
nincs ott az esze
he left there at five
ötkor ment el onnan
here and there
itt-ott, helyenként
his answer purports that he was not there
felelete azt bizonyítja, hogy nem volt ott
how am I to get there?
hogyan jutok oda?, merre menjek?

További there jelentések

how can I get there?
hogyan jutok oda?, merre menjek?
how long does it take to get there?
mennyi ideig tart, míg odaérünk?, mennyi idő alatt érünk oda?
how many are there of you here?
hányan vannak itt közületek?, hányan vagytok itt összesen?
if there is a break in the weather
ha az időjárás megváltozik
if there is occasion
adott esetben, alkalomadtán, ha a helyzet úgy adódnék, ha a szükség úgy hozná magával
is there a way out of it?
van még kiút?, van itt kiút?, van még lehetőség a megoldásra?
is there any green in my eye?
hülyének nézel?, baleknak nézel?
is there any hurry?
sürgős?, sietős?
is there any more?
van még?, maradt még valami?
is there anybody there?
van ott valaki?
leave one's boots there
otthagyja a fogát
let there be light!
legyen világosság!
let there be no mistake about it!
tévedés ne essék!
look out afore there!
vigyázat ott elöl!
neither here nor there
lényegtelen; nem oszt, nem szoroz
not a living soul was there
egy lélek sem volt ott
on there
rajta, buktató
one thing or the other there is no middle course
vagy ez vagy az, középút nincs
over there
ott, odaát
put it there
kezet rá! csapjál bele!
right there
éppen ott
shall we get there in time?
odaérünk időben?
since there is no help
mivel ezen nem lehet segíteni
so there
nesze neked! hát ez a helyzet! (ellenszegülés, dac kifejezése)
that was all there was to it
ez volt a helyzet
that's all there is to it
ez minden, amit erről el lehet mondani, ennyi az egész
that's neither here nor there
nem tartozik a dologra, nem fontos
then and there
azon nyomban, akkor nyomban, ott azonnal, ott és akkor
there and then
rögtön, azonnal, azon nyomban
there are books and books
sokféle könyv van, különbség van könyv és könyv között
there are lots of rumours in the air
sok hír kering, sok pletyka kering
there are more jacks then one at the fair
sok tarka kutya van a világon, nagy az isten állatkertje
there are no flies on him
nem esett a feje lágyára, fürge fickó, ügyes fickó, rendes, tisztességes, korrekt
there are no two ways about it
itt más lehetőség nincs, itt más megoldás nincs
there are people who
van olyan, aki
there are rocks ahead
bajok várnak ránk, nehézségek várnak ránk, nehézségek fenyegetnek, viharfelhők tornyosulnak előttünk
there are ten forints still owing to me
még kapok tíz forintot, még jár nekem tíz forint
there are two books short
két könyv hiányzik
there are two sides to every question
minden problémának két része van, minden problémának két oldala van
there comes a time when
eljön egyszer az idő, amikor
there goes ...
ennyi/annyi a ...-nak (kudarc, megsemmisülés)
there has been a leak somewhere
valakinek eljárt a szája

Szócikk there. There jelentése, there magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.