their jelentése magyarul

Their jelentése az EnSzótárban. Their magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

their névelő kiejtése. Their gyakorisága.
az ő vmijük/vmijeik
velük kapcsolatos vmi/vmik
az ő vmije/vele kapcsolatos vmi (nem meghatározott nem)
(címekben, rangokban használva)

their jelentése kifejezésekkel

articles that find their way to somewhere
vhova eljutó árucikkek
children depend on their parents
a gyerekeket a szülők tartják el, a gyerekek rá vannak utalva a szülőkre
coming events cast their shadows before
a jövő eseményei előre vetítik árnyékukat
give sb their head
hagyja hogy a saját feje után menjen
give sb/sth a (good) run for their money
nagy versenyre/erőpróbára késztet vkit
in order to attain their objectives
hogy elérjék célkitűzésüket
in this their first campaign
ebben az első hadjáratukban
lay their heads together
összedugják a fejüket
let things take their course
szabad folyást enged a dolgoknak
near frightened out of their wits
csaknem halálra rémültek, majdnem halálra rémültek
nobody in their senses
senki józan ésszel
one of their number
egy közülük
potatoes boiled in their jacket
héjában főtt burgonya
potatoes boiled in their skin
héjában főtt burgonya
potatoes cooked in their jacket
héjában főtt burgonya
put sb/sth out of their misery
véget vet a szenvedéseinek (megöli), véget vet a kétségeinek/aggodalmainak (elmond vmit vkinek)
put their/our/your heads together
összedugják a fejüket, együtt megbeszélnek/megcsinálnak vmit
send sb about their business
elküld vkit hogy menjen a dolgára
stars in their courses
végzet
take sb at their word
szó szerint ért vmit (és aszerint hisz/cselekszik)
that's their chicken
ez az ő bajuk, ez már az ő bajuk

További their jelentések

their failure would swamp me
csődjük engem is tönkretenne
their house
házuk
their houses
házaik
their majesties
ő felségeik
their right flank was entirely in the air
a jobbszárnyuk teljesen védtelen volt
they exchanged their hats
elcserélték a kalapjukat
they sank their differences
fátylat borítottak a múltra, fátylat borítottak nézeteltéréseikre
wars bring misery in their wake
a háborúkat nyomor követi
ye shall know them by their fruits
gyümölcseikről ismeritek meg őket

Szócikk their. Their jelentése, their magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.