theory jelentése magyarul

Theory jelentése példákkal az EnSzótárban. Theory magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

theory főnév kiejtése. Theory gyakorisága.
Többes szám: theories
elmélet
teória
elképzelés
nézet

theory jelentése példamondatokkal

The second theory is more generally accepted.

His four element theory became very popular.

That theory was never disputed until three months ago.

But conceptual integration theory has additional attractions.

There are several different international relations theory schools.

Szócikk theory. Theory jelentése, theory magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

theory jelentése kifejezésekkel

atomic theory
atomelmélet
quantum theory
kvantumelmélet
pivot on/around sth (of an argument, a theory, etc.)
(teljesen) vmitől függ
exploder of a theory
elmélet megdöntője
in theory
elméletben
mercantile theory
szabad kereskedelmi rendszer, merkantilista rendszer
number theory
számelmélet
square one's theories with ascertained facts
elméleteit bizonyított tényekkel összhangba hozza
this theory doesn't hold water
ez az elmélet nem áll meg
this theory won't hold water
ez az elmélet nem áll meg, ez az elmélet nem tartható, ez tarthatatlan elmélet
unexploded theory
még elfogadott elmélet
wave theory
hullámelmélet