that jelentése magyarul

That jelentése az EnSzótárban. That magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

that kötőszó kiejtése 1. That gyakorisága 1.
hogy ... (ok, eredmény, szándék kifejezése)
bárcsak ... (óhaj, megbánás)
that névelő That gyakorisága 2.
ez a ... (rámutatás)
az a ... (távolra mutatás)
ez a .., az a ... (visszautalás)
az a ..., az az ... (kiemelés)
az a ..., ez a ... (már ismert/meghatározott személy/dolog)
that határozószó That gyakorisága 3.
olyan, annyira (nagyságra, mennyiségre, állapotra hivatkozás)
that névmás That gyakorisága 4.
ez, emez (rámutatás)
az, amaz (távolra ámutatás)
ez, az (visszautalás)
az a, az az (kiemelés)
ez az (egyetértés)
aki, akit
ami, amit
ami, amely (vonatkozó mellékmondatban 'who', 'whom' és 'which' helyett)

that jelentése kifejezésekkel

come about (that ...)
történik, megtörténik, bekövetkezik, megesik, felvetődik
see to it that ...
gondoskodik arról hogy ...
'tis an ill wind that blows nobody good
minden rosszban van valami jó is
(in) so far as/that
már amennyire ..., amennyiben
(just) one of those things
szükséges/elkerülhetetlen dolog
... that was
ahogy előzőleg nevezték/ismert volt
I am built that way
én már ilyen vagyok
I am disposed to believe that
hajlandó vagyok azt hinni hogy
I am inclined to think that
azt kell hinnem, hogy
I am sure that
biztos vagyok benne, hogy
I am willing that you should come
beleegyezem, hogy eljöjj, szeretném, ha eljönnél
I bethought that
gondoltam magam, hogy, eszembe ötlött, hogy
I call that cool!
micsoda szemtelenség!
I came to realize that
rájöttem, hogy
I can show that it is so
be tudom bizonyítani, hogy így van
I can't get it out of my head that
nem megy ki a fejemből, hogy
I cannot go to that expense
nem tudom ezt a költséget vállalni, nem tudok ennyit költeni, nem tudok ennyit rákölteni
I dare say that
mondhatom, hogy, merem mondani, hogy, azt hiszem, hogy, lehetségesnek tartom, hogy
I didn't bargain for that
nem ebben állapodtam meg, ez nem volt az alkuban, erre nem számítottam
I didn't bargain to do that
erre nem köteleztem magam
I don't know about that!
erről nem tudok!, ezt nem hallottam!

További that jelentések

I don't know that
nem hiszem, hogy, kétlem, hogy
I expect no more trouble from that quarter
onnan már nem várok több bajt, innen már nem várok több bajt, erről az oldalról már nem várok több bajt, arról az oldalról már nem várok több bajt
I feel sort of that
valahogy az az érzésem, hogy, úgy érzem, hogy, úgy gondolom, hogy
I felt it in my bones that
valami azt súgta nekem, hogy
I felt that this was the end of all things
úgy éreztem, hogy most itt a vég, úgy éreztem, hogy ott helyben végem lesz
I had a feeling that
az volt az érzésem, hogy
I happen to know that
véletlenül tudom hogy
I have a fancy that
az az érzésem, hogy
I have a hunch that
az a gyanúm, hogy, az az érzésem, hogy, valami azt súgja nekem, hogy, úgy sejtem, hogy
I have a shrewd idea that
az a gyanúm, hogy, feltehető hogy, feltételezhető hogy
I have come to believe that
kezdtem azt hinni, hogy
I have something that would meet the case
van egy ötletem, ami alkalmazható erre az esetre, van egy ötletem, ami megoldja ezt a kérdést, van egy ötletem, ami megfelelne
I know that writing
ismerem azt az írást
I like that!
no de ilyet! ez a teteje mindennek! (támadólag)
I little expected that of him
ezt nem vártam tőle
I should say that
mi tagadás
I sort of feel that
az az érzésem, hogy
I take it that
feltételezem, hogy, úgy gondolom, hogy
I think sort of that
valahogy az az érzésem, hogy, úgy érzem, hogy, úgy gondolom, hogy
I will answer for that
ezért kezeskedem
I wish to god that
isten adja, hogy
I won't let it at that
nem hagyom annyiban
I would have you know that
vegye tudomásul, hogy
I would not say that
nem állítom, hogy
I wouldn't put it past him that
kitelik tőle, hogy, képes rá, hogy
I'll bet anything that
akármiben fogadok, hogy, a fejemet teszem rá, hogy, a nyakamat teszem rá, hogy
I'll bet you that
fogadok veled, hogy
I'll bet your boots that
a fejemet teszem rá, hogy, a nyakamat teszem rá, hogy, akármibe fogadok, hogy
I'll chalk that up against you
ezt megjegyzem magamnak
I'm built that way
én már ilyen vagyok
Mr this and Mr that
x úr és y úr
a fat lot of good that will do you!
na ezzel aztán sokra mégy!
a lot of good that will do you!
na ezzel aztán sokra mégy!
accusation that will no bear investigation
fenn nem tartható vád
action that reflects credit on sb
tett, mely becsületére válik vkinek, cselekedet, mely becsületére válik vkinek
again I am not sure that
azonkívül nem is vagyok biztos abban, hogy
agitation that bodes no good
baljós nyugtalanság
alcohol that is under proof
előírtnál alacsonyabb szeszfokú alkohol
all is fish that comes to his net
minden jó neki, mindenből hasznot húz, mindenből pénzt csinál
all is well that ends well
minden jó ha jó a vége
all that
mindaz, mindaz amit
all that can be said is a couple of words
mindezt néhány szóval el lehet mondani, mindezt néhány szóval is el lehet mondani

Szócikk that. That jelentése, that magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.