thank jelentése magyarul

Thank jelentése példákkal az EnSzótárban. Thank magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

thank ige kiejtése. Thank gyakorisága.
Ragozott alakok: thanks, thanking, thanked
megköszön
hálát ad

thank jelentése példamondatokkal

This thank you poem recalls pleasant memories.

Once again many thanks job well done.

It sounds great – thanks for sharing.

Your story has certainly helped! thanks!

This site was very helpful – thank you.

Szócikk thank. Thank jelentése, thank magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

thank jelentése kifejezésekkel

thank you
köszönet, hála
thank you
köszönöm (köszönet kifejezése), köszönöm (elfogadás/visszautasítás udvarias kifejezésekor)
I am fine, thanks!
köszönöm, jóllaktam!
I take this opportunity of thanking
megragadom ezt az alkalmat, hogy megköszönjem
I've had some, thank you!
köszönöm, már vettem!, köszönöm, már kaptam!
a bare thank you
egy rövid köszönöm, egy száraz köszönöm
be effusive in one's thanks
azt sem tudja, hova legyen a nagy hálálkodásban, se vége se hossza a hálálkodásának
have only oneself to thank for it
csak magának köszönheti
return thanks for sth
megköszön vmit
thank one's lucky star
áldja a sorsát
thank sb effusively
kitörő hálával köszön meg vkinek vmit
thank ye
köszönöm
thank you for all your trouble
köszönöm szíves fáradozását
thank you very much
nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm, hálásan köszönöm
thanks awfully!
nagyon köszönöm!, ezer köszönet!
there remains no more but to thank you
már csak az van hátra, hogy köszönetet mondjak
warm thanks
hálás köszönet