than jelentése magyarul

Than jelentése példákkal az EnSzótárban. Than magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

than elöljárószó kiejtése. Than gyakorisága.
mint, -nál, -nél (összehasonlítás)
(inkább) mint, minthogy (ellentét/kivétel kifejezése)
(alighogy ...) azonnal ...

than jelentése példamondatokkal

It has been more than six years.

Older eyes need more light than younger eyes.

He still does more projects than anyone.

The world is paying more attention than ever.

Women are more often affected than men.

Szócikk than. Than jelentése, than magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

than jelentése kifejezésekkel

holier-than-thou
nagyképűen önelégült, szenteskedő, (erkölcsileg) fölényesen viselkedő
I am no more dense than anyone
én sem vagyok együgyűbb, mint más, én sem vagyok korlátoltabb, mint más
I am no wiser than you
én sem tudok többet nálad
I could do no other than
nem volt más választásom, mint, nem tehettem egyebet, mint, mi mást tehettem volna, mint, egyéb nem tellett tőlem, mint
I could not do other than
nem volt más választásom, mint, nem tehettem egyebet, mint, mi mást tehettem volna, mint, nem tellett egyéb tőlem, mint
I did not do it any more than you did
épp úgy nem én tettem, mint ahogy te sem, épp úgy nem én csináltam, mint ahogy te sem
I don't set myself up to be better than you
nem állítom, hogy nálad különb vagyok, nem állítom, hogy nálad jobb vagyok
I would rather drink tea than coffee
szívesebben innék kávét, mint teát
a live dog is better than a dead lion
jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok
any person other than yourself
bárki más, bárki rajtad kívül, bárki a te helyedben
be a good deal better than
sokkal jobb, mint
be easier said than done
könnyebb mondani mint megtenni
be little better than
alig különb, mint, aligha különb, mint
be more loved than ever
jobban szeretik, mint valaha, egyre jobban szeretik
be more than a match for sb
különb vkinél, felülmúl vkit
be no better than
nem különb, mint
be no better than one ought to be
kétes értékű egyén, nem jobb a deákné vásznánál
be taller by head and shoulders than sb
messze felülmúl vkit
better bend than break
jobb meghajolni, mint megtörni
better late than never
jobb később mint soha
better lose one's fortune than one's honour
inkább vesszen a pénz, mint a becsület, többet ér a becsület, mint a pénz

További than jelentések

better safe than sorry
inkább megfontoltan(,) minthogy később megbánja, lassan járj(,) tovább érsz
better than
több mint
better than fifty years ago
több, mint ötven évvel ezelőtt
better than nothing
jobb, mint semmi
better than one's word
túlmegy az ígéretein, többet tesz, mint amennyit ígér
better the devil you know than the devil you don't know
jobb egy ismert rossz dolog(,) mint a még rosszabbat kockáztatni
bid more than sb
többet ígér vkinél
bite off more than one can chew
túl nagy fába vágja a fejszéjét
blood is thicker than water
a vér nem válik vízzé
cut off more than one can chew
nagyobb a szeme, mint a szája, nagy fába vágja a fejszéjét
do more harm than good
többet árt(,) mint használ
do sb less than justice
méltánytalanul bánik kivel
do sth in less than no time
egy pillanat alatt megtesz vmit
drink little else than water
alig iszik mást, mint vizet
drink more than is good for one
kelleténél többet iszik, többet iszik a kelleténél, többet iszik, mint amit elbír, becsíp, italban nem tud mértéket tartani, italban nem ismer mértéket
drink more than one ought
többet iszik a kelleténél
get more than sb bargained for
megkapja a magáét, alaposan megkapja a magáét
go one better than sb
túltesz vkin, lefőz vkit, rálicitál vkire
half a loaf is better than no bread
jobb a kevés a semminél
hardly other than bad
alighanem rossz
have eyes bigger than one's stomach/belly
nagyobb a szeme mint a szája
have more than he knows what to do with
többje van, mint amennyi kell
have more than one's share of wit
igen szellemes
he is cleverer than he by long streets
sokkal okosabb, mint ő, sokkal élelmesebb, mint ő, sokkal ügyesebb, mint ő
he is no more a lord than I am
ő is csak olyan lord, mint én, ő is csak úgy lord, mint én
he was better than his word
többet tett, mint amennyit ígért
he was more surprised than annoyed
inkább meglepődött, mint bosszankodott
his eye was greater than his belly
nagyobb volt a szeme, mint a szája
in (less than) no time
pillanatok alatt
in less than an hour
nem egészen egy óra alatt
in more ways than one
több értelemben is
it does more credit to his heart than to his head
ez inkább a szívét, mint az eszét dicséri
it is little more than pity pilfering
ez nem más, mint apró lopás
it is more than a year
több mint egy éve
it is more than flesh and blood can bear
ezt ember nem tudja elviselni
it is more than flesh and blood can stand
ezt ember nem tudja elviselni
it is more than time to start
legfőbb ideje, hogy induljunk
it will more than pay the trouble
bőségesen megéri a fáradságot
it would be doing less than justice
nem lenne méltányos, méltánytalan volna
kind hearts are more than coronets
a jó szív többet ér, mint a nemesi cím
know better than
több esze van annál mintsem ...
know better than to
óvakodik attól, hogy